Alternatieve hosts voor geplande vergaderingen of vergaderingen in een persoonlijke ruimte toevoegen

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode
 

Alternatieve hosts

Als u niet aan een van uw geplande vergaderingen of vergaderingen in een persoonlijke ruimte kunt deelnemen, kan een alternatieve host uw functie als host voor u overnemen. Een alternatieve host is iemand die toestemming heeft om uw geplande vergaderingen of vergaderingen in een persoonlijke ruimte te hosten als u de vergadering zelf niet kunt hosten. U kunt een of meer alternatieve hosts aanwijzen voor één vergadering of voor een reeks terugkerende vergaderingen.

De alternatieve host kan de vergadering vervolgens starten, beheren en opnemen. Als de alternatieve host de vergadering opneemt, wordt de opname in de lijst met uw opnamen weergegeven. U ontvangt een e-mailbericht met de koppeling naar de opname zodra deze beschikbaar is.


Opmerking


 

Een alternatieve host kan geen vergadering starten vanuit een Cisco TelePresence-systeem of ander videosysteem.

  

Wanneer u alternatieve hosts vanaf uw WebEx-site opgeeft, hebt u, afhankelijk van uw site-instellingen, twee opties:

 • U kunt ervoor kiezen om iedereen met een hostaccount op uw site als alternatieve host aan te wijzen. Deze optie is niet beschikbaar voor WebEx-productiviteitstools en Microsoft Outlook.

   

 • U kunt alternatieve hosts opgeven door hun e-mailadressen in te voeren. In WebEx-productiviteitstools en Microsoft Outlook kunt u alternatieve hosts selecteren in uw lijst met deelnemers.

   


  Opmerking


  Deze opties worden door sitebeheerders ingesteld. Een sitebeheerder kan beide opties uitschakelen of de optie waarmee iedereen met een hostaccount als een alternatieve host kan worden aangewezen, uitschakelen.


U kunt iemand alleen als alternatieve host aanwijzen als deze persoon al over een hostaccount op uw WebEx-site beschikt. WebEx gebruikt de volgende methoden om deelnemers ervan op de hoogte te brengen dat u hen als alternatieve host hebt aangewezen:

 • Via een bericht op de pagina van de lobby van uw persoonlijke ruimte zien deelnemers dat zij als alternatieve host voor de vergadering zijn aangewezen.

   

 • Via een e-mailuitnodiging voor elke opgegeven alternatieve host zien deelnemers dat zij als alternatieve host voor de vergadering zijn aangewezen.

   

Als een alternatieve host vóór u aan een vergadering deelneemt, start de vergadering automatisch en fungeert die alternatieve host als host. Alternatieve hosts die na de eerste alternatieve host deelnemen, worden niet automatisch host. Als u later deelneemt als de vergadering al bezig is, krijgt u in WebEx automatisch de rol van host weer toebedeeld.

Alternatieve hosts op uw WebEx-site toevoegen

         
1    Meld u aan bij uw WebEx-site en ga naar Een vergadering hosten > Een vergadering plannen.  

Er zijn twee planners beschikbaar:

  
 • Snelle planner > Een vergadering plannen.
 • Geavanceerde planner > Deelnemers uitnodigen.
2    (Optioneel) Schakel het selectievakje Laat iedereen met een hostaccount op deze site mijn vergadering hosten in en ga door naar stap 7.
3    Als u meer controle wilt hebben over wie uw vergadering kan hosten, gaat u naar stap 4.
4    Op WBS32 WebEx-sites voert u e-mailadressen van deelnemers in het vak Deelnemers in, drukt u op Enter en klikt u op voor elke persoon die u als alternatieve host wilt aanwijzen. Vervolgens gaat u naar stap 7. Op andere WebEx-sites selecteert u Adresboek gebruiken (Snelle planner) of Deelnemers selecteren (Geavanceerde planner).
5    Ga naar het dialoogvenster Deelnemers selecteren en selecteer de bron van waaruit u deelnemers wilt kiezen (bijvoorbeeld Persoonlijke contactpersonen).
6    Selecteer uw contactpersonen en selecteer vervolgens Alternatieve host.  

