Kortkommandon och tillgänglighet för WebEx Training Center

Document created by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Öppna fönstret Utbildningsmöte via tangentbordet

   

De mötesdeltagare som har operativsystemet Windows och speciella behov eller som är avancerade användare kan navigera i sessionsfönstret med tangentbordsgenvägar. Vissa av dessa genvägar är standard för Windows.

     
                                     
        

Tryck på

        
        

För att

        
        

F6        

        
        

Växla mellan innehålls- och panelområdet

        
        

Ctrl+Tabb        

        
        
 •           

  Växla mellan öppna dokument i sessionsfönstrets innehållsområde

            

 •           

  Navigera i panelområdet

            

 •           

  Växla mellan flikar i följande dialogrutor

             

  •             

   Bjud in och påminn

               

  •             

   Inställningar

               

  •             

   Mötesalternativ

               

  •             

   Mötesdeltagarprivilegier

               

            
        
        

Shift+F10        

        
        
 •           

  Använda högerklicksmenyer i följande paneler och element:

             

  •             

   Mötesdeltagarpanelen

               

  •             

   Chattpanelen

               

  •             

   Panel Anteckningar

               

  •             

   Dold text-panelen

               

  •             

   Filöverföring-fönstret

               

  •             

   Delad whiteboard och filflikar

               

            
 •           

  Arbeta med mötesdeltagarlistan

            

 •           

  Kopiera text från Chattpanelen

            

        
        

Tabb        

        
        

Växla mellan komponenter som knappar, fält och kryssrutor i en dialogruta eller en panel

        
        

Piltangenter

        
        

Växla mellan dialogrutornas alternativ

        
        

Alt+F4        

        
        

Stänga all dialogrutor

        
        

Mellanslag        

        
        
 •           

  Markera eller avmarkera en alternativruta

            

 •           

  Ange text i en inmatningsruta

            

        
        

Retur        

        
        

Verkställa kommandot för den aktiva knappen (ersätter vanligtvis ett musklick)

        
        

Ctrl+A        

        
        

Kopiera text från Chattpanelen

        
        

Ctrl+Alt+Shift        

        
        

Visa sessionskontrollpanelen i helskärmsläge

        
        

Ctrl+Alt+Shift+H        

        
        

Dölj utbildningskontroller, paneler och bekräftelser

        
   

Arbeta med mötesdeltagarlistan

   

Mötesdeltagarpanelen har en högerklicksmeny som tillåter dig agera på en mötesdeltagare beroende på din roll i mötet.

    

Om du är värd eller presentatör kan du t.ex. göra någon till presentatör eller stänga av en mötesdeltagares mikrofon om den orsakar störningar.

    

Om du inte är värd eller presentatör kan du utföra åtgärder som att begära att få bli presentatör eller slå av ljudet på din egen mikrofon.

   
     
1    Tryck på F6 på ditt tangentbord för att navigera från innehållsområdet till panelen Mötesdeltagare.
2    Använd tangenterna Upp och Ner för att navigera till den lämpliga mötesdeltagaren.
3    Välj Shift+F10 om du vill öppna högerklicksmenyn för en viss mötesdeltagare.
4    Använd piltangenterna Upp och Ner för att navigera mellan de tillgängliga alternativen.

Kopiera text från Chatpanelen

   

Chatpanelen har en högerklicksmeny som tillåter dig att kopiera text från chatthistoriken.

   
    
1    Se till att du befinner dig i den korrekta delen av Sessionsfönstret genom att göra följande:
 •       

  Tryck på F6 för att gå från Sessionsfönstrets innehållsområdet till dess panelområde.

        
 •       

  Tryck på Ctrl+Tabb för att navigera mellan panelerna tills du når Chatpanelen.

        
 •       

  Tryck på Tabb tills du är i chatthistoriken.

        
2    Med fokus på chatthistoriken, välj Shift+F10 för att öppna högerklicksmenyn.
3    För att markera en del av texten flyttar du markören med piltangenterna och använder sedan Shift-[Piltangent] för att markera texten.       

Alternativt kan du använda Ctrl+A för att markera all chattext.

     

Ange text i en inmatningsruta

 

Vill du skriva in text i en inmatningsruta? Så här besvarar du frågor i en omröstning.

  
     
1    Navigera mellan frågorna med Tabb-tangenten.
2    Flytta mellan svaren genom att använda uppåt- och nedåtpilen.
3    Flytta markören så att den fokuserar på textinmatningsområdet och använd blanksteg eller retur-tangenten så att du kan skriva in ditt svar.
4    Välj Retur eller Esc för att slutföra redigeringen.

Gå till Sessionskontrollpanelen under delning

   

Under delningen är Sessionskontrollpanelen delvis gömd överst på din skärm:

   
   
1    Tryck Ctrl+Alt+Shift för att visa panelen.       

När panelen visas ligger initialfokus på ikonen Mötesdeltagare.

     
2    Gör följande:
 1. Tryck på Tabb för att ändra fokus
 2. Tryck på Retur för att aktivera en funktion
 3. För att återgå till delningsområdet från Sessionskontrollpanelen trycker du på tangentbordskombinationen Alt+Tabb, som du skulle göra för alla andra Windows-program för att byta mellan objekten:         
  •          

   Om du delar en fil väljer du WebEx-bollen för att återgå till delningsområdet.

            

  •          

   Om du delar ett program trycker du på programmet för att åter fokusera på det.

            

  •          

   Om du delar ditt skrivbord väljer du vilket program du vill dela.

            

  •          

   För att växla mellan Sessionskontrollpanelen och en annan öppen panel, som mötesdeltagarlistan, trycker du på F6.

            

         

Stöd för skärmläsare

   

Cisco WebEx har stöd för skärmläsningsprogrammet JAWS för följande element:

    
 •      

  Programmenyer och nedrullningsbara menyer

       

 •      

  Titlar på delade filer och flikar

       

 •      

  Snabbstartsknappar, knapptitlar och verktygstips

       

 •      

  Paneler och knappar i panelfältet, knapptitlar och verktygstips

       

 •      

  Kommenteringspanel och -verktygsfält

       

 •      

  Verktygsfält i innehållsområdet för delade sessionsfönster

       

 •      

  Panelknappar för möteskontroll, knapptitlar och verktygstips 

       

   
 

Attachments

  Outcomes