Toepassingen delen

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

De toepassing van een klant bekijken

   

U kunt een toepassing bekijken die wordt uitgevoerd op de computer van een klant. Als u een toepassing bekijkt, kunt u deze niet op afstand beheren.

    

Opmerking


    

De klant kan in het dialoogvenster Toepassing bekijken extra toepassingen selecteren die u mag bekijken, zodat u tegelijkertijd meerdere toepassingen kunt bekijken. 

    
   
     
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Selecteer het tabblad Toepassing op het CSR-dashboard.

        
 •       

  Selecteer het pictogram Extern beheer in de pictogrammenbalk.

        
 •       

  Selecteer het tabblad Klant in het multi-sessievenster en selecteer vervolgens het tabblad Delen.

        
2    Selecteer Weergave aanvragen.       

Er verschijnt een melding dat de klant uw aanvraag heeft ontvangen. De klant moet u toestemming geven door OK te selecteren in het berichtvak dat op zijn of haar scherm wordt weergegeven.

     
3    Selecteer OK als u het berichtvak op uw computer wilt sluiten.       

Nadat de klant u hiervoor toestemming geeft, wordt het dialoogvenster Toepassing bekijken weergegeven op de computer van de klant.

     
4    Vraag de klant om de toepassing te selecteren die u wilt bekijken.       

Indien nodig voorziet u de klant van nadere instructies met betrekking tot het selecteren van een toepassing.

                  

Nadat de klant de toepassing die u wilt bekijken heeft geselecteerd, wordt de toepassing weergegeven in een speciaal venster op uw computer.

     

De toepassing van een klant beheren

   

Nadat een klant u toestemming geeft om een toepassing te beheren, kunt u elke toepassing op de computer van de klant op afstand beheren.

    

Opmerking


    

De klant kan in het dialoogvenster Toepassing beheren extra toepassingen selecteren die u mag beheren, zodat u tegelijkertijd meerdere toepassingen kunt beheren.

    
   
      
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Selecteer het tabblad Toepassing op het CSR-dashboard.

        
 •       

  Selecteer het pictogram Extern beheer in de pictogrammenbalk.

        
 •       

  Selecteer het tabblad Klant in het multi-sessievenster en selecteer vervolgens het tabblad Delen.

        
2    Selecteer Beheer aanvragen.       

Er verschijnt een melding dat de klant uw aanvraag heeft ontvangen. De klant moet u toestemming geven door OK te selecteren in het berichtvak dat op zijn of haar scherm wordt weergegeven.

     
3    Selecteer OK als u het berichtvak op uw computer wilt sluiten.       

Nadat de klant u hiervoor toestemming geeft, wordt het dialoogvenster Toepassing beheren weergegeven op de computer van de klant.

     
4    Vraag de klant om de toepassing die u wilt beheren te selecteren.       

Indien nodig voorziet u de klant van nadere instructies met betrekking tot het selecteren van een toepassing.

                  

Nadat de klant de toepassing die u wilt beheren heeft geselecteerd, wordt de toepassing weergegeven in een speciaal venster op uw computer.

     
5    Klikt u in het venster voor delen om het beheer van de toepassing te starten.       
Opmerking             

Als u al een toepassing van de klant aan het bekijken bent en extern beheer aanvraagt, kunt u alleen die toepassing beheren. Als u een andere toepassing wilt beheren, beëindigt u het delen van de toepassing die u reeds aan het bekijken bent en vraagt u vervolgens extern beheer aan.

      
     

Een klant helpen bij het delen van een toepassing

   

Nadat een klant uw aanvraag voor het bekijken of beheren van een toepassing heeft geaccepteerd, wordt het dialoogvenster Toepassing bekijken of Toepassing beheren op het scherm van de klant weergegeven.

    

Standaard toont het dialoogvenster een lijst met alle toepassingen die momenteel op de computer van de klant worden uitgevoerd.

   
   
1    U kunt de klant vragen een van de volgende handelingen uit te voeren:
 •       

  Als de toepassing die u wilt bekijken of beheren momenteel wordt uitgevoerd, vraagt u de klant om deze in de lijst te selecteren en vervolgens Delen te selecteren.

        
 •       

  Als de toepassing die u wilt bekijken of beheren momenteel niet wordt uitgevoerd, vraagt u de klant om Nieuwe toepassing te selecteren. Het dialoogvenster Nieuwe toepassing wordt weergegeven met een lijst van alle toepassingen op de computer. Vraag de klant om de toepassing te selecteren en vervolgens Delen te selecteren.

        
2    Als u het delen wilt beëindigen, vraagt u de klant een van de volgende handelingen uit te voeren:
 •       

  Selecteer Sessie > Delen beëindigen in de pictogrammenbalk.

        
 •       

  Selecteer Delen > Delen beëindigen in de titelbalk van een willekeurig geopend venster.

        
 •       

  Selecteer Delen > Delen beëindigen in de rechterbenedenhoek van uw bureaublad.

        

Een toepassing aan een klant tonen

   

U kunt een klant toestemming geven om uw toepassing te bekijken. Het bekijken van de toepassing geeft de klant niet de mogelijkheid om deze op afstand te beheren.

    

U kunt meerdere toepassingen tegelijkertijd delen.

       
      
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Selecteer het tabblad Toepassing op het CSR-dashboard.

