Del applikationer

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Vis en kundes applikation

   

Du kan se en applikation, der kører på kundens computer. Visning af en applikation muliggør ikke, at du kan kontrollere det eksternt.

    

Bemærk


    

Kunden kan vælge ekstra applikationer, som du kan se fra dialogboksen Applikationsvisning, så du kan se flere applikationer samtidig. 

    
   
     
1    Gør ét af følgende:
 •       

  Vælg fanen Applikation på kundeservicerepræsentantens instrumentpanel.

        
 •       

  Vælg ikonet Ekstern kontrol på ikonbakken.

        
 •       

  Vælg fanen Kunde i multisessionsvinduet, og vælg derefter fanen Deling.

        
2    Vælg Anmodning om visning.       

En meddelelse fremkommer, der informerer dig om, at kunden har modtaget din anmodning. Kunden skal give tilladelse til dig ved at vælge OK i meddelelsesfeltet, der vises på deres skærm.

     
3    Vælg OK for at lukke meddelelsesfeltet på din computer.       

Så snart kunden giver dig tilladelse, vises dialogboksen Applikationsvisning på kundens computer.

     
4    Bed kunden om at vælge den applikation, som du vil se.       

Om nødvendigt, giv kunden instruktioner i at vælge en applikation.

                  

Så snart kunden vælger den applikation, som du vil se, kan det ses i et delingsvindue på din computer.

     

Kontrollér en kundes applikation

   

Så snart en kunde giver dig tilladelse til at kontrollere en applikation, kan du kontrollere enhver applikation eksternt på en kundes computer.

    

Bemærk


    

Kunden kan vælge ekstra applikationer, som du kan kontrollere fra dialogboksen Applikationskontrol, så du kan kontrollere flere applikationer samtidigt.

    
   
      
1    Gør ét af følgende:
 •       

  Vælg fanen Applikation på kundeservicerepræsentantens instrumentpanel.

        
 •       

  Vælg ikonet Ekstern kontrol på ikonbakken.

        
 •       

  Vælg fanen Kunde i multisessionsvinduet, og vælg derefter fanen Deling.

        
2    Vælg Anmodning om kontrol.       

En meddelelse fremkommer, der informerer dig om, at kunden har modtaget din anmodning. Kunden skal give tilladelse til dig ved at vælge OK i meddelelsesfeltet, der vises på deres skærm.

     
3    Vælg OK for at lukke meddelelsesfeltet på din computer.       

Så snart kunden giver dig tilladelse, vises dialogboksen Applikationskontrol på kundens computer.

     
4    Bed kunden om at vælge den applikation, som du vil kontrollere.       

Om nødvendigt, giv kunden instruktioner i at vælge en applikation.

                  

Så snart kunden vælger den applikation, som du vil kontrollere, kan det ses i et delingsvindue på din computer.

     
5    For at begynde med at kontrollere applikationen klikker du din museknap i delingsvinduet.       
Bemærk             

Hvis du allerede ser en kundes applikation og beder om ekstern kontrol, får du kun tilladelse til at kontrollere kun dén applikation. Hvis du vil kontrollere en anden applikation, skal du stoppe med at dele den applikation, som du ser på, og derefter anmode om ekstern kontrol.

      
     

Hjælp en kunde med at dele en applikation

   

Når en kunde accepterer din anmodning om at se eller kontrollere en applikation, vises applikationsvisning eller applikationskontroldialogboksen på kundens skærm.

    

Som standard viser dialogboksen en liste over alle applikationer, der kører i øjeblikket på kundens computer.

   
   
1    Bed kunden om at gøre ét af følgende:
 •       

  Hvis applikationen, du ønsker at vise eller kontrollere, aktuelt kører, så bed kunden om at vælge den fra listen og derefter vælge Del.

        
 •       

  Hvis applikationen, du ønsker at vise eller kontrollere, ikke kører i øjeblikket, så bed kunden om at vælge den fra listen og derefter vælge Ny applikation. Den nye applikations dialogboks vil fremkomme og vise en liste over alle applikationer på computeren. Bed kunden om at vælge applikationen, og klik derefter på Del.

        
2    For at standse deling bed kunden om at gøre ét af følgende:
 •       

  Vælg Session > Stop deling på ikonbakken.

        
 •       

  Vælg Deling > Stands deling i titelbjælken i et åbent vindue.

        
 •       

  I nederste højre hjørne af din desktop vælger du Deling > Stop deling.

        

Vis en applikation for en kunde

   

Du kan tillade en kunde at se din applikation. Visning af en applikation giver ikke kunden mulighed for at kontrollere det eksternt.

    

Du kan dele flere applikationer samtidig.

       
      
1    Gør ét af følgende:
 •       

  Vælg fanen Applikation på kundeservicerepræsentantens instrumentpanel.

        
 •       

  Vælg ikonet Ekstern kontrol på ikonbakken.

