Administrer undergruppesessioner

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Tildel undergruppesessionsprivilegier

   

Du kan når som helst under en undergruppesession specificere, at mødedeltagere kan starte undergruppe med:

    
 •      

  Alle mødedeltagere eller alle deltagere

       

 •      

  Kun undervisningssessionsværten

       

 •      

  Kun præsentationsværten

       

 •      

  Enhver anden mødedeltager, privat

        

  Du kan også fjerne undergruppesessionsprivilegier til enhver tid.

       

   
    
1    I vinduet Session skal du vælge Deltagermenu > Tildel privilegier.
2    Under Kommunikationer skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af Undergruppesessioner med:       

Vælg derefter de undergruppesessionsprivilegier, som du vil tildele til alle mødedeltagere:

      
 •        

  Vært       

         

 •        

  Præsentationsvært       

         

 •        

  Paneldeltagere       

         

 •        

  Alle mødedeltagere       

         

     
3    Klik på OK.       
Bemærk             

Undervisningssessionsværten og præsentationsværten har alle undergruppesessionsprivilegier, uanset de undergruppesessionsprivilegier, som andre mødedeltagere har.

      
     

Tillad mødedeltagere at oprette undergruppesessioner

     
1    I vinduet Session skal du vælge Undergruppemenu > Åbn undergruppesessionspanel.
2    Vælg Undergruppe tildelinger.
3    Marker Tillad mødedeltagere at oprette undergruppesessioner.
4    Klik på OK.
 

 

Undergruppemenuen viser valgmuligheder for undergruppesession for alle deltagere.

  

Bemærk


 
 •  

  Når en deltager, der allerede har tilsluttet sig den primære lydkonferencesession slutter sig til en undergruppesession, skiftes de automatisk fra den primære sessions lydkonference til undergruppesessionens lydkonference. Deltagere kan ikke deltage i en lydkonference i den primære session, når de er tilsluttet en undergruppesession lydkonference.

    

 •  

  Hvis lydkonference ikke er tilgængelig, eller ikke er startet for den primære session, før den undergruppesessionen er startet, deaktiveres lydkonferencer også for undergruppesessioner.

    

  
  

Opret en undergruppesession

 

I en undergruppesession udpeges den deltager, der starter og gennemfører undergruppesessionen som præsentationsvært for undergruppesessionen.

  

Bemærk


 

Hvis du vælger at understøtte mere end 500 mødedeltagere for denne session, er antallet af deltagere, der kan deltage i en undergruppesession stadig begrænset til 100.

  
  

Denne procedure er kun for værter, paneldeltagere eller præsentationsværter for undervisningssessioner.

  
   
1    I undergruppesessionspanelet skal du vælge Undergruppetildeling.
2    Vælg en af følgende:         
ValgmulighedBeskrivelse
Sådan oprettes undergruppesessioner og tildeles mødedeltagere automatisk. 
 1.  

  Vælg Automatisk.

    

 2.  

  Indstil enten antallet af undergruppesessioner eller antallet af mødedeltagere i en undergruppesession, og klik på OK.

    

  

Efter du starter en undergruppesession, tildeles en mødedeltager tilfældigt som præsentationsvært.

  
Sådan oprettes undergruppesessioner og tildeles mødedeltagere manuelt. 
 1.  

  Vælg Manuelt.

    

 2.  

  Tilføj en session ved at vælge Tilføj session eller knappen +.

    

 3.  

  Indtast et nyt navn, eller brug standardnavnet.

    

 4.  

  Marker navnet på undergruppesessionen.

    

 5.  

  Marker navnene på enhver Ikke tildelt deltager, som du vil tilføje til undergruppesessionen og vælg derefter knappen >>.

    

 6.  

  Vælg den deltager, du ønsker skal være præsentationsvært.

    

 7.  

  Vælg OK.

    

  

Præsentationsværten kan starte undergruppesession når som helst.

  

Tildel tilmeldte mødedeltagere til undergruppesessioner

   

Hvis du har aktiveret tildeling til undergruppesessioner før session, når du planlægger din undervisningssession, skal du tildele mødedeltagere manuelt, når du håndterer tilmeldinger.

