Dela skrivbord

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Visa en kunds skrivbord

   

Du kan visa en kunds skrivbord utan att styra det.

   
    
1    Gör något av följande:
 •       

  På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Skrivbord.

        
 •       

  I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

        
 •       

  I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

        
2    Välj Begär vy.       

Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan som visas på skärmen.

     
3    Välj OK för att stänga meddelanderutan på din dator.       

När en kund ger dig behörighet visas kundens skrivbord i ett delningsfönster på din skärm. På kundens skärm visas fönstret Skrivbordsvy, vilket anger att kunden delar sitt skrivbord.

      
Observera             

När du ser en kunds skrivbord kan du överföra filer till eller från kundens dator.

             
     

Styra en kunds skrivbord

 

Du kan fjärrstyra en kunds skrivbord i dess helhet.

  
     
1    Gör något av följande:
 •  

  På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Skrivbord.

    
 •  

  I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

    
 •  

  I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

    
2    Välj Begär kontroll.  

Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan som visas på skärmen.

  
3    Välj OK för att stänga meddelanderutan på din dator.  

När en kund ger dig behörighet visas kundens skrivbord i ett delningsfönster på din skärm. På kundens skärm visas fönstret Skrivbordskontroll, vilket anger att kunden delar sitt skrivbord.

  
4    För att börja styra skrivbordet väljer du din musknapp i delningsfönstret på din skärm.

Visa ditt skrivbord för en kund

 

Du kan låta en kund se ditt skrivbord. Att se skrivbordet innebär inte att kunden kan fjärrstyra det.

  
    
1    Gör något av följande:
 •  

  På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Skrivbord.

    
 •  

  I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

    
 •  

  I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

    
2    Välj Dela vy.  

Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan som visas på skärmen.

  
3    Välj OK för att stänga meddelanderutan på din dator.  

Ditt skrivbord visas i ett delningsfönster på kundens skärm. På din dator visas fönstret Skrivbordsvy, vilket innebär att du delar ditt skrivbord.

  

Lämna över kontrollen av ditt skrivbord till kunden

   

Under en supportsession kan du överlåta kontrollen över ditt skrivbord till kunden. Om du redan visar ditt skrivbord för en kund kan du låta kunden fjärrstyra det utan att stoppa den aktuella skrivbordsdelningssessionen.

    

Varning!


    

En kund som har fjärrkontroll över ditt skrivbord kan köra valfritt program och komma åt alla filer på din dator som du inte har skyddat med ett lösenord.

    
   
      
1    Gör något av följande:
 •       

  På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Skrivbord.

        
 •       

  I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

        
 •       

  I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

        
2    Välj Begär kontroll.       

Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan som visas på skärmen.

     
3    Välj OK för att stänga meddelanderutan på din dator.       

Ditt skrivbord visas i ett delningsfönster på kundens skärm. På din dator visas fönstret Skrivbordsvy, vilket innebär att du delar ditt skrivbord.

     
4    Be kunden att klicka med sin muspekare i delningsfönstret.
5    För att tillfälligt återta kontrollen över ditt skrivbord klickar du med muspekaren någonstans på ditt skrivbord. 

Stoppa skrivbordsdelning

   
1    Gör något av följande:
 •       

  Välj knappen Session i ikonfältet.

        
 •       

  Välj knappen Dela i namnlisten i valfritt öppet fönstret.

        
 •       

  Välj ikonen Dela i det nedre högra hörnet av skrivbordet.

        
2    Välj Sluta dela på den meny som visas.

Starta samstyrning från en session av typen Klicka för att ansluta

   

Innan du godkänner en session via en klicka-för-att-ansluta-länk kan du göra följande med hjälp av samstyrning:

    
 •      

  Delta i sessionen.

       

 •      

  Dela automatiskt det fönster som kunden startade sessionen från, till exempel ett fönster i en webbläsare eller Microsoft Outlook.

       

    

Du kan se eller styra kundens fönster.

    

Om ni någon gång under sessionen avbryter samstyrning och behöver återuppta samstyrning kan ni starta samstyrning igen om det skulle behövas.

    

    

Samstyrning kräver WebACD. Kontakta administratören för ytterligare information

    

Innan samstyrningen börjar måste kunden ge sitt samtycke till det.

   
    
1    Gör något av följande:
 •       

  På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Skrivbord.

        
 •       

  I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

        
 •       

  I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

        
2    Välj Begär samstyrning > Visa eller Kontroll.       

Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Din begäran visas i en meddelanderuta på kundens skärm. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan.

     
3    Välj OK för att stänga meddelanderutan på din dator.       

Klicka för att ansluta-fönstret som din kund från början startade sessionen ifrån väljs automatiskt som delningsfönster.

      

Om information om originalfönster saknas visas dialogrutan för standardprogramval för din kund. Kunden kan välja ett program som ska delas.

     
 

Attachments

  Outcomes