Frågor och svar-sessioner

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Aktivera eller inaktivera Frågor och svar

 

Om du som värd vill använda Frågor och svar under ett utbildningsmöte, ska du säkerställa att alternativet Frågor och svar är påslaget. Du kan också slå av den när som helst, vid behov.

  
    
1    Gör något av följande:         
AlternativBeskrivning
Mac: 
 1.  

  I Sessionsfönstret väljer du Training Center > Inställningar.

    

 2.  

  Välj Verktyg.

    

  
Windows:I Sessionsfönstret väljer du Session > Sessionsalternativ.
2    Markera eller avmarkera Frågor och svar.
3    Välj OK.

Justera sekretessvyer i Frågor och svar-sessioner

   

Som värd, för att skydda diskussionsdeltagarnas och deltagarnas sekretess under ett utbildningsmöte, kan du dölja eller visa följande information när frågor och svar publiceras på deltagarnas Frågor och svar-paneler:

    
 •      

  Namnen på deltagarna som skickar frågor

       

 •      

  Namnen på diskussionsdeltagarna som skickar svar

       

 •      

  Tidsstämplar för frågorna och svaren

        

  Namnen på deltagare och diskussionsdeltagare samt tidsstämplar visas alltid på diskussionsdeltagarnas Frågor och svar-paneler.

       

   
   
1    Öppna dialogrutan Deltagaralternativ genom att utföra något av dessa steg:
 •       

  Windows: Högerklicka på Frågor och svar-panelens namnlist och välj sedan Deltagaralternativ.

        
 •       

  Mac: Välj ctrl, klicka och välj sedan Deltagaralternativen.      

        
2    I dialogrutan som visas markerar du alternativen som du vill att deltagarna ska kunna se. Välj sedan OK.

Tilldela en Frågor och svar-fråga

   

Som värd eller diskussionsdeltagare kan du tilldela frågor till dig själv eller en annan diskussionsdeltagare. Frågorna visas sedan på de tilldelade diskussionsdeltagarnas flik Mina frågor och svar, och den tilldelade texten visas intill frågorna.

   
   
1    Gå till menyalternativet för frågan som du vill tilldela enligt följande:
 •       

  Windows: Högerklicka på frågan.

        
 •       

  Mac: Välj ctrl och välj sedan frågan.

        
2    Välj Tilldela till för den person som du vill tilldela den till.
 •       

  Om du vill tilldela flera frågor samtidigt håller du ned Ctrl medan du Väljer frågorna.

        
 •       

  Om en tilldelad fråga är besvarad visas fortfarande texten tilldelad.

        
 •       

  Texten tilldelad visas inte på deltagarnas Frågor och svar-paneler.

        

Ange prioriteten för en fråga

   

Du kan ange prioriteten till hög, medel eller låg för alla frågor som du har fått på din Frågor och svar-panel. Dina prioriterade frågor visas på fliken Prioriterade.

   
    
1    Gå till menyalternativet för frågan som du vill tilldela enligt följande:
 •       

  Windows: Högerklicka på frågan.

        
 •       

  Mac: Välj ctrl och välj sedan frågan. 

        
2    Välj Prioritet > Hög, Medel eller Låg.       

När du ställer in prioriteten för en fråga för första gången kommer en kolumn att visas till vänster om Frågor och svar-panelen. Välj ikonen för frågan som du vill ange prioritet för och välj sedan Hög, Medel eller Låg.

     
3    För att ta bort en prioritet från en fråga, klicka på frågans rektangulära ikon och välj sedan Rensa.

Svara på frågor

 

Följande tabeller beskriver de sätt på vilka du kan svara på en fråga.

   
              
Tabell 1 Sätt att besvara frågor på
 

Alternativ

  
 

Beskrivning

  
 

Besvara en fråga

  
 

Ditt svar visas på alla mötesdeltagares Frågor och svar-paneler.

  
 

Besvara en fråga privat

  
 

Följande mötesdeltagare kan se ditt svar:

  
 •  

  Deltagaren som du skickade svaret till

    

 •  

  Alla diskussionsdeltagare

    

  
 

Avvisa en fråga med ett standardiserat eller anpassat svar

  

Standardsvaret är: Tack för din fråga. Den information som du har begärt kan inte tillhandahållas av någon av diskussionsdeltagarna.

  
 

Skjut upp en fråga med ett standardiserat eller anpassat svar

  

Standardsvaret är: Tack för din fråga. Din fråga har blivit uppskjuten men den kommer att kvarstå i kön. En diskussionsdeltagare kommer att besvara din fråga senare.