        
 •       

  Vælg fanen Kunde i multisessionsvinduet, og vælg derefter fanen Deling.

        
2    Vælg Anmodning om kontrol.       

En meddelelse fremkommer, der informerer dig om, at kunden har modtaget din anmodning. Kunden skal give tilladelse til dig ved at vælge OK i meddelelsesfeltet, der vises på deres skærm.

     
3    Vælg OK for at lukke meddelelsesfeltet på din computer.       

Dialogboksen Applikationsvisning fremkommer, hvor du kan se en liste med alle applikationer, der kører i øjeblikket på din computer.

     
4    Gør ét af følgende:
 •       

  Hvis applikationen, du ønsker at dele, aktuelt kører, så vælg det fra listen og vælg derefter Del.

        
 •       

  Hvis applikationen, du ønsker at dele, ikke aktuelt kører, så vælg Ny applikation. Dialogboksen Ny applikation vises, hvor du kan se en liste over alle applikationer på din computer. Vælg applikationen, og vælg derefter Del.

        
       

Hvis applikationen ikke allerede kører, starter det automatisk.

      

Din applikation fremkommer i et delingsvindue på kundens skærm.

     
5    Gør ét af følgende for at standse delingen af applikationen:
 •       

  I ikonbakken vælger du knappen Session > Stop deling.

        
 •       

  Vælg Deling > Stands deling i titelbjælken i et åbent vindue.

        
 •       

  I nederste højre hjørne af din desktop vælger du ikonet Deling > Stop deling.

         

        

Del flere applikationer

   

Hvis du allerede deler en applikation med en kunde, kan du dele flere applikationer samtidig. Hver applikation, du deler, fremkommer i delevinduet på kundens skærm.

    

Du kan dele flere applikationer ved at dele din computers desktop.

       
    
1    Gør ét af følgende:
 •       

  Vælg knappen Session på ikonbakken eller i multisessionsvinduet.

        
 •       

  I titelbjælken for applikationen, som du i øjeblikket deler, vælg menuen Deling.

        
 •       

  I nederste højre hjørne af din desktop vælger du knappen Deling.

        
2    I menuen, der fremkommer, vælger du Vælg applikation.       

Dialogboksen Applikationsvisning vises, hvor du kan se en liste med alle applikationer, der kører i øjeblikket på din computer.

     
3    Gør ét af følgende:
 •       

  Hvis applikationen, du ønsker at dele, aktuelt kører, så vælg det fra listen og vælg derefter Del.

        
 •       

  Hvis applikationen, du ønsker at dele, ikke aktuelt kører, så vælg Ny applikation. Dialogboksen Ny applikation vises, hvor du kan se en liste over alle applikationer på din computer. Vælg applikationen, og vælg derefter Del.

        
  Din applikation vises i delingsvinduet på kundens skærm.

Giv kontrol over din applikation til en kunde.

   

Du kan give kontrol over en applikation til din kunde. Hvis du allerede er ved at vise en applikation til en kunde, kan du lade kunden kontrollere den eksternt, uden at stoppe den aktuelle applikations delingssession.

    

Forsigtig


    

En kunde, som har ekstern kontrol over din applikation, kan åbne alle filer, der er associeret med denne applikation på din computer, som du ikke har beskyttet med en adgangskode.

    
   
      
1    Gør ét af følgende:
 •       

  Vælg fanen Applikation på kundeservicerepræsentantens instrumentpanel.

        
 •       

  Vælg ikonet Ekstern kontrol på ikonbakken.

        
2    Vælg Del kontrol.       

En meddelelse fremkommer, der informerer dig om, at kunden har modtaget din anmodning. Din anmodning fremkommer i meddelelsesfeltet på kundens skærm. Kunden skal give tilladelse til dig ved at vælge OK i meddelelsesboksen.

     
3    Vælg OK for at lukke meddelelsesfeltet på din computer.
 •       

  Hvis du allerede er ved at vise en applikation til en kunde, kan kunden derefter klikke i delingsvinduet for at få kontrol med applikationen. Spring til trin 4.

        
 •       

  Hvis du ikke allerede er ved at vise en applikation til kunden, vises dialogboksen Applikationskontrol, der viser en liste over alle applikationer, der aktuelt kører på din computer.

        
4    Hvis dialogboksen Applikationskontrol vises, skal du gøre ét af følgende:
 •       

  Hvis applikationen, du ønsker at dele, aktuelt kører, så vælg det fra listen og vælg derefter Del.

        
 •       

  Hvis applikationen, du ønsker at dele, ikke aktuelt kører, så vælg Ny applikation. Dialogboksen Ny applikation vises, hvor du kan se en liste over alle applikationer på din computer. Vælg applikationen, og vælg derefter Del.

        
5    For midlertidigt at overtage kontrollen med din applikation, skal du klikke med musen i applikationen.
 

Attachments

  Outcomes