Spørgsmål og svar-sessioner

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Sluk eller tænd for Q og A

 

Som vært skal du sikre, at valgmuligheden Spørgsmål og svar er deaktiveret for at kunne bruge Spørgsmål og svar under en undervisningssession. Du kan om nødvendigt også slå det fra når som helst.

  
    
1    Gør ét af følgende:         
ValgmulighedBeskrivelse
Mac: 
 1.  

  I vinduet Session vælges Training Center > Præferencer.

    

 2.  

  Vælg Værktøj.

    

  
Windows:I sessionsvinduet skal du vælge Session > Valgmuligheder for session.
2    Marker eller fjern markering fra Spørgsmål og svar.
3    Klik på OK.

Indstil visning af databeskyttelse i spørgsmål og svar-sessioner

   

Som vært, hvis du vil beskytte paneldeltageres og mødedeltageres private oplysninger under en undervisningssession, kan du skjule eller vise følgende oplysninger, når spørgsmål og svar offentliggøres på mødedeltageres spørgsmål og svar-paneler:

    
 •      

  Navne på mødedeltagere, som sender spørgsmål

       

 •      

  Navne på paneldeltagere, som sender svar

       

 •      

  Tidsstempler for henholdsvis spørgsmål og svar

        

  Navnene på mødedeltagere, paneldeltagere og tidsstempler, er altid synlige på paneldeltageres Spørgsmål og svar-paneler.

       

   
   
1    Åbn dialogen Valgmuligheder for mødedeltager ved at følge ét af disse trin:
 •       

  Windows: Højreklik på titelbjælken på dit panel Spørgsmål og svar, og vælg så Valgmuligheder for mødedeltager.

        
 •       

  Mac: Vælg ctrl, klik, og vælg så Valgmuligheder for mødedeltager.      

        
2    I dialogboksen, der vises, vælger du de valgmuligheder, som du ønsker, mødedeltagerne skal se, og så vælger du OK.

Tildel et spørgsmål og svar-spørgsmål

   

Som vært eller paneldeltager, kan du tildele spørgsmål til dig selv eller en anden paneldeltager. Spørgsmålene vises på de udpegede paneldeltageres spørgsmål og svar-fane med den tildelte tekst ved siden af dem.

   
   
1    Gå til menu valgmuligheden for spørgsmålet, du ønsker at tildele således:
 •       

  Windows: Højreklik på spørgsmålet.

        
 •       

  Mac: Vælg ctrl, og vælg så spørgsmålet.

        
2    Vælg Tildel til for personen, som du vil tildele det til.
 •       

  For at tildele flere spørgsmål samtidigt skal du holde Ctrl-tasten nede, mens du vælger spørgsmålene.

        
 •       

  Hvis et tildelt spørgsmål er besvaret, vises den tildelte tekst stadig.

        
 •       

  Den tildelte tekst vises ikke på mødedeltagernes spørgsmål og svar-paneler.

        

Indstil en prioritet for et spørgsmål

   

Du kan indstille prioriteter - høj, medium eller lav - for ethvert spørgsmål, du har modtaget på spørgsmål og svar-panelet. Dine prioriterede spørgsmål vises på fanebladet Prioriteret.

   
    
1    Gå til menu valgmuligheden for spørgsmålet, du ønsker at tildele således:
 •       

  Windows: Højreklik på spørgsmålet.

        
 •       

  Mac: Vælg ctrl, og vælg så spørgsmålet. 

        
2    Vælg Prioritet > Høj, Medium eller Lav.       

Efter du har indstillet en prioritet for et spørgsmål for første gang, dukker en kolonne op til venstre for Spørgsmål og svar-panelet. Vælg ikonet for det spørgsmål, du ønsker at indstille prioriteter for, og vælg så Høj, Medium eller Lav.

     
3    For at fjerne en prioritet fra et spørgsmål skal du klikke på det firkantede ikon for spørgsmålet og derefter vælge Slet.

Besvar spørgsmål

 

Følgende tabeller beskriver, hvordan du kan besvare et spørgsmål.

   
              
Tabel 1 Metoder til besvarelse af spørgsmål
 

Valgmulighed

  
 

Beskrivelse

  
 

Besvar et spørgsmål

  
 

Din svar vises på alle deltageres Spørgsmål og svar-paneler.

  
 

Besvar et spørgsmål privat

  
 

Følgende deltagere kan se dine private svar:

  
 •  

  Mødedeltageren, som sendte dig spørgsmålet

    

 •  

  Alle paneldeltagere

    

  
 

Afvis et spørgsmål ved hjælp af et standard eller tilpasset svar

  

Standardsvaret lyder: Tak for din indsendelse. Oplysningerne, som du anmodede om, kan ikke leveres af nogen af paneldeltagerne.

  
 

Udsæt et spørgsmål ved hjælp af et standard eller tilpasset svar

  

Standardsvaret lyder: Tak for din indsendelse. Dit spørgsmål blev udsat, men vil forblive i køen. En paneldeltager vil besvare dine spørgsmål på et senere tidspunkt.

