Uygulama Paylaşma

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Müşterinin Uygulamasını Görüntüleme

   

Müşterinin bilgisayarında çalışan bir uygulamayı görüntüleyebilirsiniz. Uygulamanın görüntülenmesi, uzaktan kontrol etmenize izin vermez.

    

Not


    

Müşteri, aynı anda birden fazla uygulamayı görüntüleyebilmeniz için Uygulama Görünümü iletişim kutusundan görüntüleyebileceğiniz ek uygulamalar seçebilir. 

    
   
     
1    Şunlardan birini yapın:
 •       

  CSR panosunda, Uygulama sekmesini seçin.

        
 •       

  Simge tepsisinde, Uzaktan Kontrol simgesini seçin.

        
 •       

  Çoklu oturum penceresinde, Müşteri sekmesini ve ardından Paylaşım sekmesini seçin.

        
2              Görüntüleme İste'yi seçin.       

Müşterinin isteğinizi aldığını bildiren bir ileti görünür. Müşteri, ekranında görünen ileti kutusunda Tamam'ı seçerek size izin vermelidir.

     
3    Bilgisayarınızda ileti kutusunu kapatmak için Tamam'ı seçin.       

Müşteri size izin verdikten sonra, müşterinin bilgisayarında Uygulama Görünümü iletişim kutusu görünür.

     
4    Müşteriden görüntülemek istediğiniz uygulamayı seçmesini isteyin.       

Gerekirse, müşteriye uygulama seçme talimatlarını sağlayın.

                  

Müşteri görüntülemek istediğiniz uygulamayı seçtikten sonra, uygulama bilgisayarınızdaki paylaşım penceresinde görünür.

     

Müşterinin Uygulamasını Kontrol Etme

   

Müşteri size bir uygulamayı kontrol etme izni verirse, müşterinin bilgisayarında herhangi bir uygulamayı uzaktan kontrol edebilirsiniz.

    

Not


    

Müşteri, aynı anda birden fazla uygulamayı kontrol edebilmeniz için Uygulama Kontrolü iletişim kutusundan kontrol edebileceğiniz ek uygulamalar seçebilir.

    
   
      
1    Şunlardan birini yapın:
 •       

  CSR panosunda, Uygulama sekmesini seçin.

        
 •       

  Simge tepsisinde, Uzaktan Kontrol simgesini seçin.

        
 •       

  Çoklu oturum penceresinde, Müşteri sekmesini ve ardından Paylaşım sekmesini seçin.

        
2              Kontrol İste'yi seçin.       

Müşterinin isteğinizi aldığını bildiren bir ileti görünür. Müşteri, ekranında görünen ileti kutusunda Tamam'ı seçerek size izin vermelidir.

     
3    Bilgisayarınızda ileti kutusunu kapatmak için Tamam'ı seçin.       

Müşteri size izin verdikten sonra, müşterinin bilgisayarında Uygulama Kontrolü iletişim kutusu görünür.

     
4    Müşteriden kontrol etmek istediğiniz uygulamayı seçmesini isteyin.       

Gerekirse, müşteriye uygulama seçme talimatlarını sağlayın.

                  

Müşteri kontrol etmek istediğiniz uygulamayı seçtikten sonra, uygulama bilgisayarınızdaki paylaşım penceresinde görünür.

     
5    Uygulamayı kontrol etmeye başlamak için paylaşım penceresinde fare düğmenizi seçin.       
Not             

Zaten bir müşterinin uygulamasını görüntülüyorsanız, uzaktan kontrol istemek yalnızca bu uygulamayı kontrol etmenizi sağlar. Başka bir uygulamayı kontrol etmek istiyorsanız, görüntülediğiniz uygulamayı paylaşmayı durdurun, ardından uzaktan kontrol isteyin.

      
     

Müşterinin Uygulama Paylaşmasına Yardım Etme

   

Müşteri uygulama görüntüleme veya kontrol etme isteğinizi kabul ettikten sonra, Uygulama Görünümü veya Uygulama Kontrolü iletişim kutusu müşterinin ekranında görünür.

    

Varsayılan olarak, iletişim kutusu müşterinin bilgisayarında çalışmakta olan tüm uygulamaların listesini gösterir.

   
   
1    Müşteriye şunlardan birini yapmasını bildirin:
 •       

  Görüntülemek veya kontrol etmek istediğiniz uygulama şu anda çalışıyorsa, müşteriden listede seçmesini ve ardından Paylaş'ı seçmesini isteyin.

        
 •       

  Görüntülemek veya kontrol etmek istediğiniz uygulama o anda çalışmıyorsa, müşteriden Yeni Uygulama öğesini seçmesini isteyin. Yeni Uygulama iletişim kutusu görünerek bilgisayardaki tüm uygulamaların listesini gösterir. Müşteriden uygulamayı ve ardından Paylaş öğesini seçmesini isteyin.

        
2    Paylaşımı durdurmak için müşteriden şunlardan birini yapmasını isteyin:
 •       

  Simge tepsisinde, Oturum > Paylaşımı Durdur'u seçin.

        
 •       

  Herhangi bir açık pencerenin başlık çubuğunda, Paylaşım > Paylaşımı Durdur'u seçin.

        
 •       

  Masaüstünüzün sağ alt köşesinde, Paylaşım > Paylaşımı Durdur'u seçin.

        

Müşteriye Uygulama Gösterme

   

Müşterinin uygulamanızı görüntülemesine izin verebilirsiniz. Uygulamanın görüntülenmesi müşterinin uzaktan kontrol etmesine izin vermez.

    

Aynı anda birden fazla uygulamayı paylaşabilirsiniz.

       
      
1    Şunlardan birini yapın:
 •       

  CSR panosunda, Uygulama sekmesini seçin.

