Vergaderingen plannen met WebEx- en TelePresence-integratie met Microsoft Outlook voor Windows (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 13, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht van Een vergadering plannen

   

Als u een hybride CMR-vergadering wilt plannen, moet uw beheerder hybride CMR inschakelen voor uw site, hybride CMR inschakelen voor uw account en vervolgens het vergaderingtype Meeting Center Pro TelePresence inschakelen voor uw account. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

Controleer het volgende voordat u een vergadering plant met de hybride CRM-integratie met Outlook:   
 •      

  De integratie van hybride CRM met Outlook biedt opties voor het plannen van een vergadering. Niet alle planningsopties zijn beschikbaar in deze integratie.     

       

 •      

  De integratie van hybride CRM met Outlook ondersteunt niet alle herhalingspatronen die beschikbaar zijn in Outlook. Bovendien worden uitzonderingen op de terugkerende reeks vergaderingen of een wijziging aan een enkele vergadering in een reeks niet ondersteund.

       

 •      

  In alle uitnodigingen voor vergaderingen die u verstuurt vanuit Outlook, wordt de begintijd standaard weergegeven in de tijdzone zoals die is ingesteld op uw computer en niet volgens de sitevoorkeuren van uw WebEx-site. U kunt een andere tijdzone opgeven voor een vergadering in Outlook; de starttijd van de vergadering zal correct worden weergegeven in de Outlook-agenda van de deelnemers.     

       

 •      

  Als u een vergadering wilt bewerken of annuleren die u met de integratie met Outlook hebt gepland, moet u de vergadering in Outlook bewerken of annuleren en niet op uw WebEx-site.

       

 •      

  Als u de vergaderinstellingen voor een terugkerende vergadering aanpast in Outlook, moet u de wijzigingen op de volledige reeks vergaderingen toepassen. Als u de wijzigingen toepast op maar één vergadering van een terugkerende gedeelde vergadering, worden de wijzigingen doorgevoerd in Outlook en uw TelePresence-planningsysteem, maar niet op uw WebEx-site.     

       

 •      

  Als u de optie Deelnemers kunnen [x] minuten voor de begintijd deelnemen aan de vergadering uitschakelt of deze optie instelt op 0 minuten, moet u de vergadering starten voordat de genodigden kunnen deelnemen.

       

 • Vergaderingspincode: tijdens het plannen van een vergadering kunt u een numeriek wachtwoord maken om te beletten dat willekeurige personen kunnen inbellen in de TelePresence-vergadering. Deze optie bevindt zich in het gedeelte Geavanceerde TelePresence. Een pincode voor een TelePresence-vergadering verschilt van een wachtwoord voor een WebEx-vergadering.

   

    
    

Een vergadering met alleen WebEx plannen

  

Met behulp van de Integratie in Outlook kunt u een WebEx-vergadering plannen zonder dat u naar uw WebEx-site hoeft te gaan.

    
      
1    Open een nieuw vergaderitem in het Outlook-venster en selecteer WebEx en TelePresence toevoegen vanuit de werkbalk.
2    In het deelvenster Vergaderopties kunt u de WebEx-opties opgeven:
 • Zorg ervoor dat de vakken Aan en Locatie geen Telepresence-systemen bevatten.
 • Het aantal in X meer personen toestaan deel te nemen met videoapparaten moet op nul staan.
 • Selecteer Mensen toestaan om deel te nemen met behulp van WebEx.

  Deze optie is standaard niet geselecteerd. Schakel deze optie elke keer dat u een vergadering plant en WebEx eraan wilt toevoegen in.

