Vraag- en antwoordsessies

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Vraag en antwoord in- of uitschakelen

 

Als u als host V&A wilt gebruiken tijdens trainingssessie, moet de optie V&A zijn ingeschakeld. U kunt de optie desgewenst ook uitschakelen.

  
    
1    Voer een van de volgende handelingen uit:         
OptieBeschrijving
Mac: 
 1.  

  Selecteer in het venster Sessie Training Center > Voorkeuren.

    

 2.  

  Selecteer Hulpmiddelen.

    

  
Windows:In het venster Sessie selecteert u Sessie > Sessieopties.
2    Schakel V&A in of uit.
3    Selecteer OK.

Privacyweergaven instellen in V&A-sessies

   

Als u de privacy van panelleden en deelnemers wilt beschermen tijdens een trainingssessie, kunt u de volgende gegevens verbergen of weergeven wanneer vragen en antwoorden worden gepubliceerd in het deelvenster Vraag en antwoord van de deelnemers:

    
 •      

  Namen van deelnemers die vragen verzenden.

       

 •      

  Namen van panelleden die antwoorden verzenden.

       

 •      

  Tijdstempels voor vragen en antwoorden.

        

  De namen van deelnemers en panelleden en de tijdstempels zijn altijd zichtbaar in het deelvenster Vraag en antwoord van panelleden.

       

   
   
1    Open het dialoogvenster Deelnemeropties door een van de volgende stappen uit te voeren:
 •       

  Windows: klik met de rechtermuisknop op de titelbalk van het deelvenster V&A en kies Deelnemersopties.

        
 •       

  Mac: selecteer ctrl, klik en kies Deelnemersopties.      

        
2    Selecteer de opties die u zichtbaar wilt maken voor de deelnemers in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en selecteer OK.

Een V&A-vraag toewijzen

   

Als host of panellid kunt u vragen aan uzelf of een ander panellid toewijzen. De vragen worden weergegeven op het tabblad Mijn vraag en antwoord van de opgegeven panelleden met de tekst 'toegewezen' ernaast.

   
   
1    Open als volgt de menuoptie voor de vraag die u wilt toewijzen:
 •       

  Windows: klik met de rechtermuisknop op de vraag.

        
 •       

  Mac: selecteer Ctrl en selecteer de vraag.

        
2    Selecteer Toewijzen aan voor de persoon aan wie u de vraag wilt toewijzen.
 •       

  Als u meerdere vragen tegelijk wilt toewijzen, houdt u de toets Ctrl ingedrukt tijdens het selecteren van de vragen.

        
 •       

  Ook als een toegewezen vraag is beantwoord, blijft de tekst toegewezen staan.

        
 •       

  De tekst toegewezen wordt niet weergegeven in de V&A-deelvensters van de deelnemers.

        

De prioriteit voor een vraag instellen

   

U kunt de prioriteit (hoog, normaal of laag) instellen voor vragen die u hebt ontvangen in het deelvenster Vraag en antwoord. De vragen met prioriteit worden weergegeven op het tabblad Prioriteit.

   
    
1    Open als volgt de menuoptie voor de vraag die u wilt toewijzen:
 •       

  Windows: klik met de rechtermuisknop op de vraag.

        
 •       

  Mac: selecteer Ctrl en selecteer de vraag. 

        
2    Selecteer Prioriteit > Hoog, Normaal of Laag.       

Nadat u de eerste keer een prioriteit voor een vraag hebt ingesteld, verschijnt links van het deelvenster Vraag en antwoord een kolom. Selecteer het pictogram voor de vraag waarvoor u een prioriteit wilt instellen en kies Hoog, Normaal of Laag.

     
3    Als u een prioriteit bij een vraag wilt verwijderen, selecteert u het rechthoekige pictogram voor de vraag en selecteert u Wissen.

Antwoord geven op vragen

 

In de volgende tabel wordt weergegeven op welke manieren u een vraag kunt beantwoorden.

   
              
Tabel 1 Manieren om vragen te beantwoorden
 

Optie

  
 

Beschrijving

  
 

Een vraag beantwoorden

  
 

Uw antwoorden verschijnen in het deelvenster Vraag en antwoord van alle deelnemers.

  
 

Een vraag privé beantwoorden

  
 

De volgende deelnemers kunnen uw antwoord zien:

  
 •  

  De deelnemer die de vraag heeft verzonden.

    

 •  

  Alle panelleden.

    

  
 

Een vraag negeren met een aangepast of een standaardantwoord

  

Het standaardantwoord luidt: Bedankt voor uw vraag. Er is geen panellid dat de door u gevraagde informatie kan verstrekken.

  
 

Een vraag uitstellen met een aangepast of een standaardantwoord

  

Het standaardantwoord luidt: Bedankt voor uw vraag. Uw vraag is uitgesteld maar blijft wel in de wachtrij. Een panellid zal uw vraag op een later tijdstip beantwoorden.