        
 •       

  Selecteer het pictogram Extern beheer in de pictogrammenbalk.

        
 •       

  Selecteer het tabblad Klant in het multi-sessievenster en selecteer vervolgens het tabblad Delen.

        
2    Selecteer Beheer aanvragen.       

Er verschijnt een melding dat de klant uw aanvraag heeft ontvangen. De klant moet u toestemming geven door OK te selecteren in het berichtvak dat op zijn of haar scherm wordt weergegeven.

     
3    Selecteer OK als u het berichtvak op uw computer wilt sluiten.       

Het dialoogvenster Toepassing bekijken wordt weergegeven met een lijst van alle toepassingen die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.

     
4    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Als de toepassing die u wilt delen nu wordt uitgevoerd, selecteert u de gewenste toepassing in de lijst en selecteert u Delen.

        
 •       

  Als de toepassing die u wilt delen niet wordt uitgevoerd, selecteert u Nieuwe toepassing. Het dialoogvenster Nieuwe toepassing wordt weergegeven met een lijst met alle toepassingen op uw computer. Selecteer de gewenste toepassing en selecteer vervolgens Delen.

        
       

Als de toepassing momenteel niet wordt uitgevoerd, wordt deze automatisch gestart.

      

Uw toepassing wordt weergegeven in een speciaal venster op het scherm van de klant.

     
5    Voer een van de volgende handelingen uit om het delen van toepassing te stoppen:
 •       

  Selecteer de knop Sessie > Delen beëindigen in de pictogrammenbalk.

        
 •       

  Selecteer Delen > Delen beëindigen in de titelbalk van een willekeurig geopend venster.

        
 •       

  Selecteer het pictogram Delen > Delen beëindigen in de rechterbenedenhoek van uw bureaublad.

         

        

Meerdere toepassingen delen

   

Als u al een toepassing deelt met een klant, kunt u tegelijkertijd nog meer toepassingen delen. Iedere toepassing die u deelt, wordt weergegeven in het speciale venster op het scherm van de klant.

    

U kunt meerdere toepassingen tegelijk delen door het bureaublad van uw computer te delen.

       
    
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Klik op de knop Sessie in de pictogrammenbalk of in het multi-sessievenster.

        
 •       

  Selecteer het menu Delen in de titelbalk van de toepassing die u momenteel deelt.

        
 •       

  Selecteer de knop Delen in de rechterbenedenhoek van uw bureaublad.

        
2    Kies de opdracht Toepassing selecteren in het menu dat wordt weergegeven.       

Het dialoogvenster Toepassing bekijken wordt weergegeven met een lijst van alle toepassingen die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.

     
3    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Als de toepassing die u wilt delen nu wordt uitgevoerd, selecteert u de gewenste toepassing in de lijst en selecteert u Delen.

        
 •       

  Als de toepassing die u wilt delen niet wordt uitgevoerd, selecteert u Nieuwe toepassing. Het dialoogvenster Nieuwe toepassing wordt weergegeven met een lijst met alle toepassingen op uw computer. Selecteer de gewenste toepassing en selecteer vervolgens Delen.

        
  Uw toepassing wordt weergegeven in een speciaal venster op het scherm van de klant.

De besturing van uw toepassing overdragen aan een klant

   

U kunt het beheer van een toepassing overdragen aan uw klant. Als u al een toepassing aan de klant toont, kunt u deze op afstand door de klant laten beheren zonder dat de huidige sessie voor het delen van het bureaublad hoeft te worden beëindigd.

    

Let op


    

Een klant die uw toepassing op afstand beheert, kan alle bestanden op uw computer openen die met dat programma worden geassocieerd en die u niet met een wachtwoord hebt beveiligd.

    
   
      
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Selecteer het tabblad Toepassing op het CSR-dashboard.

        
 •       

  Selecteer het pictogram Extern beheer in de pictogrammenbalk.

        
2    Selecteer Beheer delen.       

Er verschijnt een melding dat de klant uw aanvraag heeft ontvangen. Uw aanvraag wordt weergegeven in een tekstvak op het scherm van de klant. De klant moet u toestemming geven door OK te selecteren in het berichtvak.

     
3    Selecteer OK als u het berichtvak op uw computer wilt sluiten.
 •       

  Als u een toepassing al aan de klant toont, kan de klant in het venster voor delen klikken om het beheer van de toepassing over te nemen. Ga door naar stap 4.

        
 •       

  Als u de toepassing nog niet aan de klant toont, wordt het dialoogvenster Toepassing beheren weergegeven met een lijst van alle toepassingen die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.

        
4    Als het dialoogvenster Toepassing beheren wordt weergegeven, voert u een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Als de toepassing die u wilt delen nu wordt uitgevoerd, selecteert u de gewenste toepassing in de lijst en selecteert u Delen.

        
 •       

  Als de toepassing die u wilt delen niet wordt uitgevoerd, selecteert u Nieuwe toepassing. Het dialoogvenster Nieuwe toepassing wordt weergegeven met een lijst van alle toepassingen op uw computer. Selecteer de gewenste toepassing en selecteer vervolgens Delen.

        
5    Als u het beheer van uw toepassing tijdelijk wilt overnemen, klikt u met de muis in de toepassing.
 

Attachments

  Outcomes