  
  
Gör något av följande:               
AlternativBeskrivning
Så besvarar du en fråga: 
 1.  

  På din panel Frågor och svar väljer du frågan under någon av de flikar som den kommit in till:

    

  •  

   För att välja en fråga klickar du på den en gång.

     

  •  

   För att kopiera frågan till textrutan högerklickar du (Windows) eller trycker på ctrl och klickar sedan med din mus (Mac), väljer Kopiera och klistrar in den i textrutan.

     

  •  

   För att rensa valet, högerklicka (Windows) eller tryck på ctrl och välj sedan (Mac) frågan och sedan Avmarkera.

     

    
 2.  

  Skriv in ditt svar i textrutan.

    

  Tips        

  För att redigera ditt svar innan du skickar det, markera texten som du vill redigera och högerklicka (Windows) eller tryck på ctrl och välj sedan (Mac) den markerade texten.

    
    

 3.  

  Om en fråga har besvarats muntligt kan du skicka ett standardsvar: Frågan har besvarats muntligt. Högerklicka (Windows) eller välj ctrl och välj (Mac) frågan och sedan Muntligt besvarad.

    

 4.  

  När du är färdig med att skriva in ditt svar väljer du Skicka.

    

  
Så besvarar du en fråga privat: 
 1.  

  På din panel Frågor och svar väljer du frågan under någon av de flikar som den kommit in till:

    

 2.  

  Välj Skicka privat.

    

 3.  

  Skriv in ditt svar i textrutan.

    

  Tips        

  För att redigera ditt svar innan du skickar det, markera texten som du vill redigera och högerklicka (Windows) eller tryck på ctrl och välj sedan (Mac) den markerade texten.

    
    

 4.  

  Välj Spara eller Spara som standard om du vill spara ditt privata standardsvar så att alla diskussionsdeltagare kan använda det.

    

 5.  

  När du är färdig med att skriva in ditt svar väljer du Skicka.

    

  
Så avvisar du en fråga: 
 1.  

  På panelen Frågor och svar högerklickar du på frågan och väljer Avvisa.

    

  Tips        

  (För Windows-användare) Om du vill avfärda flera frågor samtidigt håller du ner Ctrl medan du markerar frågorna, högerklicka sedan och välj Avfärda

    
    

 2.  

  (Valfritt) Om du vill anpassa standardsvaret väljer du Anpassa. Sedan kan du redigera texten i textrutan.

    

 3.  

  (Valfritt) för att spara ditt anpassade svar som standardsvaret för Avvisa, som alla diskussionsdeltagare kan använda, välj Spara (Windows) eller Spara som standard (Mac).

    

 4.  

  Välj Skicka.

    

 5.  

  Välj Ja i bekräftelserutan.

    

  
Så skjuter du upp en fråga: 
 1.  

  På panelen Frågor och svar högerklickar du på frågan och väljer Skjut upp.

    

  Tips        

  (För Windows-användare) Om du vill skjuta upp flera frågor samtidigt håller du ner Ctrl medan du markerar frågorna, högerklicka sedan och välj Skjut upp.

    
    

 2.  

  (Valfritt) Om du vill anpassa standardsvaret väljer du Anpassa. Sedan kan du redigera texten i textrutan.

    

 3.  

  (Valfritt) för att spara ditt anpassade svar som standardsvaret för Skjut upp, som alla diskussionsdeltagare kan använda, välj Spara (Windows) eller Spara som standard (Mac).

    

 4.  

  Välj Skicka.

    

  

Spara en Frågor och svar-session

   

När som helst under ett utbildningsmöte kan du spara frågorna och svaren på fliken Alla på din Frågor och svar-panel i en .txt-fil.

    

Utbildningshanteraren sparar automatiskt Frågor och svar-sessioner varannan minut i WebEx-mappen i Mina dokument på värdens och presentatörens datorer.

   
      
1    I Sessionsfönstret väljer du Arkiv > Spara > Frågor och svar.
2    Välj en plats att spara filen på.
3    Ange ett filnamn.
4    I rutan Spara som välj Textfiler (*.txt) eller CSV.
5    Välj Spara.       

Om du vill granska innehållet i en arkiverad Frågor och svar-session öppnar du textfilen i en textredigerare eller .csv-filen i ett kalkylprogram, t.ex. Microsoft Excel.

            

Utbildningshanteraren sparar filen på platsen och i formatet som du väljer.

     
 

Attachments

  Outcomes