  
  
Gør ét af følgende:               
ValgmulighedBeskrivelse
For at besvare et spørgsmål: 
 1.  

  På dit Spørgsmål og svar-panel skal du vælge spørgsmålet fra en af fanerne, hvor du modtog spørgsmålet:

    

  •  

   For at vælge et spørgsmål skal du klikke på det én gang.

     

  •  

   For at kopiere spørgsmålet til tekstfeltet skal du højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så klikke på din mus (Mac), vælge Kopier og så indsætte det i tekstfeltet.

     

  •  

   For at slette valget skal du højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så klikke (Mac) på spørgsmålet og så vælge Fravælg.

     

    
 2.  

  Indtast dit svar i tekstfeltet.

    

  Tip        

  For at redigere dit svar, inden du sender det, skal du markere den tekst, du ønsker at redigere, og så højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så klikke (Mac) på den markerede tekst.

    
    

 3.  

  Hvis et spørgsmål er blevet besvaret verbalt, kan du sende et standardsvar: Dette spørgsmål blev besvaret verbalt. Højreklik på (Windows), eller vælg ctrl, og vælg så (Mac) spørgsmålet, og vælg så Besvaret verbalt.

    

 4.  

  Vælg Send, når du er færdig med at indtaste dit svar.

    

  
Sådan besvares et spørgsmål privat: 
 1.  

  På dit Spørgsmål og svar-panel skal du vælge spørgsmålet fra en af fanerne, hvor du modtog spørgsmålet:

    

 2.  

  Vælg Send privat.

    

 3.  

  Indtast dit svar i tekstfeltet.

    

  Tip        

  For at redigere dit svar, inden du sender det, skal du markere den tekst, du ønsker at redigere, og så højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så klikke (Mac) på den markerede tekst.

    
    

 4.  

  Hvis du vil gemme det svar, du indtastede, som det private standardsvar, som alle paneldeltagere skal bruge, skal du vælge Gem eller Gem som standard.

    

 5.  

  Vælg Send, når du er færdig med at indtaste dit svar.

    

  
For at afvise et spørgsmål: 
 1.  

  På dit Spørgsmål og svar-panel skal du højreklikke på spørgsmålet og derefter vælge Afvis.

    

  Tip        

  (Kun for Windows-brugere) For at afvise flere spørgsmål på én gang skal du holde Ctrl-tasten nede, mens du vælger spørgsmålene, højreklikke på din mus og derefter vælge Afvis

    
    

 2.  

  (Valgfrit) For at brugertilpasse standardsvaret skal du vælge Brugertilpasset og så redigere teksten i tekstfeltet.

    

 3.  

  (Valgfrit) For at gemme dit tilpassede svar som standardsvaret for Afvis til alle paneldeltageres brug skal du vælge Gem (Windows) eller Gem som standard (Mac).

    

 4.  

  Vælg Send.

    

 5.  

  Vælg Ja i bekræftelsesmeddelelsesfeltet.

    

  
For at udsætte et spørgsmål: 
 1.  

  På dit Spørgsmål og svar-panel skal du højreklikke på spørgsmålet og derefter vælge Udsæt.

    

  Tip        

  For at udsætte flere spørgsmål på én gang skal du holde Ctrl-tasten nede, mens du vælger spørgsmålene, højreklikke på din mus og så vælge Udsæt.

    
    

 2.  

  (Valgfrit) For at brugertilpasse standardsvaret skal du vælge Brugertilpasset og så redigere teksten i tekstfeltet.

    

 3.  

  (Valgfrit) For at gemme dit brugertilpassede svar som standardsvaret for Udsæt til alle paneldeltageres brug skal du vælge Gem (Windows) eller Gem som standard (Mac).

    

 4.  

  Vælg Send.

    

  

Gem en spørgsmål og svar-session

   

Du kan til enhver tid under en undervisningssession gemme spørgsmålene og svarene på fanebladet Alle på dit Spørgsmål og svar-panel til en .txt- eller .csv-fil.

    

Undervisningslederen gemmer automatisk Spørgsmål og svar-sessioner hvert andet minut til WebEx-mappen i mappen Mine dokumenter på værtens og præsentationsværternes computere.

   
      
1    I vinduet Session skal du vælge Fil > Gem > Spørgsmål og svar.
2    Vælg en placering, hvor du vil gemme filen.
3    Indtast et filnavn.
4    I feltet Gem som type vælges Tekstfiler (*.txt) eller CSV.
5    Vælg Gem.       

For at gennemse indholdet af en arkiveret spørgsmål og svar-session skal du åbne .txt-filen i et tekstredigeringsprogram eller .csv-filen i et regnearksprogram, såsom Microsoft Excel.

            

Undervisningslederen gemmer filen på den placering og i det format, som du vælger.

     
 

Attachments

  Outcomes