 • Geef een wachtwoord voor de vergadering op voor WebEx-genodigden. Als er op uw site een vergaderingwachtwoord is vereist, wordt er een asterisk naast het vak weergegeven.
 • (Optioneel) Selecteer Wachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging om uw vergaderingen beter te beveiligen.
 • (Optioneel) Selecteer Alternatieve host selecteren om een of meer alternatieve host(s) te selecteren die de vergadering starten en voorzitten tot u zich erbij voegt. Voor meer informatie gaat u naar https://help.webex.com/docs/DOC-10607.
 • (Optioneel) Selecteer Geavanceerde WebEx-instellingen om bijkomende details op te geven, zoals audioverbinding en registratie. Zie Geavanceerde WebEx-instellingen voor meer informatie.
3    Ga als volgt te werk om algemene vergaderinformatie op te geven:
 • Typ het onderwerp van de vergadering in het vak Onderwerp.
 • In de vervolgkeuzelijsten Begintijd en Eindtijd geeft u de begin- en eindtijd voor de vergadering op.
 • (Optioneel) Als u een terugkeerpatroon voor uw vergadering wilt opgeven, klikt u op Terugkerend en kiest u de gewenste opties voor terugkerende vergaderingen. Raadpleeg Beperking voor terugkeerpatroon voor de WebEx-integratie met Outlook voor informatie over verschillen in terugkeerpatronen tussen WebEx en Microsoft Outlook.

 • Voer de vergaderinglocatie in het veld Locatie in.    
4    Voer in het veld Aan de namen of e-mailadressen in van degenen die u voor de vergadering wilt uitnodigen.
Opmerking      

Als u Afspraak hebt geselecteerd om uw vergadering te plannen, selecteert u Planningassistent om het vak Aan weer te geven.

5    Selecteer Verzenden.

Een vergadering met alleen TelePresence plannen

  

Met behulp van de Integratie in Outlook kunt u een TelePresence-vergadering plannen zonder dat u naar uw TelePresence-planningssysteem hoeft te gaan.

    
      
1    Open een nieuw vergaderitem in het Outlook-venster en selecteer WebEx en TelePresence toevoegen vanuit de werkbalk.
2    Ga als volgt te werk om algemene vergaderinformatie op te geven:
 • Typ het onderwerp van de vergadering in het vak Onderwerp.
 • In de vervolgkeuzelijsten Begintijd en Eindtijd geeft u de begin- en eindtijd voor de vergadering op.
 • (Optioneel) Als u een terugkeerpatroon voor uw vergadering wilt opgeven, klikt u op Terugkerend en kiest u de gewenste opties voor terugkerende vergaderingen. Raadpleeg Beperking voor terugkeerpatroon voor de WebEx-integratie met Outlook voor informatie over verschillen in terugkeerpatronen tussen WebEx en Microsoft Outlook.

3    Voer in het veld Aan de namen of e-mailadressen in van degenen die u voor de vergadering wilt uitnodigen.
4    In het deelvenster Vergaderopties kunt u de TelePresence-opties opgeven:    
 • Zorg dat Mensen toestaan om deel te nemen met behulp van WebEx is uitgeschakeld. Deze optie moet standaard uitgeschakeld zijn.
 • Selecteer TelePresence-ruimten toevoegen.

  De systemen die u selecteert, worden toegevoegd aan de vakken Aan en Locatie in het vergaderingvenster. Raadpleeg Telepresence-systemen toevoegen tijdens het plannen voor meer informatie.

 • (Optioneel) Geef bij Deelnemers voor video-inbellen toevoegen het aantal extra deelnemers voor video-inbellen op die kunnen inbellen in de vergadering.

  Met deze optie kunt u capaciteit in het systeem reserveren voor meer personen om deel te nemen wanneer videoapparaten worden gebruikt zoals de Cisco TelePresence EX Series en apparaten die gebruikmaken van Cisco Jabber Video-toepassingen. Het aantal dat u opgeeft, bevat geen TelePresence-systemen die u toevoegt in de vakken Aan en Locatie. U moet het aanbevolen aantal voor uw site kennen en deze aanbevolen limiet niet overschrijden.

 • (Optioneel) Selecteer Geavanceerde TelePresence-instellingen om bijkomende details op te geven, zoals in- en uitbelinstellingen. Zie Geavanceerde TelePresence-opties voor meer informatie.
5    Selecteer Verzenden.

Een hybride CMR-vergadering plannen

   

Met de integratie in Outlook kunt u een gedeelde vergadering plannen waaraan personen kunnen deelnemen met behulp van WebEx Meeting Center of TelePresence.


Opmerking    
 • De host en de deelnemers krijgen dezelfde e-mailuitnodiging. E-mailuitnodigingen bevatten geen vertrouwelijke informatie over de host, zoals de hostsleutel of hosttoegangscode. Hosts kunnen hun hostsleutel of hosttoegangscode vinden door zich via de browser of de mobiele app WebEx Meetings aan te melden en de Vergaderinformatie bekijken.

