Delta i en frågor och svar-session

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
 

Arbeta med flikarna på din Frågor och svar-panel

 

På din Frågor och svar-panel finns två vyer över frågor- och svarskön: flikarna Alla och Mina frågor och svar. Fliken Alla är alltid öppen på din Frågor och svar-panel.

  

Fliken Mina frågor och svar visas när du skickar din första fråga via frågor och svar. Du kan stänga fliken Mina frågor och svar när som helst.

  

Högerklicka (Windows) eller välj ctrl och välj (Mac) fliken Alla, sedan väljer du Öppna flik > Mina frågor och svar.

  

För att stänga, högerklicka (Windows) eller välj ctrl och sedan (Mac) fliken Alla, sedan väljer du Stäng flik.

  

Observera


 

Om du stänger fliken Mina frågor och svar förlorar du inga frågor eller svar som finns under fliken. Du kan när som helst öppna den igen.

  
  

Om en diskussionsdeltagare besvarar din fråga privat, visas texten privat intill svaret. Inga deltagare kan se detta privata svar förutom du.

  

Ställa en fråga under en Frågor och svar-session

 

Under ett utbildningsmöte kan du skicka dina frågor till alla eller specifika diskussionsdeltagare i en Frågor och svar-session.

  
       
1    Öppna panelen Frågor och svar.
2    På panelen Frågor och svar skriver du in din fråga i textrutan.
3    (Valfritt) Redigera frågan genom att markera texten du vill redigera och högerklicka (Windows) eller välja ctrl och klicka sedan (Mac) för att använda redigeringskommandona i menyn.
4    Välj mottagare i rullgardinslistan Ställ fråga och välj sedan Skicka.
 

När en diskussionsdeltagare skriver svaret på en fråga, visas en indikator för pågående under frågan. När frågan har besvarats ändras F:et från orange till blått.

Kontrollera statusen på dina frågor

   

Den automatiska grupperingen av frågor/svar och visuella ledtrådar på deltagarnas Frågor och svar-panel gör det lätt för dig att kontrollera om en diskussionsdeltagare har svarat på din fråga.

    

Kontrollera alltid fliken Mina frågor och svar för att snabbt ta reda på om din fråga har besvarats.

    

När en diskussionsdeltagare besvarar din fråga visas en indikator under frågan.

   
 

Attachments

    Outcomes