Publicera ett inspelat utbildningsmöte

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Publicera ett inspelat utbildningsmöte

 

Du kan publicera ett inspelat utbildningsmöte som skapades med WebEx-inspelaren. En inspelning som du publicerar måste vara i  WebEx-inspelningsformat (WRF) med filändelsen .wrf.

  

För att publicera en inspelning kan du göra något av följande:

  
 •  

  Överför inspelningen till servern för din Training Center-webbplats. Filen du överför måste finns på din dator eller på en lokal server.

    

 •  

  Ange inspelningens webbadress eller URL på en allmänt tillgänglig webbserver. Använd detta alternativ för att publicera ett obegränsat antal inspelningar eller inspelningar med stor filstorlek. För att använda detta alternativ måste du be den webbansvarige i din organisation att lagra inspelningarna på servern och ge dig URL:en.

    

  
              
1    Efter inloggning på din Training Center-webbplats väljer du Var värd för en session > Mina utbildningsinspelningar.
2    Välj Lägg till en inspelning.
3    I rutan Inspelningsämne anger du ämnet för den inspelade utbildningen.
4    Under Typ väljer du ett alternativ som anger om inspelningen är listad på sidan Inspelade möten på din webbplats och, i så fall, vilka typer av användare som kan visa inspelningen.
5    (Valfritt) Om e-handel är aktiverat på din Training Center-webbplats, anger du sessionsavgiften och betalningsinformation. Aktivera Registrering för att använda denna funktion.
6    (Valfritt) Välj en kategori.  

Kategorier finns tillgängliga i WBS31 och senare.

  
7    Ange presentatörs- och sessionsinformation.
8    Under Inspelningsfil, publicera inspelningen på något av följande sätt:
 • Ange URL:en till filen på en annan server:
  1.  

   Välj Jag tillhandahåller en URL.

     

  2.  

   Skriv URL:en i rutan.

     

    
 • Överför inspelningen från din lokala maskin till din Training Center-webbplats:
  1.  

   Välj Använd filen på min lokala maskin.

     

  2.  

   Välj Bläddra och välj sedan filen som du vill publicera.

     

  3.  

   Välj Överför fil.

     

    
 • Överför inspelningen från nätverksservern:
  1.  

   Välj Hitta inspelningen från WebEx-nätverk.

     

  2.  

   Välj Sök och välj sedan filen som du vill publicera. 

     

    
9    Ange varaktighet, filstorlek och inspelningsdatum.
10    (Valfritt) Ange en destinations-URL – med andra ord en webbsida som visas automatiskt när en besökare har slutat visa en inspelning.
11    (Valfritt) Ange alternativ för filåtkomst.   

Dessa inställningar skyddar din inspelning genom att kräva användarautentisering för att visa eller hämta och de är nödvändiga när e-handel är aktiverad.

  
12    Välj Lägg till.
13    Training Center skapar automatiskt en URL för alla inspelade utbildningsmöten som du skapar. Denna URL visas på sidan Inspelningsinformation. Du kan göra din inspelning tillgänglig för användare på följande sätt:
 • Skicka URL:en via e-post – under avsnittet URL väljer du länken e-post.
 • Kopiera och klistra in URL:en på en annan plats, t.ex. i ett snabbmeddelande eller på en webbplats – under avsnittet URL markerar du och kopierar URL:en med din muspekare.

Redigera information om ett inspelat utbildningsmöte

   

När du har publicerat ett inspelat utbildningsmöte kan du när som helst redigera inspelningsinformationen. Den här informationen visas på sidan Inspelningsinformation som användarna kan visa om de väljer en inspelning att visa eller hämta på sidan Inspelade sessioner.

   
    
1    Efter inloggning på din Training Center-webbplats väljer du Var värd för en session > Mina utbildningsinspelningar.
2    I din lista över inspelningar, välj Ändra för den inspelning som du vill redigera informationen för.
3    Ange ny information om inspelningen och välj Spara.

Ta bort ett inspelat utbildningsmöte från din webbplats

   

Du kan antingen:

    
 •      

  Tillfälligt ta bort inspelningen från sidan Inspelade möten på din webbplats men behålla den i inspelningslistan på sidan Mina utbildningsinspelningar

       

 •      

  Permanent ta bort inspelningen både från sidan Inspelade sessioner och sidan Mina utbildningsinspelningar

       

   
    
1    Efter inloggning på din Training Center-webbplats väljer du Var värd för en session > Mina utbildningsinspelningar.    
2    För att permanent ta bort en inspelning väljer du Ta bort från den nedrullningsbara listan bredvid inspelningen.
3    För att temporärt ta bort en inspelning, välj Ändra från den nedrullningsbara listan bredvid den och välj sedan Typ > Privat > Spara.

Visa detaljerad åtkomstrapport för inspelad utbildning

   

Den detaljerade åtkomstrapporten för utbildningsmötet innehåller åtkomstinformation om inspelade utbildningsmöten på din Training Center-webbplats. Rapporten innehåller följande information för alla gånger som ditt inspelade utbildningsmöte har visats:

    
 •      

  Visarens namn och e-postadress

       

 •      

  Registreringsinformation

       

 •      

  Hämtningsinformation

       

 •      

  Tid och datum för åtkomst

       

   
      
1    Logga in på din Training Center-webbplats och välj sedan Mitt WebEx > Mina rapporter > Åtkomstrapport för inspelad utbildning.
2    Ange dina sökkriterier, t.ex. datumintervall, ämne och sorteringsinställningar och välj Visa rapport.
3    Välj Ämne för den inspelade utbildningsrapporten som du vill visa.
4    Om du vill skriva ut resultaten väljer du Utskriftsvänligt format.
5    Om du vill spara rapporten som en kommaseparerad (CSV)-fil som du kan exportera till ett kalkylprogram väljer du Exportera rapport.
 

Attachments

  Outcomes