   

 • Als u een alternatieve host plant, kan hij of zij de vergadering starten, beheren en opnemen; de opname van de vergadering wordt echter naar u, de oorspronkelijke host, verzonden.

   

 • Plan niet meer dan twee vergaderingen voor dezelfde periode, u kunt namelijk niet de host zijn van twee vergaderingen die tegelijkertijd actief zijn. Zelfs als u toestaat dat alternatieve hosts uw vergaderingen zonder u kunnen starten, wordt u nog steeds beschouwd als de host van de vergaderingen die u plant, tenzij u een gedelegeerde van een host bent.

   

    
      
1    Open een nieuw vergaderitem in het Outlook-venster en selecteer WebEx en TelePresence toevoegen vanuit de werkbalk.
2    Ga als volgt te werk om algemene vergaderinformatie op te geven:
 • Typ het onderwerp van de vergadering in het vak Onderwerp.
 • In de vervolgkeuzelijsten Begintijd en Eindtijd geeft u de begin- en eindtijd voor de vergadering op.
 • (Optioneel) Als u een terugkeerpatroon voor uw vergadering wilt opgeven, klikt u op Terugkerend en kiest u de gewenste opties voor terugkerende vergaderingen. Raadpleeg Beperking voor terugkeerpatroon voor de WebEx-integratie met Outlook voor informatie over verschillen in terugkeerpatronen tussen WebEx en Microsoft Outlook.

 • Voer de vergaderinglocatie in het veld Locatie in.
3    Voer in het veld Aan de namen of e-mailadressen in van degenen die u voor de vergadering wilt uitnodigen.
4    In het deelvenster Vergaderopties kunt u de WebEx- en TelePresence-opties voor uw hybride CMR-vergadering opgeven:
 • Schakel Mensen toestaan om deel te nemen met behulp van WebEx in.

  Deze optie is standaard niet geselecteerd. Schakel deze optie elke keer dat u een vergadering plant en WebEx eraan wilt toevoegen in.

 • Selecteer TelePresence-ruimten toevoegen.
 • Geef een wachtwoord voor de vergadering op voor WebEx-genodigden. Als er op uw site een vergaderingwachtwoord is vereist, wordt er een asterisk naast het vak weergegeven.
  Opmerking      

  Een wachtwoord voor een WebEx-vergadering verschilt van de pincode die u kunt opgeven voor een TelePresence-vergadering. Zie Geavanceerde TelePresence-opties voor meer informatie over pincodes.

 • (Optioneel) Geef bij Deelnemers voor video-inbellen toevoegen het aantal extra deelnemers voor video-inbellen op die kunnen inbellen in de vergadering.

  Met deze optie kunt u capaciteit in het systeem reserveren voor meer personen om deel te nemen wanneer videoapparaten worden gebruikt zoals de Cisco TelePresence EX Series en apparaten die gebruikmaken van Cisco Jabber Video-toepassingen. Het aantal dat u opgeeft, bevat geen TelePresence-systemen die u toevoegt in de vakken Aan en Locatie. U moet het aanbevolen aantal voor uw site kennen en deze aanbevolen limiet niet overschrijden.

 • (Optioneel) Selecteer Wachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging om uw vergaderingen beter te beveiligen.
 • (Optioneel) Selecteer Alternatieve host selecteren om een of meer alternatieve host(s) te selecteren die de vergadering starten en voorzitten tot u zich erbij voegt. Voor meer informatie gaat u naar https://help.webex.com/docs/DOC-10607.
 • (Optioneel) Selecteer Geavanceerde WebEx-instellingen om bijkomende details op te geven, zoals audioverbinding en registratie. Zie Geavanceerde WebEx-instellingen voor meer informatie.
 • (Optioneel) Selecteer Geavanceerde TelePresence-instellingen om bijkomende details op te geven, zoals in- en uitbelinstellingen. Zie Geavanceerde TelePresence-opties voor meer informatie.
5    Selecteer Verzenden.

TelePresence-systemen toevoegen tijdens het plannen

   

Met behulp van de integratie met Outlook kunt u gemakkelijk TelePresence-systemen toevoegen aan een vergadering die u wilt plannen. Het dialoogvenster TelePresence-ruimten selecteren geeft alle TelePresence-systemen in uw organisatie weer. U hoeft geen lange algemene adreslijst van uw organisatie door te spitten.   

