Dela program

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Visa en kunds program

   

Du kan visa ett program som körs på kundens dator. Att se ett program innebär inte att du kan fjärrstyra det.

    

Observera


    

Kunden kan välja ytterligare program som du kan se från dialogrutan Programvy så att du kan se flera program samtidigt. 

    
   
     
1    Gör något av följande:
 •       

  På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Program.

        
 •       

  I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

        
 •       

  I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

        
2    Välj Begär vy.       

Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan som visas på skärmen.

     
3    Välj OK för att stänga meddelanderutan på din dator.       

När kunden ger dig behörighet visas dialogrutan Programvy på kundens dator.

     
4    Be kunden att välja det program som du vill se.       

Ge kunden instruktioner om hur hen väljer ett program vid behov.

                  

När kunden väljer det program som du vill se visas det i ett delningsfönster på din dator.

     

Styra en kunds program

   

När en kund ger dig behörighet att styra ett program kan du fjärrstyra alla program på kundens dator.

    

Observera


    

Kunden kan välja ytterligare program som du kan styra från dialogrutan Programstyrning så att du kan styra flera program samtidigt.

    
   
      
1    Gör något av följande:
 •       

  På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Program.

        
 •       

  I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

        
 •       

  I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

        
2    Välj Begär kontroll.       

Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan som visas på skärmen.

     
3    Välj OK för att stänga meddelanderutan på din dator.       

När kunden ger dig behörighet visas dialogrutan Programstyrning på kundens dator.

     
4    Be kunden att välja det program som du vill styra.       

Ge kunden instruktioner om hur hen väljer ett program vid behov.

                  

När kunden väljer det program som du vill styra visas det i ett delningsfönster på din dator.

     
5    För att börja styra programmet väljer du din musknapp i delningsfönstret.       
Observera             

Om du redan ser ett av kundens program kommer du endast att kunna styra det programmet om du begär fjärrstyrning. Om du vill styra ett annat program måste du först sluta dela det program du visar och sedan begära fjärrstyrning.

      
     

Hjälpa en kund att dela ett program

   

När en kund godkänner din begäran om att visa eller styra ett program visas dialogrutan Programvy eller Programkontroll på kundens skärm.

    

Som standard visar dialogrutan en lista över alla program som för närvarande körs på kundens dator.

   
   
1    Be kunden göra något av följande:
 •       

  Om det program som du vill se eller styra är igång ber du kunden att välja det i listan och sedan välja Dela.

        
 •       

  Om det program som du vill se eller styra inte körs ber du kunden att välja Nytt program. Dialogrutan Nytt program visas med en lista över alla program som finns på datorn. Be kunden att välja programmet och sedan välja Dela.

        
2    För att sluta dela ber du kunden att göra något av följande:
 •       

  Välj Session > Sluta dela i ikonfältet.

        
 •       

  Välj Dela > Sluta dela på namnlisten i ett av de öppna fönstren.

        
 •       

  Välj Dela > Sluta dela i det nedre högra hörnet av skrivbordet.

        

Visa ett program för kunden

   

Du kan låta en kund se ditt program. Att se programmet innebär inte att kunden kan fjärrstyra det.

    

Du kan dela flera program samtidigt.

       
      
1    Gör något av följande:
 •       

  På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Program.

        
 •       

  I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

        
 •       

  I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

        
2    Välj Begär kontroll.       

Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan som visas på skärmen.

     
3    Välj OK för att stänga meddelanderutan på din dator.       

Dialogrutan Visa program visas, med en lista över alla program som för tillfället körs på din dator.

     
4    Gör något av följande:
 •       

  Om det program som du vill dela är igång väljer du det i listan och väljer Dela.

        
 •       

  Om det program som du vill dela inte körs väljer du Nytt program. Dialogrutan Nytt program visas med en lista över alla program som finns på din dator. Välj programmet och välj sedan Dela.

        
       

Om programmet inte redan körs startas det automatiskt.

      

Ditt program visas i ett delningsfönster på kundens skärm.

     
5    Gör något av följande för att stoppa programdelningen:
 •       

  Välj knappen Session > Sluta dela i ikonfältet.

        
 •       

  Välj Dela > Sluta dela på namnlisten i ett av de öppna fönstren.

        
 •       

  Välj ikonen Dela > Sluta dela i det nedre högra hörnet av skrivbordet.

         

        

Dela flera program

   

Om du redan delar ett program med en kund kan du dela ytterligare program samtidigt. Alla program som du delar visas i delningsfönstret på kundens skärm.

    

Du kan dela flera program genom att dela datorns skrivbord.

       
    
1    Gör något av följande:
 •       

  Välj knappen Session i ikonfältet eller i flersessionsfönstret.

        
 •       

  Välj menyn Dela i namnlisten för det program som du delar.

        
 •       

  Välj menyn Dela i det nedre högra hörnet av skrivbordet.

        
2    Välj Välj program på den meny som visas.       

Dialogrutan Programvy visas med en lista över alla program som för tillfället körs på datorn.

     
3    Gör något av följande:
 •       

  Om det program som du vill dela är igång väljer du det i listan och väljer Dela.

        
 •       

  Om det program som du vill dela inte körs väljer du Nytt program. Dialogrutan Nytt program visas med en lista över alla program som finns på din dator. Välj programmet och välj sedan Dela.

        
  Ditt program visas i delningsfönstret på kundens skärm.

Lämna över kontrollen för ditt program till kunden

   

Du kan lämna över kontrollen över ett program till din kund. Om du redan visar ett program för en kund kan du låta kunden fjärrstyra det utan att stoppa den aktuella programdelningssessionen.

    

Varning!


    

En kund som fjärrstyr ditt program kan öppna alla filer som är förknippade med det program på din dator som du inte har skyddat med lösenord.

    
   
      
1    Gör något av följande:
 •       

  På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Program.

        
 •       

  I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

        
2    Välj Dela kontroll.       

Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Din begäran visas i en meddelanderuta på kundens skärm. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan.

     
3    Välj OK för att stänga meddelanderutan på din dator.
 •       

  Om du redan visar ett program för kunden kan denne sedan klicka i delningsfönstret för att ta kontroll över programmet. Gå vidare till steg 4.

        
 •       

  Om du inte redan visar ett program för kunden öppnas dialogrutan Programstyrning som visar en lista över program som för närvarande körs på din dator.

        
4    Om dialogrutan Programstyrning visas gör du något av följande:
 •       

  Om det program som du vill dela är igång väljer du det i listan och väljer Dela.

        
 •       

  Om det program som du vill dela inte körs väljer du Nytt program. Dialogrutan Nytt program visas med en lista över alla program som finns på datorn. Välj programmet och välj sedan Dela.

        
5    För att tillfälligt återta kontrollen över ditt program klickar du med muspekaren i programmet.
 

Attachments

  Outcomes