De Remote Access Agent beheren

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

De Remote Access Agent starten en stoppen

   
1    Als u de Remote Access Agent wilt starten, klikt u op de externe computer op Start > Programma's > WebEx Remote Access > Remote Access Agent.
2    Ga als volgt te werk als u de Remote Access Agent wilt sluiten:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het Remote Access Agent-pictogram op de taakbalk van de externe computer en selecteer Remote Access Agent sluiten.
 2. Klik op Ja om te bevestigen dat u de agent wilt sluiten.
   

Zodra u de Remote Access Agent op een externe computer sluit, hebt u pas weer externe toegang tot de computer als u de agent opnieuw start.

  

Voorkeuren voor de Remote Access Agent bewerken

   

Tijdens de installatie van de Remote Access Agent via de installatiewizard hebt u, of heeft de klant, voorkeuren voor de Remote Access Agent opgegeven. Als er geen Remote Access-sessie actief is op de computer, kunt u of kan de klant de voorkeuren nog wijzigen.

   
      
1    Klik met de rechtermuisknop op het Remote Access Agent-pictogram op de taakbalk van de externe computer.
2    Klik in het menu dat verschijnt op Voorkeuren.    
3    U kunt opties bewerken vanaf de volgende tabbladen:
 •       

  Account: hier kunt u de naam van de externe computer wijzigen.

        
 •       

  Opties: hier kunt u de opties in- of uitschakelen. Deze opties worden actief zodra u externe toegang tot de computer krijgt.

        
 •       

  Toegang: hier kunt u het bureaublad of toepassingen waartoe u toegang wilt, toevoegen of verwijderen.

        
4    Selecteer Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.
5    Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

De Remote Access Agent verwijderen

 

De Remote Access Agent kan door u of een klant van de externe computer worden verwijderd.

  
      
1    Klik op de externe computer op Start > Programma's > WebEx Remote Access > Remote Access Agent verwijderen.
2    Selecteer Ja om de bewerking te bevestigen.
3    Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Remote Access Agent en klik vervolgens op Verwijderen.
4    Selecteer Voltooien.
5    Start uw computer opnieuw op om de verwijdering van de Remote Access Agent te voltooien.
 

Attachments

  Outcomes