De opgegeven contactpersonen worden in de lijst aan de rechterkant weergegeven, onder de categorie Alternatieve host.

  
7    Selecteer OK.
8    Controleer de informatie over uw vergadering en selecteer vervolgens Starten of Vergadering plannen.

Alternatieve hosts voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte toevoegen


Opmerking


Wanneer u iemand als alternatieve host aanwijst terwijl deze persoon al in de lobby van uw persoonlijke ruimte wacht, treedt een van de volgende scenario's op:

 • Als de alternatieve host zich heeft aangemeld, start de vergadering automatisch in uw persoonlijke ruimte als er nog geen vergadering in de persoonlijke ruimte bezig is.

   

 • Als de alternatieve host zich niet heeft aangemeld, wordt hij of zij gevraagd zich aan te melden voordat de vergadering wordt gestart.

   


      
1    Selecteer Mijn WebEx > Voorkeuren > Mijn persoonlijke ruimte.
2    Schakel het selectievakje Anderen mijn vergaderingen in persoonlijke ruimten laten hosten zonder mij in.
3    Selecteer een van de volgende opties:
 • Sta iedereen met een hostaccount op deze site toe om alternatieve host van mijn vergaderingen in een persoonlijke ruimte te worden.

   

 • Mij alternatieve hosts voor mijn vergaderingen in een persoonlijke ruimte laten kiezen

   

Deze instellingen zijn van toepassing op alle vergaderingen in uw persoonlijke ruimte (directe en geplande vergaderingen).

4    Als u ervoor hebt gekozen in stap 3 alternatieve hosts te kiezen, voert u nu hun e-mailadressen in (gescheiden door komma's).
5    Selecteer Opslaan.

Alternatieve hosts toevoegen in Microsoft Outlook voor Windows

Voordat u begint

Zorg ervoor dat WebEx-productiviteitstools zijn geïnstalleerd.

        
1    Gebruik uw voorkeursmethode voor het plannen van een vergadering met Microsoft Outlook:
 • Selecteer Vergadering plannen > WebEx- en TelePresence-vergadering plannen op de WebEx-werkbalk in Microsoft Outlook.

   

 • Ga naar de Microsoft Outlook-werkbalk (Mail-weergave) en selecteer Nieuwe items > Vergadering of afspraak.

   

 • Ga naar de Microsoft Outlook-werkbalk (Agenda-weergave) en selecteer Nieuwe vergadering of Nieuwe afspraak.

   

2    Voeg deelnemers toe voor uw vergadering.
3    Selecteer WebEx-vergadering toevoegen op de WebEx-werkbalk voor de uitnodiging voor de vergadering.

U kunt deze stap overslaan als u in stap 1 Vergadering plannen > WebEx- en TelePresence-vergadering plannen hebt geselecteerd.

4    Als het dialoogvenster WebEx-instellingen nog niet is geopend, selecteert u Instellingen wijzigen op de WebEx-werkbalk om dit te openen.
5    Selecteer het tabblad Resources in het dialoogvenster WebEx-instellingen.
6    Schakel in het gedeelte Alternatieve host de overeenkomstige selectievakjes in voor de deelnemers die u als alternatieve host wilt aanwijzen.
7    Selecteer OK.

Alternatieve hosts toevoegen in Microsoft Outlook voor Windows (WebEx- en TelePresence-vergaderingen)

Volg deze procedure alleen als uw WebEx-site en uw account zijn ingeschakeld voor Hybride CMR (Collaboration Meeting Rooms).

Voordat u begint

Zorg ervoor dat WebEx-productiviteitstools zijn geïnstalleerd.

      
1    Gebruik uw voorkeursmethode voor het plannen van een vergadering met Microsoft Outlook:
 • Selecteer Vergadering plannen > WebEx- en TelePresence-vergadering plannen op de WebEx-werkbalk in Microsoft Outlook.

