Hantera Remote Access-agenten

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Starta och stoppa Remote Access-agenten

   
1    Om du vill starta Remote Access-agenten väljer du följande på fjärrdatorn: Start > Program > WebEx Remote Access > Remote Access-agent.
2    För att stänga Remote Access-agenten gör du följande:
 1. I fjärrdatorns aktivitetsfält högerklickar du på ikonen för Remote Access-agenten och väljer sedan Stäng Remote Access-agent.
 2. Välj Ja för att bekräfta att du vill stänga agenten.
   

När du väl har stängt Remote Access-agenten på en fjärrdator kan du inte komma åt fjärrdatorn innan du har startat om agenten.

  

Redigera inställningar för Remote Access-agenten

   

Dina eller kundens specifika inställningar för Remote Access-agenten vid installationen av Remote Access-agenten med installationsguiden. Du eller kunden kan ändra alla inställningar så länge som det inte finns någon pågående Remote Access-session på datorn.

   
      
1    I fjärrdatorns aktivitetsfält högerklickar du på ikonen för Remote Access-agenten.
2    På menyn som visas väljer du Inställningar.    
3    Du kan redigera alternativen från någon av följande flikar:
 •       

  Konto: Låter dig byta namn på fjärrdatorn.

        
 •       

  Alternativ: Låter dig slå på och av alternativen. Dessa alternativ börjar gälla när du fjärransluter till datorn.

        
 •       

  Åtkomst: Låter dig lägga till eller ta bort skrivbordet eller programmen som du vill ha åtkomst till.

        
4    Välj Tillämpa för att spara dina ändringar.
5    Välj OK för att stänga dialogrutan.

Avinstallera Remote Access-agenten

 

Du eller en kund kan avinstallera Remote Access-agenten från fjärrdatorn.

  
      
1    På fjärrdatorn väljer du Start > Program > WebEx Remote Access > Avinstallera Remote Access-agent.
2    Välj Ja för att bekräfta din åtgärd.
3    I dialogrutan som visas väljer du Remote Access-agent och sedan Avinstallera.
4    Välj Slutför.
5    Starta om datorn för att slutföra avinstallationen av Remote Access-agenten.
 

Attachments

  Outcomes