Tastaturgenveje og øget tilgængelighed for WebEx Training Center

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Få adgang til undervisningssessionsvinduet ved hjælp af tastaturet

   

Deltagere med Windows operativsystem, der har særlige behov, eller som er superbrugere, kan navigere i vinduet Session ved hjælp af tastaturgenveje. Nogle af disse genveje er standard i Windows-miljøet.

     
                                     
        

Tryk

        
        

Til

        
        

F6        

        
        

Skifter mellem indholdsområdet og panelområdet

        
        

Ctrl+Tab        

        
        
 •           

  Skifter mellem åbne dokumenter i vinduet Sessions indholdsområde

            

 •           

  Navigerer i panelområdet

            

 •           

  Skifter mellem fanerne i følgende dialogbokse

             

  •             

   Inviter og påmind

               

  •             

   Præferencer

               

  •             

   Valgmuligheder for møde

               

  •             

   Deltagerprivilegier

               

            
        
        

Shift+F10        

        
        
 •           

  Bruger genvejsmenuer i følgende paneler og elementer:

             

  •             

   Panelet Deltager

               

  •             

   Panelet Chat

               

  •             

   Panelet Bemærkninger

               

  •             

   Panelet Undertekster

               

  •             

   Vinduet Filoverførsel

               

  •             

   Fanerne Delt whiteboard og fil

               

            
 •           

  Arbejde med deltagerlisten

            

 •           

  Kopier tekst fra Chat-panelet.

            

        
        

Fane        

        
        

Skifter mellem elementer, såsom knapper, felter og afkrydsningsfelter, inden for en dialogboks eller et panel

        
        

Piletaster

        
        

Skifter mellem valgmulighederne i dialogbokse

        
        

Alt+F4        

        
        

Lukker alle dialogbokser

        
        

Mellemrumstast        

        
        
 •           

  Markerer eller fjerner markering af en valgmulighedsboks

            

 •           

  Indtast tekst i et indtastningsfelt

            

        
        

Enter        

        
        

Udfører kommandoen for den aktive knap (erstatter som regel et museklik)

        
        

Ctrl+A        

        
        

Kopier tekst fra Chat-panelet.

        
        

Ctrl+Alt+Shift        

        
        

Viser panelet Sessionskontroller i fuldskærmstilstand

        
        

Ctrl+Alt+Shift+H        

        
        

Skjuler undervisningssessionens kontroller, paneler og meddelelser

        
   

Arbejde med deltagerlisten

   

Panelet Deltagere har en genvejsmenu, hvor du kan påvirke en deltager afhængigt af din rolle i mødet.

    

Hvis du er vært eller præsentationsvært, kan du udføre handlinger såsom at udpege anden person som præsentationsvært, eller slå lyden til en anden deltagers mikrofon fra, hvis den larmer for meget.

    

Hvis du ikke er værten eller præsentationsværten, kan du foretage handlinger såsom at bede om at blive præsentationsvært eller slå lyden på din egen mikrofon fra.

   
     
1    Tryk F6 på dit tastatur for at navigere fra indholdsområdet til panelet Deltagere.
2    Brug op og ned piletasterne til at navigere til den relevante deltager.
3    Vælg Skift+F10 for at åbne genvejsmenuen for en bestemt deltager.
4    Brug op og ned piletasterne til at navigere mellem de tilgængelige valgmuligheder.

Kopiere tekst fra chatpanelet

   

Panelet Chat har en genvejsmenu, der tillader dig at kopiere tekst fra chat-historikområdet.

   
    
1    Sørg for, at du er i den korrekte del af sessionsvinduet ved at gøre følgende:
 •       

  Tryk på F6 for at flytte fra indholdsområdet til panelområdet for vinduet Session.

        
 •       

  Tryk på Ctrl+Tab for at navigere mellem paneler, indtil du befinder dig i chatpanelet.

        
 •       

  Tryk på Tab, indtil du er i chat-historikområdet.

        
2    Med fokus på chat-historikområdet skal du vælge Shift+F10 for at åbne genvejsmenuen.
3    For at vælge en del af teksten skal du flytte din markør med piletasterne og derefter bruge Shift-[Arrow] til at markere tekst.       

Alternativt kan du bruge Ctrl+A til at vælge hele chat-teksten.

     

Indtast tekst i et indtastningsfelt

 

Ønsker du at indtaste tekst i et indtastningsfelt? Sådan besvarer du spørgsmål i en meningsmåling.

  
     
1    Naviger mellem spørgsmål ved at bruge tasten Tab.
2    Flyt mellem svar ved at bruge op- og ned pile tasterne.
3    Flyt markøren for at fokusere på teksten i indtastningsområdet, og brug Mellemrumstast eller Enter, så du kan skrive dit svar.
4    Vælg Enter eller Esc for at afslutte redigeringen.

Tilgå panelet sessionskontrol under deling

   

Under deling er panelet Sessionskontroller delvist skjult i toppen af din skærm:

   
   
1    Indtast Ctrl+Alt+Shift for at vise panelet.       

Når panelet vises, er det indledende fokus på ikonet Deltagere.

     
2    Gør følgende:
 1. Brug Tabulatortast til at ændre fokus
 2. Brug Enter til at aktivere en funktion
 3. For at vende tilbage til delingsområdet fra panelet Sessionskontroller skal du vælge tasterne Alt+Tabulatortast, som du ville gøre det i alle Windows-applikationer, for at skifte mellem elementer:         
  •          

   Hvis du deler en fil, skal du vælge WebEx-bolden for at vende tilbage til delingsområdet.

            

  •          

   Hvis du deler en applikation, skal du vælge applikationen for at returnere fokus herpå.

            

  •          

   Hvis du deler din desktop, skal du vælge den applikation, du vil dele.

            

  •          

   For at skifte fra panelet Sessionskontroller til et andet åbent panel, såsom deltagerlisten, indtastes F6.

            

         

Skærmlæser-support

   

Cisco WebEx understøtter JAWS-skærmlæsningssoftware for de følgende elementer:

    
 •      

  Applikationsmenuer og rullegardinmenuer

       

 •      

  Delte filtitler og fanetitler

       

 •      

  Knapper på siden lynstart, knaptitler og værktøjstips

       

 •      

  Panel og panelbjælkeknapper, knaptitler og værktøjstips

       

 •      

  Kommenteringspanel og værktøjsbjælker

       

 •      

  Værktøjsbjælker for delt sessionsvindues indholdsområde

       

 •      

  Mødekontrolpanelknapper, knaptitler og værktøjstips 

       

   
 

Attachments

  Outcomes