        
 •       

  Simge tepsisinde, Uzaktan Kontrol simgesini seçin.

        
 •       

  Çoklu oturum penceresinde, Müşteri sekmesini ve ardından Paylaşım sekmesini seçin.

        
2              Kontrol İste'yi seçin.       

Müşterinin isteğinizi aldığını bildiren bir ileti görünür. Müşteri, ekranında görünen ileti kutusunda Tamam'ı seçerek size izin vermelidir.

     
3    Bilgisayarınızda ileti kutusunu kapatmak için Tamam'ı seçin.       

Uygulama Görünümü iletişim kutusu görünerek bilgisayarınızda çalışmakta olan tüm uygulamaların listesini gösterir.

     
4    Şunlardan birini yapın:
 •       

  Paylaşmak istediğiniz uygulama şu anda çalışıyorsa, listede seçin ve ardından Paylaş'ı seçin.

        
 •       

  Paylaşmak istediğiniz uygulama o anda çalışmıyorsa, Yeni Uygulama öğesini seçin. Yeni Uygulama iletişim kutusu görünerek bilgisayarınızdaki tüm uygulamaların listesini gösterir. Uygulamayı seçin ve ardından Paylaş'ı tıklayın.

        
       

Uygulama zaten çalışmıyorsa, otomatik olarak başlar.

      

Uygulamanız, müşterinin ekranındaki paylaşım penceresinde görünür.

     
5    Uygulama paylaşımını durdurmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 •       

  Simge tepsisinde, Oturum düğmesi > Paylaşımı Durdur'u seçin.

        
 •       

  Herhangi bir açık pencerenin başlık çubuğunda, Paylaşım > Paylaşımı Durdur'u seçin.

        
 •       

  Masaüstünüzün sağ alt köşesinde, Paylaşım simgesi > Paylaşımı Durdur'u seçin.

         

        

Birden Fazla Uygulama Paylaşma

   

Müşteriyle zaten bir uygulama paylaşıyorsanız, aynı anda daha fazla uygulama paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız her uygulama, müşterinin ekranında paylaşım penceresinde görünür.

    

Bilgisayarınızın masaüstünü paylaşarak birden fazla uygulama paylaşabilirsiniz.

       
    
1    Şunlardan birini yapın:
 •       

  Simge tepsisinde veya çoklu oturum penceresinde Oturum düğmesini seçin.

        
 •       

  Paylaşmakta olduğunuz uygulamanın başlık çubuğunda, Paylaşım menüsünü seçin.

        
 •       

  Masaüstünüzün sağ alt köşesinde, Paylaşım düğmesini seçin.

        
2    Açılan menüde Uygulama Seçin öğesini seçin.       

          Uygulama Görünümü iletişim kutusu görüntülenir ve bilgisayarınızda çalışmakta olan tüm uygulamaların listesini gösterir.

     
3    Şunlardan birini yapın:
 •       

  Paylaşmak istediğiniz uygulama şu anda çalışıyorsa, listede seçin ve ardından Paylaş'ı seçin.

        
 •       

  Paylaşmak istediğiniz uygulama o anda çalışmıyorsa, Yeni Uygulama öğesini seçin.            Yeni Uygulama iletişim kutusu görünerek bilgisayarınızdaki tüm uygulamaların listesini gösterir. Uygulamayı seçin ve ardından Paylaş'ı tıklayın.

        
  Uygulamanız, müşterinin ekranındaki paylaşım penceresinde görünür.

Uygulamanızın Kontrolünü Müşteriye Verme

   

Bir uygulamanın kontrolünü müşterinize verebilirsiniz. Bir uygulamayı zaten müşterinize gösteriyorsanız, geçerli uygulama paylaşımı oturumunu sonlandırmadan müşterinin uygulamayı uzaktan kontrol etmesine izin verebilirsiniz.

    

Dikkat


    

Uygulamanızın uzaktan kontrolünü elinde bulunduran bir müşteri, bilgisayarınızda bu uygulamayla ilişkili olan ve parolayla korumadığınız tüm dosyaları açabilir.

    
   
      
1    Şunlardan birini yapın:
 •       

  CSR panosunda, Uygulama sekmesini seçin.

        
 •       

  Simge tepsisinde, Uzaktan Kontrol simgesini seçin.

        
2              Kontrolü Paylaş'ı seçin.       

Müşterinin isteğinizi aldığını bildiren bir ileti görünür. İsteğiniz, müşterinin ekranındaki mesaj kutusunda görünür. Müşteri, ileti kutusunda Tamam'ı seçerek size izin vermelidir.

     
3    Bilgisayarınızda ileti kutusunu kapatmak için Tamam'ı seçin.
 •       

  Müşteriye zaten bir uygulama gösteriyorsanız, müşteri uygulamanın kontrolünü almak için paylaşım penceresini tıklatabilir.                      4           . adıma geçin.

        
 •       

  Müşteriye bir uygulama göstermiyorsanız, Uygulama Kontrolü iletişim kutusu açılır ve bilgisayarınızda çalışmakta olan uygulamaların listesini gösterir.

        
4              Uygulama Kontrolü iletişim kutusu açılırsa şunlardan birini yapın:
 •       

  Paylaşmak istediğiniz uygulama şu anda çalışıyorsa, listede seçin ve ardından Paylaş'ı seçin.

        
 •       

  Paylaşmak istediğiniz uygulama o anda çalışmıyorsa, Yeni Uygulama öğesini seçin.            Yeni Uygulama iletişim kutusu görünerek bilgisayarınızda gösterilen tüm uygulamaların listesini gösterir. Uygulamayı seçin ve ardından Paylaş'ı tıklayın.

        
5    Uygulamanızın kontrolünü geri almak için uygulamada farenizi tıklatın.
 

Attachments

  Outcomes