   
           
1    Log ind på dit Training Center-websted.
2    På navigationsbjælken skal du vælge Deltag i en session > Live sessioner for at se en liste over links.
3    Vælg dit sessionsemne.
4    Vælg Administrer tilmeldinger > Forudtildel mødedeltagere til undergruppesessioner.
5    Skift sessionsnavnet, hvis det er nødvendigt.
6    Marker et eller flere navne fra kolonnen Ikke-tildelt, og føj dem til sessionen ved at vælge ikonet Tilføj.
7    Den første tilføjede mødedeltager udpeges som præsentationsvært. For at ændre denne udnævnelse skal du markere en tildelt mødedeltager og vælge ikonet Tildel præsentationsvært.
8    Hvis du vil fjerne en mødedeltager, skal du markere den tildelte mødedeltager og vælge ikonet Fjern.
9    Vælg Tilføj undergruppesession, hvis du vil tilføje flere undergruppesessioner.
10    Klik på OK.

Opret en undergruppesession manuelt for en anden deltager

   

Denne procedure er kun for værter, paneldeltagere eller præsentationsværter for undervisningssessioner.

   
          
1    I undergruppesessionsvinduet skal du vælge navnet på de deltagere du vil invitere til undergruppesessionen.
2    I undergruppesessionspanelet skal du vælge Tildeling af undergruppe.
3    Tilføj en session ved at vælge Tilføj session eller knappen +.
4    Indtast et nyt navn, eller brug standardnavnet.
5    Marker navnet på undergruppesessionen.
6    Marker navnet på den deltager, for hvem du opretter undergruppesessionen, og vælg derefter >> knappen.
7    Tilføj flere Ikke tildelte deltagere i sessionen.
8    Sørg for, at den deltager, du vil udpege som præsentationsvært, er valgt.
9    Vælg OK.           

Undergruppesessionen vises i panelet Undergruppesession og kan startes af præsentationsværten når som helst.

     

Bed alle deltagere om at vende tilbage fra en undergruppesession

   

I vinduet Session skal du vælge Undergruppemenu > Bed alle om at vende tilbage.

    

Alle deltagere i undergruppesessioner modtager en meddelelse, der beder dem om at vende tilbage til den primære undervisningssession. De kan vælge at forlade undervisningssessionen eller fortsætte.

   

Send en meddelelse til alle undergruppesessioner

     
1    I vinduet Session skal du vælge Undergruppe menu > Send meddelelse.
2    Vælg, hvem der skal modtage meddelelsen fra Til rullegardinmenuen.
3    Skriv din meddelelse i feltet Meddelelse.
4    Klik på OK.       

Din meddelelse vises på den valgte deltagers desktoppe under deres undergruppesessioner.

     

Afslut alle undergruppesessioner

 

I panelet Undergruppesession skal du vælge Afslut alle.

  

Alle deltagere modtager en meddelelse om, at deres undergruppesession slutter om 30 sekunder.

  

Bede en præsentationsvært for en undergruppesession om at dele indhold

   

Som præsentationsvært for undervisningssessionen kan du bede en præsentationsvært for en undergruppesession om at dele deres delte indhold i hovedundervisningssessionen. Før en præsentationsvært for en undergruppesession kan dele deres indhold i hovedsessionen, skal du afslutte alle undergruppesessioner.

   
    
1    I vinduet Session skal du vælge Undergruppemenu > Del indhold fra undergruppesession.
2    Vælg navnet på præsentationsværten på listen, som du vil bede om at dele indhold fra en undergruppesession.
3    Klik på OK.       

Den sidste præsentationsvært modtager vejledninger til deling af indhold fra undergruppesessionen i hovedundervisningssessionen.

     

Fjern en deltager fra en undergruppesession

   

Fjernelse af en deltager fra en undergruppesession fjerner ikke deltageren fra den primære undervisningssession.

   
   
1    På deltagerlisten på panelet Undergruppesession skal du vælge navnet på deltageren, som du vil fjerne fra undergruppesessionen.
2    Vælg Deltagermenu > Udvis fra undergruppesession.
 

Attachments

  Outcomes