    
      
1    Zorg ervoor dat u in een vergaderingvenster bent waarbij het deelvenster Vergaderopties is geopend.
2    Selecteer TelePresence-ruimten toevoegen. Het dialoogvenster 'TelePresence-ruimten selecteren' verschijnt.
3    Blader naar de systemen of gebruik een van de volgende opties:    
 • Zoeken: typ tekst die deel uitmaakt van de naam van een ruimte. Deze optie zoekt niet op locatie.           
 • Locatie: kies een locatie, zodat alleen de ruimten in die locatie worden weergegeven.
4    Selecteer de systemen die u wilt toevoegen.    
5    Selecteer Ruimten – > OK.     

U kunt ook het adresboek van Outlook of de Room Finder (ruimtezoeker) gebruiken om TelePresence-systemen te zoeken in de ruimten van uw organisatie. De ruimten die zijn uitgerust met TelePresence, zijn echter niet gemakkelijk te identificeren in een lijst en het is mogelijk dat hun locaties niet duidelijk zijn.

      
Opmerking            

Alle TelePresence-ruimten die u selecteert, moeten ook in de Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) staan, anders worden ze niet gepland.

      
     

Een Persoonlijke conferentie of vergadering met alleen geluid plannen

       
  
 •     

  Met behulp van de Integratie met Outlook kunt u het volgende plannen:    

       

  • Een persoonlijke WebEx-conferentie, als uw site gebruikmaakt van WebEx-audio. Bij een persoonlijke conferentie start u het audiogedeelte eerst, maar is er altijd een onlinegedeelte beschikbaar om aan deel te nemen.

    

  • Een vergadering met alleen audio, als uw site gebruikmaakt van TSP-audio (telefonieserviceprovider).

    

      
    
    

Wanneer u een Persoonlijke conferentie of een vergadering met alleen geluid plant, bevat de vergaderinguitnodiging die u als host ontvangt, de hosttoegangscode die u kunt gebruiken om het audiogedeelte van uw vergadering te starten. Voor Persoonlijke conferenties bevat de uitnodiging ook de hostsleutel, waarmee u hostprivileges kunt terugvragen.

    

Als u twee opeenvolgende hybride CMR-vergaderingen plant en de tweede direct na het einde van de eerste vergadering gepland staat, en als het TelePresence-planningssysteem de eerste vergadering automatisch verlengt tot na het geplande einde, eindigt voor sommige TSP-audioaccounts de tweede vergadering automatisch omdat u niet tegelijkertijd dezelfde hosttoegangscode van het TSP-audioaccount voor beide vergaderingen kunt gebruiken. Als u dit probleem wilt vermijden, kunt u twee verschillende TSP-audioaccounts met verschillende hosttoegangscodes maken en het ene account voor de eerste vergadering gebruiken en het andere account voor de tweede vergadering. U kunt ook uw beheerder vragen om de optie voor het TelePresence-systeem waarmee de vergadering automatisch wordt verlengd, uit te schakelen.

    
      
1    Selecteer Vergadering plannen in het Outlook-venster.          

U kunt ook een nieuw vergaderitem openen en de knop Persoonlijke conferentie toevoegen of Vergadering met alleen audio toevoegen selecteren vanuit de werkbalk.

     
2    In het dialoogvenster WebEx-instellingen geeft u deze opties op:
 • Selecteer in het tabblad 'Audio en tracering' voor Audioverbindingstype een van de volgende opties:
  • Als u WebEx-audio gebruikt, selecteert u Persoonlijke conferentie en vervolgens het Persoonlijke conferentie-account dat u wilt gebruiken.

    

   Als u nog geen Persoonlijke conferentie-account hebt opgegeven, moet u er een maken.

    

  • Als u TSP-audio (telefonieserviceprovider) gebruikt, selecteert u Teleconferentieservice en vervolgens het Persoonlijke conferentie-account dat u wilt gebruiken.

    

 • (Optioneel) Geef een wachtwoord voor de vergadering op voor WebEx-genodigden. Als er op uw site een vergaderingwachtwoord is vereist, wordt er een asterisk naast het vak weergegeven.
  Opmerking      

  Een wachtwoord voor een WebEx-vergadering verschilt van de pincode die u kunt opgeven voor een TelePresence-vergadering. Zie Geavanceerde TelePresence-opties voor meer informatie over pincodes.

