Bureaubladen delen

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Het bureaublad van een klant bekijken

   

U kunt het bureaublad van een klant bekijken zonder het te beheren.

   
    
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Selecteer het tabblad Bureaublad op het CSR-dashboard.

        
 •       

  Selecteer het pictogram Extern beheer in de pictogrammenbalk.

        
 •       

  Selecteer het tabblad Klant in het multi-sessievenster en selecteer vervolgens het tabblad Delen.

        
2    Selecteer Weergave aanvragen.       

Er verschijnt een melding dat de klant uw aanvraag heeft ontvangen. De klant moet u toestemming geven door OK te selecteren in het berichtvak dat op zijn of haar scherm wordt weergegeven.

     
3    Selecteer OK als u het berichtvak op uw computer wilt sluiten.       

Nadat de klant u toestemming heeft gegeven, verschijnt het bureaublad van de klant in een venster voor delen op uw scherm. Het venster Bureaublad weergeven verschijnt op het scherm van de klant. Dit betekent dat de klant zijn of haar bureaublad deelt.

      
Opmerking             

Wanneer u een bureaublad van de klant bekijkt, kunt u bestanden overdragen van en naar de computer van de klant.

             
     

Het bureaublad van een klant beheren

 

U kunt het volledige bureaublad van een klant op afstand beheren.

  
     
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •  

  Selecteer het tabblad Bureaublad op het CSR-dashboard.

    
 •  

  Selecteer het pictogram Extern beheer in de pictogrammenbalk.

    
 •  

  Selecteer het tabblad Klant in het multi-sessievenster en selecteer vervolgens het tabblad Delen.

    
2    Selecteer Beheer aanvragen.  

Er verschijnt een melding dat de klant uw aanvraag heeft ontvangen. De klant moet u toestemming geven door OK te selecteren in het berichtvak dat op zijn of haar scherm wordt weergegeven.

  
3    Selecteer OK als u het berichtvak op uw computer wilt sluiten.  

Nadat de klant u toestemming heeft gegeven, verschijnt het bureaublad van de klant in een venster voor delen op uw scherm. Het venster Bureaublad beheren verschijnt op het scherm van de klant. Dit betekent dat de klant zijn of haar bureaublad deelt.

  
4    Klik in het venster voor delen op uw scherm om het beheer van het bureaublad te starten.

Uw bureaublad aan een klant tonen

 

U kunt een klant toestemming geven om uw bureaublad te bekijken. Het bekijken van het bureaublad geeft de klant niet de mogelijkheid om deze op afstand te beheren.

  
    
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •  

  Selecteer het tabblad Bureaublad op het CSR-dashboard.

    
 •  

  Selecteer het pictogram Extern beheer in de pictogrammenbalk.

    
 •  

  Selecteer het tabblad Klant in het multi-sessievenster en selecteer vervolgens het tabblad Delen.

    
2    Selecteer Weergave delen.  

Er verschijnt een melding dat de klant uw aanvraag heeft ontvangen. De klant moet u toestemming geven door OK te selecteren in het berichtvak dat op zijn of haar scherm wordt weergegeven.

  
3    Selecteer OK als u het berichtvak op uw computer wilt sluiten.  

Uw bureaublad wordt weergegeven in een venster voor delen op het scherm van de klant. Op uw computer verschijnt het venster Bureaubladweergave met de informatie dat u uw bureaublad deelt.

  

Het beheer van bureaublad overdragen aan een klant

   

Tijdens een ondersteuningssessie kunt u het beheer van uw bureaublad overdragen aan uw klant. Als u uw bureaublad al aan de klant toont, kunt u de klant het bureaublad laten beheren zonder dat u de huidige sessie voor het delen van het bureaublad hoeft te beëindigen.

    

Let op


    

Een klant die uw bureaublad op afstand beheert, kan alle programma's en bestanden op uw computer openen en uitvoeren die niet met een wachtwoord zijn beveiligd.

    
   
      
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Selecteer het tabblad Bureaublad op het CSR-dashboard.

        
 •       

  Selecteer het pictogram Extern beheer in de pictogrammenbalk.

        
 •       

  Selecteer het tabblad Klant in het multi-sessievenster en selecteer vervolgens het tabblad Delen.

        
2    Selecteer Beheer aanvragen.       

Er verschijnt een melding dat de klant uw aanvraag heeft ontvangen. De klant moet u toestemming geven door OK te selecteren in het berichtvak dat op zijn of haar scherm wordt weergegeven.

     
3    Selecteer OK als u het berichtvak op uw computer wilt sluiten.       

Uw bureaublad wordt weergegeven in een venster voor delen op het scherm van de klant. Op uw computer verschijnt het venster Bureaubladweergave met de informatie dat u uw bureaublad deelt.

     
4    Instrueer de klant om met zijn of haar muis in het venster voor delen te klikken.
5    Als u het beheer van uw bureaublad tijdelijk terug wilt halen, klikt u met de muis op een willekeurige plek op uw bureaublad. 

Bureaublad delen beëindigen

   
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Selecteer de knop Sessie in de pictogrammenbalk.

        
 •       

  Selecteer de knop Delen in de titelbalk van een willekeurig geopend venster.

        
 •       

  Selecteer het pictogram Delen in de rechterbenedenhoek van uw bureaublad.

        
2    Selecteer Delen beëindigen in het menu dat verschijnt.

Co-browsen starten vanuit een 'click-to'-sessie

   

Voordat u een sessie accepteert die wordt gestart via een koppeling waarop geklikt moet worden om verbinding te maken, stelt co-browsing u in staat om:

    
 •      

  aan de sessie deel te nemen.

       

 •      

  automatisch het venster te starten van waaruit de klant de sessie heeft gestart, zoals een browservenster of MS Outlook-venster.

       

    

U kunt het venster van de klant bekijken of beheren.

    

Als u gedurende de sessie stopt met co-browsing, kunt u deze functie op elk gewenst moment opnieuw activeren.

    

    

Voor co-browsing is WebACD vereist. Raadpleeg uw sitebeheerder voor meer informatie.

    

Voordat het co-browsen begint, wordt de klant gevraagd om toestemming en moet hij of zij deze toestemming geven.

   
    
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Selecteer het tabblad Bureaublad op het CSR-dashboard.

        
 •       

  Selecteer het pictogram Extern beheer in de pictogrammenbalk.

        
 •       

  Selecteer het tabblad Klant in het multi-sessievenster en selecteer vervolgens het tabblad Delen.

        
2    Selecteer Co-browsing aanvragen > Weergeven of Beheren.       

Er verschijnt een melding dat de klant uw aanvraag heeft ontvangen. Uw aanvraag wordt weergegeven in een tekstvak op het scherm van de klant. De klant moet u toestemming geven door OK te selecteren in het berichtvak.

     
3    Selecteer OK als u het berichtvak op uw computer wilt sluiten.       

Het venster waarop de klant geklikt heeft om de sessie oorspronkelijk te starten, wordt automatisch geselecteerd als het venster voor delen.

      

Als de informatie over het oorspronkelijke venster niet beschikbaar is, wordt het standaard dialoogvenster van de toepassing aan de klant getoond. Vervolgens kan de klant een toepassing selecteren om te delen.

     
 

Attachments

  Outcomes