Bjuda in deltagare och presentatörer till ett schemalagt utbildningsmöte

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Om att bjuda in deltagare och presentatörer till ett schemalagt utbildningsmöte

   

Du kan:

    
 •      

  Ange deras e-postadresser.

       

 •      

  Välja kontakter från din personliga adressbok.

       

 •      

  Ange information om nya kontakter i din personliga adressbok och välj sedan att de ska ingå i din lista över deltagare.

       

    

När du bjuder in deltagare och presentatörer till ett schemalagt utbildningsmöte kan du välja kontakter från följande listor:

    
 •      

  Personliga kontakter: Inkluderar alla individuella kontakter som du har lagt till i din personliga adressbok. Om du använder Microsoft Outlook kan du importera personliga kontakter från en Outlook-adressbok eller -mapp till denna lista med kontakter.

       

 •      

  Mina grupper: Innehåller alla kontaktgrupper som du har skapat i din personliga adressbok.

       

 •      

  Företagsadressbok: Företagsadressboken innehåller alla de kontakter som din webbplatsadministratör har lagt till. Om din organisation använder en global adresslista i Microsoft Exchange kan din administratör importera kontakterna till denna adressbok.

       

    

Alla som är inbjudna får en e-postinbjudan som inkluderar följande:

    
 •      

  En länk som deltagaren eller presentatören kan klicka på för att delta i utbildningsmötet eller för att hämta mer information om utbildningsmötet.

       

 •      

  Lösenordet till utbildningsmötet, om du har angivet ett sådant.

       

 •      

  Telekonferensinformation, om ditt utbildningsmöte inkluderar en integrerad telekonferens.

       

 •      

  Sessionsnumret som deltagare måste ange om ditt utbildningsmöte är ej listat.

       

    

Observera


    

När du har startat ett schemalagt utbildningsmöte kan du bjuda in ytterligare deltagare.

    
   

Bjuda in deltagare och presentatörer till ett schemalagt utbildningsmöte

    
1    På sidorna Schemalagda utbildningsmöten eller Redigera schemalagda utbildningsmöten, bläddra till Deltagare eller Presentatörer och välj sedan lämplig Bjud in-knapp.
2    Lägg till någon av följande i listan med inbjudna:
 •       

  Individuella kontakter och kontaktgrupper som redan finns i din personliga adresslista och individuella kontakter i ditt företags adressbok.

        
 •       

  Nya individer som inte redan är kontakter i en av dina adresslistor.

        
3    Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Bjud in en ny deltagare eller presentatör till ett schemalagt utbildningsmöte

       
1    På sidorna Bjud in deltagare eller Bjud in presentatörer, under Ny, tillhandahåller du informationen om deltagaren eller presentatören.       
Observera             

Om du inte känner till landskoden väljer du land eller region. I fönstret som visas väljer du landet i den nedrullningsbara listan och väljer sedan Stäng. Landskoden visas i rutan Land eller Region.

      
     
2    (Valfritt) Markera rutan för att lägga till ny information i din personliga adressbok.
3    (Valfritt) Markera denna ruta för att göra denna person till en alternativ värd – d.v.s. en person som kan starta utbildningsmötet och agera som värd.       
Observera             

En alternativ värd måste ha ett användarkonto på din Training Center-webbplats.

      
     
4    Välj Lägg till deltagare eller Lägg till presentatör.
5    (Valfritt) För att ta bort nya mötesdeltagare från din lista, markera kryssrutorna och välj sedan Ta bort.
6    För att lägga till deltagaren eller presentatören i listan över dina inbjudna väljer du OK.       
Observera             

Om du senare vill ändra utbildningsmötet för att ta bort en person från din mötesdeltagarlista kan du alternativt skicka ett automatiskt e-postmeddelande till deltagaren eller presentatören med information om att utbildningsmötet har ställts in.

      
     

Bjud in kontakter i din adressbok till ett schemalagt utbildningsmöte

        
1    På sidan Inbjudna deltagare väljer du Välj kontakter.
2    Bredvid Vy, i den nedrullningsbara listan, väljer du en av följande kontaktlistor:
 •       

  Personliga kontakter      

        
 •       

  Företagsadressbok      

        
 •       

  Mina grupper      

        
3    Markera kryssrutan för alla individuella kontakter eller kontaktgrupper som du vill lägga till i din lista över deltagare.       
Tips             

För att ändra informationen om en kontakt väljer du kontaktens namn. På sidan som visas anger du den nya informationen och väljer sedan OK.

      
     
4    För att lägga till alla valen i din lista över deltagare, välj Lägg till deltagare.
5    (Valfritt) För att lägga till denna kontakt som en alternativ värd – d.v.s. en person som kan starta utbildningsmötet och agera som värd – väljer du kontakten och sedan Lägg till som alternativ värd.       
Observera             

En alternativ värd måste ha ett användarkonto på din Training Center-webbplats.

      
     
6    (Valfritt) För att ta bort kontakten från din lista över deltagare, välj kontakten och välj sedan Ta bort.
7    För att lägga till kontakter till din lista över inbjudna deltagare, välj Bjud in.       
Observera             

Om du senare ändrar utbildningsmötet för att ta bort en deltagare från din mötesdeltagarlista, kan du alternativt skicka ett automatiskt e-postmeddelande till deltagaren med information om att utbildningsmötet har ställts in.

      
     
 

Attachments

  Outcomes