 • (Optioneel) Selecteer Wachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging om uw vergaderingen beter te beveiligen.
 • (Optioneel) Selecteer Alternatieve host selecteren om een of meer alternatieve host(s) te selecteren die de vergadering starten en voorzitten tot u zich erbij voegt. Voor meer informatie gaat u naar https://help.webex.com/docs/DOC-10607.
 • (Optioneel) Selecteer Geavanceerde WebEx-instellingen om bijkomende details op te geven, zoals audioverbinding en registratie. Zie Geavanceerde WebEx-instellingen voor meer informatie.
3    Ga als volgt te werk om algemene vergaderinformatie op te geven:
 • Typ het onderwerp van de vergadering in het vak Onderwerp.
 • In de vervolgkeuzelijsten Begintijd en Eindtijd geeft u de begin- en eindtijd voor de vergadering op.
 • (Optioneel) Als u een terugkeerpatroon voor uw vergadering wilt opgeven, klikt u op Terugkerend en kiest u de gewenste opties voor terugkerende vergaderingen. Raadpleeg Beperking voor terugkeerpatroon voor de WebEx-integratie met Outlook voor informatie over verschillen in terugkeerpatronen tussen WebEx en Microsoft Outlook.

 • Voer de vergaderinglocatie in het veld Locatie van de Outlook-vergadering in.
4    Voer in het veld Aan de namen of e-mailadressen in van degenen die u voor de vergadering wilt uitnodigen.
5    Selecteer Verzenden.

Een geplande vergadering bewerken

  

Zodra u een vergadering hebt gepland met WebEx-integratie met Outlook, kunt u de vergadering op elk gewenst moment via Outlook bewerken. U kunt bijvoorbeeld de begintijd wijzigen, een nieuw wachtwoord opgeven, een andere optie voor de audioverbinding kiezen, enzovoort.

    

Zodra u een geplande vergadering bewerkt, verzendt Integratie met Outlook een bijgewerkte uitnodiging voor de vergadering naar de deelnemers die u hebt uitgenodigd. Daarnaast wordt de informatie over de vergadering op uw WebEx-site bijgewerkt.

    

Opmerking


    

Als u één vergadering in een reeks terugkerende WebEx-vergaderingen opnieuw plant via Microsoft Outlook, worden de wijzigingen ook weergegeven op uw WebEx-site.

    
   
    
1    Open het item voor de geplande vergadering in uw Microsoft Outlook-agenda.
2    U kunt het volgende doen om de vergaderinformatie te bewerken of opties op de werkbalk of op het tabblad Afspraak te wijzigen:          
 • Selecteer Instellingen wijzigen om de instellingen van de WebEx-vergadering te wijzigen.

   

 • Selecteer Terugkerend om een terugkerend patroon toe te voegen of te wijzigen.      

   

 • Als u de tekst in het uitnodigingsbericht voor de vergadering wilt bewerken, doet u dit op het tabblad Afspraak.

   

     
3    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Selecteer Update verzenden om de bijgewerkte vergaderuitnodiging naar uitgenodigde deelnemers te verzenden en de bijgewerkte vergadering op te slaan in uw Outlook-agenda.

 • Selecteer Opslaan en sluiten om de bijgewerkte vergadering op te slaan in uw Outlook-agenda.

Een geplande vergadering annuleren

Als u een vergadering plant met gebruik van de invoegtoepassing Integratie met Outlook, kunt u de vergadering in Outlook annuleren.

U kunt de knop WebEx-vergadering annuleren, Vergadering in een persoonlijke ruimte annuleren of Persoonlijke conferentie annuleren in de WebEx-werkbalk in Outlook gebruiken om de WebEx-informatie van de Outlook-vergadering of -afspraak te annuleren of te verwijderen. U kunt ervoor kiezen dit te doen als u het type WebEx-vergadering wijzigt; als u bijvoorbeeld oorspronkelijk een WebEx-vergadering hebt gepland en deze in een Vergadering in een persoonlijke ruimte hebt gewijzigd.