  
  
Voer een van de volgende handelingen uit:               
OptieBeschrijving
Een vraag beantwoorden: 
 1.  

  In het V&A-deelvenster selecteert u de vraag op het tabblad waarop u de vraag hebt ontvangen:

    

  •  

   Klik één keer op een vraag om deze te selecteren.

     

  •  

   Als u de vraag in het tekstvak wilt delen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) op de vraag of houdt u de toets ctrl ingedrukt terwijl u op de vraag klikt (Mac), en kiest u Kopiëren. Vervolgens kunt u de vraag in het tekstvak plakken.

     

  •  

   Als u de selectie ongedaan wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) op de vraag of houdt u de toets ctrl ingedrukt en klikt u op de vraag (Mac). Vervolgens kiest u Selectie opheffen.

     

    
 2.  

  Typ het antwoord in het tekstvak.

    

  Tip        

  Als u uw antwoord wilt bewerken voordat u het verzendt, markeert u de tekst die u wilt bewerken en klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of drukt u op ctrl en klikt u (Mac) op de gemarkeerde tekst.

    
    

 3.  

  Als een vraag mondeling is beantwoord, kunt u een standaardantwoord verzenden: Deze vraag is mondeling beantwoord. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of druk op ctrl en klik (Mac) op de vraag en kies Mondeling beantwoord.

    

 4.  

  Selecteer Verzenden als u klaar bent met het invoeren van het antwoord.

    

  
Een vraag privé beantwoorden: 
 1.  

  In het V&A-deelvenster selecteert u de vraag op het tabblad waarop u de vraag hebt ontvangen:

    

 2.  

  Selecteer Niet openbaar verzenden.

    

 3.  

  Typ het antwoord in het tekstvak.

    

  Tip        

  Als u uw antwoord wilt bewerken voordat u het verzendt, markeert u de tekst die u wilt bewerken en klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of drukt u op ctrl en klikt u (Mac) op de gemarkeerde tekst.

    
    

 4.  

  Als u het getypte antwoord wilt opslaan als standaard niet-openbaar antwoord dat door alle panelleden kan worden gebruikt, selecteert u Opslaan of Opslaan als standaard.

    

 5.  

  Selecteer Verzenden als u klaar bent met het invoeren van het antwoord.

    

  
Een vraag negeren: 
 1.  

  Klik in het V&A-deelvenster met de rechtermuisknop op de vraag en selecteer Negeren.

    

  Tip        

  (Voor Windows-gebruikers) Als u meerdere vragen tegelijk wilt negeren, houdt u de toets Ctrl ingedrukt bij het selecteren van de vragen, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Negeren

    
    

 2.  

  (Optioneel) Selecteer Aangepast om het standaardantwoord aan te passen en bewerk de tekst in het tekstvak.

    

 3.  

  (Optioneel) Als u uw aangepaste antwoord wilt opslaan als het standaardantwoord voor Negeren voor alle panelleden, selecteert u Opslaan (Windows) of Opslaan als standaard (Mac).

    

 4.  

  Selecteer Verzenden.

    

 5.  

  Selecteer Ja in het vak bevestigingsbericht.

    

  
Een vraag uitstellen: 
 1.  

  Klik op het V&A-deelvenster met de rechtermuisknop op de vraag en selecteer Uitstellen.

    

  Tip        

  (Voor Windows-gebruikers) Als u meerdere vragen tegelijk wilt uitstellen, houdt u de toets Ctrl ingedrukt bij het selecteren van de vragen, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Uitstellen.

    
    

 2.  

  (Optioneel) Selecteer Aangepast om het standaardantwoord aan te passen en bewerk de tekst in het tekstvak.

    

 3.  

  (Optioneel) Als u uw aangepaste antwoord wilt opslaan als het standaardantwoord voor Uitstellen voor alle panelleden, selecteert u Opslaan (Windows) of Opslaan als standaard (Mac).

    

 4.  

  Selecteer Verzenden.

    

  

Een V&A-sessie opslaan

   

U kunt op elk gewenst moment tijdens een trainingssessie de vragen en antwoorden op het tabblad Alles van het deelvenster V&A opslaan in een TXT- of CSV-bestand.

    

Trainingsbeheer slaat V&A-sessies om de twee minuten automatisch op in de map WebEx in Mijn documenten op de computers van de host en de presentator.

   
      
1    Selecteer in het sessievenster Bestand > Opslaan > Vragen en antwoorden.
2    Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
3    Geef een naam op voor het bestand.
4    Selecteer Tekstbestanden (*.txt) of CSV (door komma's gescheiden waarden) in het vak Opslaan als.
5    Selecteer Opslaan.       

Als u de inhoud van een gearchiveerde sessie voor vraag en antwoord wilt bekijken, opent u het .txt-bestand in een teksteditor of het .csv-bestand in een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel.

            

Trainingsbeheer slaat het bestand op de gewenste locatie en in de gewenste indeling op.

     
 

Attachments

  Outcomes