   

 • Ga naar de Microsoft Outlook-werkbalk (Mail-weergave) en selecteer Nieuwe items > Vergadering of afspraak.

   

 • Ga naar de Microsoft Outlook-werkbalk (Agenda-weergave) en selecteer Nieuwe vergadering of Nieuwe afspraak.

   

2    Voeg deelnemers toe voor uw vergadering.
3    Selecteer WebEx en TelePresence toevoegen op de WebEx-werkbalk voor de uitnodiging voor de vergadering.

U kunt deze stap overslaan als u in stap 1 Vergadering plannen > WebEx- en TelePresence-vergadering plannen hebt geselecteerd.

4    Schakel in het dialoogvenster Vergaderopties onder Alternatieve host selecteren de overeenkomstige selectievakjes in voor de deelnemers die u als alternatieve host wilt aanwijzen.
5    Selecteer OK.

Alternatieve hosts toevoegen in Microsoft Outlook voor Mac

Voordat u begint

Zorg ervoor dat WebEx-productiviteitstools zijn geïnstalleerd.

       
1    Gebruik uw voorkeursmethode voor het plannen van een vergadering met Microsoft Outlook:
 • Selecteer Vergadering plannen > WebEx- en TelePresence-vergadering plannen op de WebEx-werkbalk in Microsoft Outlook.

   

 • Ga naar de Microsoft Outlook-werkbalk (Mail-weergave) en selecteer Nieuwe items > Vergadering of afspraak.

   

 • Ga naar de Microsoft Outlook-werkbalk (Agenda-weergave) en selecteer Nieuwe vergadering of Nieuwe afspraak.

   

2    Voeg deelnemers toe voor uw vergadering.
3    Selecteer WebEx toevoegen in de uitnodiging voor de vergadering.

U kunt deze stap overslaan als u in stap 1 Vergadering plannen > WebEx- en TelePresence-vergadering plannen hebt geselecteerd.

4    Selecteer Instellingen wijzigen in het dialoogvenster WebEx-instellingen.
5    Schakel in het gedeelte Alternatieve host de overeenkomstige selectievakjes in voor de deelnemers die u als alternatieve host wilt aanwijzen.
6    Selecteer OK.

Alternatieve hosts toevoegen in Microsoft Outlook voor Mac (WebEx- en TelePresence-vergaderingen)

Gebruik deze procedure alleen als uw WebEx-site en uw account zijn ingeschakeld voor Hybride CMR.

Voordat u begint

Controleer of Cisco Productiviteitstools is geïnstalleerd.

       
1    Gebruik uw voorkeursmethode voor het plannen van een vergadering met Microsoft Outlook:
 • Selecteer Vergadering plannen > WebEx- en TelePresence-vergadering plannen op de WebEx-werkbalk in Microsoft Outlook.

   

 • Ga naar de Microsoft Outlook-werkbalk (Mail-weergave) en selecteer Nieuwe items > Vergadering of afspraak.

   

 • Ga naar de Microsoft Outlook-werkbalk (Agenda-weergave) en selecteer Nieuwe vergadering of Nieuwe afspraak.

   

2    Voeg deelnemers toe voor uw vergadering.
3    Selecteer WebEx toevoegen > WebEx en TelePresence toevoegen op de WebEx-werkbalk voor de uitnodiging voor de vergadering.

U kunt deze stap overslaan als u in stap 1 Vergadering plannen > WebEx- en TelePresence-vergadering plannen hebt geselecteerd.

4    Selecteer Instellingen wijzigen om het dialoogvenster met de opties voor WebEx- en TelePresence-vergaderingen te openen.
5    Schakel in het gedeelte Alternatieve host de overeenkomstige selectievakjes in voor de deelnemers die u als alternatieve host wilt aanwijzen.
6    Selecteer OK.
 

Attachments

  Outcomes