Opmerking


    
 • Als u een WebEx-vergadering annuleert via uw WebEx-site, worden uw wijzigingen niet weergegeven in Microsoft Outlook. Als u bijvoorbeeld via uw site de vergadering annuleert, wordt de vergadering niet geannuleerd in uw Outlook-agenda. Daarom wordt het aanbevolen alleen Outlook te gebruiken om vergaderingen te annuleren. U kunt een vergadering die gepland is via Outlook niet bewerken op uw WebEx-site.

   

 • Als u één vergadering in een reeks terugkerende WebEx-vergaderingen annuleert via Microsoft Outlook, worden de wijzigingen ook weergegeven op uw WebEx-site.

   

 • Als u de vergadering of afspraak opslaat nadat u een van deze annuleringsknoppen hebt gebruikt en u geen andere WebEx-vergadering, Vergadering in een persoonlijke ruimte of Persoonlijke conferentie hebt toegevoegd, wordt deze vergadering of afspraak een gewone Microsoft Outlook-vergadering zonder WebEx-informatie.

   

    

U kunt ook een vergadering annuleren via de Microsoft Outlook-agenda, zoals hieronder wordt beschreven.

     
1    Open het item voor de geplande vergadering in uw Microsoft Outlook-agenda.
2    Selecteer Vergadering annuleren.
3    Selecteer Ja in het bevestigingsbericht.
4    Selecteer Annulering verzenden.

Geavanceerde WebEx-instellingen

   

Deze opties helpen u om de standaardinstellingen voor WebEx-vergaderingen aan te passen. Sommige opties zijn niet beschikbaar als uw beheerder deze heeft uitgeschakeld.

     
                   
       

Gebruik deze optie…       

       
       

Om...       

       
       

Servicetype       

       
       

Het type vergadering selecteren dat u wilt plannen.

Als u een gedeelde vergadering plant met WebEx en TelePresence, is TelePresence het standaard vergaderingtype.

              
       

Het wachtwoord voor een vergadering       

       
       

Geef een wachtwoord op om aan de WebEx-vergadering deel te nemen.

        

Als u een wachtwoord vereist, moeten personen die niet deelnemen vanuit hun e-mailuitnodiging of niet aangemeld zijn op de WebEx-site op het moment dat ze zich bij de vergadering willen voegen, het wachtwoord opgeven om aan de vergadering te kunnen deelnemen. Personen die deelnemen vanuit hun e-mailuitnodiging of aangemeld zijn op de WebEx-site op het moment dat ze zich bij de vergadering willen voegen, hoeven het wachtwoord niet op te geven om aan de vergadering te kunnen deelnemen.

       
       

Wachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging       

       
       

Het wachtwoord voor de vergadering niet opnemen in e-mailuitnodigingen

        

Als u deze optie inschakelt, moet u het wachtwoord via een andere methode aan de genodigden geven.

       
       

Deze vergadering vermelden op de WebEx-site       

       
       

Bekijk deze vergadering in de vergaderagenda's op uw WebEx-site             

       
       

Deelnemers kunnen [x] minuten voor de begintijd deelnemen aan de vergadering       

       
       

Laat de genodigden voor de vergadering binnen een bepaald aantal minuten voor de geplande begintijd toetreden.       

        
Opmerking              

Als u deze optie uitschakelt of deze optie instelt op 0 minuten, moet u de vergadering starten voordat de genodigden kunnen toetreden.       

        
       
    
    
               
      

Tabblad Audio en tracering      

      
       

Gebruik deze optie…       

       
       

Om...       

       
       

Conferentietype       

       
       

Selecteer hoe u wilt dat deelnemers geluid aansluiten in de vergadering:

 • Geen: de vergadering heeft geen audio. U kunt audio bieden via een andere methode dan de vergaderservice.

   

 • WebEx-audio: de vergadering bevat een geïntegreerde audioservice. Kies een of beide van de volgende opties:

   

  • Internationale inbelnummers weergeven voor deelnemers: biedt inbelnummers die deelnemers in andere landen kunnen bellen om een audioverbinding te maken

    

  • Gratis nummer weergeven: biedt gratis nummers die deelnemers kunnen bellen om een audioverbinding te maken

    

 • Andere teleconferentieservice: de vergadering bevat audio die door een andere service wordt geleverd. De instructies die u in het tekstvak typt, worden weergegeven in de e-mailuitnodigingen.

   

 • Alleen VoIP gebruiken: de deelnemers maken verbinding met audio via hun computer.

   

              
       

Toon voor aanmelden en afsluiten       

       
       

Als u WebEx-audio selecteert, moet u een van de volgende opties selecteren:

 • Piep: er wordt een geluid afgespeeld.

   

 • Naam aankondigen: bij een audioverbinding maken de deelnemers een opname van hun naam. Als een deelnemer zich aanmeldt voor een vergadering of deze verlaat, wordt de opname van de naam afgespeeld.

   

 • Geen toon: er wordt geen geluid afgespeeld.

   

              
       

Traceercode       

       
       

Identificeren van uw afdeling, project of andere informatie die uw organisatie met uw vergaderingen wil associëren. Traceercodes kunnen optioneel of vereist zijn, afhankelijk van hoe uw sitebeheerder dit instelt.

       
    
    
            
      

Tabblad Registratie      

      
       

Gebruik deze optie…       

       
       

Om...       

       
       

Deelnemerregistratie vereisen       

       
       

U kunt vereisen dat alle genodigden zich moeten registreren om aan de vergadering deel te nemen. De genodigden kunnen pas aan de vergadering deelnemen nadat u hun registratieverzoek hebt geaccepteerd.

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de optie Deelnemers kunnen [x] minuten voor de begintijd deelnemen is uitgeschakeld.

              
       

Alle registraties automatisch accepteren       

       
       

alle registraties worden automatisch geaccepteerd.

        

Als deze optie niet is geselecteerd, moet u de registratieverzoeken accepteren in Mijn WebEx op uw WebEx-site.

       
    
    
               
      

Tabblad Bronnen      

      
       

Gebruik deze optie…       

       
       

Om...       

       
       

Sjablonen voor het tabblad Info       

       
       

Kies een sjabloon voor het tabblad Info, die tijdens de vergadering in de inhoudsviewer wordt weergegeven. Het tabblad Info bevat informatie over de vergadering, zoals de host van de vergadering, telefoonnummers van de audioverbinding en de hostsleutel (alleen voor de host).

Opmerking      

U kunt alleen een ander sjabloon kiezen als een of meer aangepaste sjablonen voor het tabblad Info beschikbaar zijn. Uw sitebeheerder kan sjablonen voor uw WebEx-site toevoegen.

       

Alternatieve host       

       
       

Selecteer een of meerdere alternatieve hosts. Een van hen kan de vergadering starten en voorzitten tot u zich erbij voegt.

        

Alleen personen met een hostaccount op uw WebEx-site worden in dit vak weergegeven.       

       
       

Automatisch afspelen van de presentatie voordat de host toetreedt       

       
       

Speel een presentatie automatisch af voor deelnemers voordat de host toetreedt tot de vergadering.

       
    

Opslaan als standaard: als deze optie is ingeschakeld, worden alle instellingen standaard opgeslagen.

    

Geavanceerde TelePresence-opties

   

Met deze opties kunt u uw TelePresence-vergadering aanpassen.   

     
                
       

Optie       

       
       

Wat u met deze optie doen kunt doen       

       
       

Vergaderingpincode       

       
       

Maak een numeriek wachtwoord om te voorkomen dat willekeurige personen kunnen inbellen in de TelePresence-vergadering.       

        

De pincode staat vermeld in de e-mailuitnodiging. De genodigden moeten de pincode opgeven om deel te kunnen nemen aan de TelePresence-vergadering.

        

Een pincode voor een TelePresence-vergadering verschilt van een wachtwoord voor een WebEx-vergadering.

       
       

Factureringscode       

       
       

Geef de factureringscode op voor deze vergadering als uw beheerder dat nog niet heeft gedaan.

        

De TelePresence-factureringscode verschilt van de WebEx-traceercode.

       
       

Geplande systemen             

       
       

Deze opties bepalen hoe de geplande TelePresence-systemen verbinding maken met de vergadering op de geplande begintijd:       

Standaardinstellingen van systeem gebruiken: gebruik de standaardverbindingsmethode die uw beheerder heeft opgegeven.

Automatisch deelnemen: Sta toe dat de geplande systemen op de begintijd van de vergadering automatisch verbinding maken.

               

Vergadering selecteren voor deelnemen: op de geplande systemen zijn de inbelgegevens en een knop beschikbaar die de vergadering weergeeft. Kies deze optie als u wilt dat deelnemers de knop kunnen gebruiken om deel te nemen aan de vergadering.

               

Voor systemen die deze optie niet ondersteunen, kunt u een e-mailuitnodiging met de inbelgegevens naar de genodigden sturen.

Alleen ruimten reserveren: Reserveer de fysieke ruimten, maar sta niet toe dat de systemen op de begintijd verbinding maken.

              
       

Inbel- en uitbelinstellingen voor TelePresence               

       
       

Selecteer Toevoegen om de verbindingsmethoden op te geven voor apparaten of systemen die niet in de lijst van geplande systemen staan.

Tabblad Inbellen

        

Selecteer het verbindingstype SIP-audio of SIP-video en geef vervolgens op hoeveel personen mogen inbellen met het geselecteerde verbindingstype. Het aantal verwijst technisch gezien naar het aantal apparaten. Als vier personen deelnemen aan de vergadering op één apparaat, telt dit als één.

U kunt de e-mailuitnodiging met de inbelgegevens naar genodigden sturen.

Opmerking      

Het aantal dat u opgeeft in X personen toestaan om in te bellen om deel te nemen met het SIP-videoverbindingstype komt overeen met het aantal in X meer personen toestaan deel te nemen met videoapparaten in het deelvenster Vergaderopties.

                      

Tabblad Uitgaand bellen

        

Selecteer een verbindingstype: IP-video, IP-audio, ISDN-video, ISDN-audio, SIP-video of SIP- audio en geef de contactinformatie voor de genodigden op. Hun apparaten maken automatische verbinding op de aangegeven begintijd.

               

Instellingen voor bewerken       

Als u een door u toegevoegde verbindingsmethode wilt bewerken of verwijderen, selecteert u desgewenst Bewerken of Verwijderen.

              
    

Beperking voor terugkeerpatroon voor de WebEx-integratie met Outlook

In de volgende tabel staan de verschillen tussen de herhalingspatronen van WebEx en Microsoft Outlook.

 
                    
Tabel 1 WebEx-vergaderingen
       

Type       

       
       

Outlook-optie       

       
       

Geconverteerd naar de optie WebEx-vergadering       

       
       

Wekelijks       

       
       

Om de [x] week/weken op: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]       

       

Voor gebeurtenissen van Event Center en trainingssessies van Training Center:

Elke week op: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]

Als u een vergadering plant die om de X weken terugkeert, waarbij X staat voor meer dan 1, wordt de vergadering in Microsoft Outlook gepland zoals u hebt opgegeven, maar zal deze op uw WebEx-site als een wekelijkse vergadering worden weergegeven.

De start van de week verwijst altijd naar de standaardwaarde 'zondag'. Wijzigen wordt niet ondersteund. Als u de start van de week wijzigt in een andere dag, wordt de start van de week niet gesynchroniseerd met de WebEx-site.

       

Maandelijks       

       

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] dag Niet ondersteund van elke maand

       

Niet ondersteund       

                    
       

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] weekdag of weekenddag       

       
       

Niet ondersteund       

       
       

Jaarlijks       

       
                    

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] [dag, weekdag, weekenddag] van [januari ... december]       

       
                    

Niet ondersteund.       

       
 
                                
Tabel 2 Persoonlijke WebEx-conferenties
       

Type       

       
       

Outlook-optie       

       
       

Geconverteerd naar de optie Persoonlijke WebEx-conferentie

       
       

Maandelijks              

       
       

Dag [x] om de [y] maanden

       

Dag [x] van elke maand.

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] weekdag of weekenddag

Niet ondersteund       

       

Jaarlijks

       

Elke [1,....31] [januari....december]

       

Niet ondersteund       

                    
       

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] [dag, weekdag, weekenddag] van [januari ... december]       

       
       

Niet ondersteund       

       

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] [zondag, Niet ondersteund. maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag] van [januari....december]

Niet ondersteund       

Einddatum

              

Geen einddatum.

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.

Eindigt na [x] keer.

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.

                    

Eindigt op [datum]

       
                    

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.

       
 

Attachments

  Outcomes