Schemalägg möten med WebEx- och TelePresence-integreringen till Microsoft Outlook för Windows (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 13, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Schemalägga ett möte, översikt

   

För att du ska kunna schemalägga ett CMR Hybrid-möte måste din administratör aktivera CMR Hybrid på din webbplats, aktivera CMR Hybrid för ditt konto och aktivera mötestypen Meeting Center Pro TelePresence för ditt konto. För mer information ska du kontakta din administratör.

Läs det här innan du schemalägger ett möte med CMR Hybrid Integration till Outlook:   
 •      

  I CMR Hybrid Integration till Outlook finns alternativ för att schemalägga ett möte. Alla schemaläggningsalternativ är inte tillgängliga i denna integration.     

       

 •      

  CMR Hybrid Integration till Outlook har inte stöd för alla återkommande mönster som finns i Outlook. Dessutom har den inte stöd för undantag i en återkommande mötesserie eller en ändring av enstaka förekomster i en mötesserie.

       

 •      

  I alla mötesinbjudningar som du skickar från Outlook visas starttiden för mötet förinställd i tidszonen som din dator är inställd på och inte tidszonen som är angiven i webbplatsinställningarna på din WebEx-webbplats. Du kan ange annan tidszon för ett möte i Outlook. Alla som du har bjudit in till mötet ser då rätt starttid för mötet i sina Outlook-kalendrar.     

       

 •      

  Om du behöver redigera eller avboka ett möte som har schemalagts med integreringen till Outlook ska du redigera eller avboka mötet i Outlook, inte på din WebEx-webbplats.

       

 •      

  Om du använder Outlook för att ändra mötesinställningar för ett återkommande möte ska du tillämpa dessa ändringar på hela mötesserien. Om du tillämpar dessa ändringar på endast en enskild förekomst av ett återkommande gemensamt möte börjar ändringarna att gälla i Outlook och i ditt schemaläggningssystem för TelePresence, men inte på din WebEx-webbplats.     

       

 •      

  Om du avmarkerar alternativet Deltagare kan delta i mötet [x] minuter före starttiden eller sätter detta alternativ till 0 minuter, måste du starta mötet innan deltagarna kan delta.

       

 • PIN-kod till möte: Vid schemaläggningen av ett möte kan du skapa ett numeriskt lösenord för att hindra obehöriga personer från att ringa in till TelePresence-mötet. Detta alternativet finns under avsnittet Avancerad TelePresence. En PIN-kod till ett TelePresence-möte skiljer sig från ett WebEx-möteslösenord.

   

    
    

Schemalägg ett WebEx-exklusivt möte

  

Med integrering till Outlook kan du schemalägga ett WebEx-möte utan att du behöver gå till din WebEx-webbplats.

    
      
1    Öppna en ny mötespost i Outlook-fönstret och välj Lägg till WebEx och TelePresence i verktygsfältet.
2    I panelen Mötesalternativ anger du WebEx-alternativen:
 • Se till att rutorna Till och Plats inte innehåller några TelePresence-system.
 • Siffran i Tillåt X ytterligare personer att delta via videoenheter ska vara noll.
 • Välj Tillåt personer att delta via WebEx.

  Detta alternativ är som standard alltid avmarkerat. Kryssa i det varje gång du schemalägger ett möte och vill lägga till WebEx i det.

 • Ange ett möteslösenord för WebEx-deltagare. Om din webbplats kräver ett möteslösenord visas en asterisk intill rutan.
 • (Valfritt) Markera Inkludera inte lösenord i e-postinbjudan om du vill göra mötet säkrare.
 • (Valfritt) Markera Välj alternativ värd om du vill väja en eller flera alternativa värdar som kan starta och hålla i mötet tills du deltar. Mer information finns i https://help.webex.com/docs/DOC-10607.
 • (Valfritt) Välj Avancerade WebEx-inställningar om du vill göra ytterligare inställningar för till exempel ljudanslutningar och registrering. Mer information finns i Avancerade WebEx-inställningar.
3    Gör följande för att ange allmän mötesinformation:
 • Skriv ett mötesämne i rutan Ämne.
 • Ange start- och sluttider för mötet i listrutorna Starttid och Sluttid.
 • (Valfritt) För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka på Återkommande och välj sedan återkommande-alternativ. Mer information om skillnader bland återkommande mönster mellan WebEx och Microsoft Outlook finns i Begränsning av återkommande mönster i WebEx-integreringen till Outlook.

 • Ange mötesplatsen i rutan Plats.    
4    Ange namn och e-postadresser till de personer som ska bjudas in i rutan Till.
Observera      

Om du valde alternativet Avtalad tid för att schemalägga ditt möte väljer du Schemaläggningsassistenten för att se rutan Till.

5    Välj Skicka.

Schemalägg ett TelePresence-exklusivt möte

  

Med Integration till Outlook kan du schemalägga ett TelePresence-möte utan att behöva använda schemaläggningssystemet i TelePresence.

    
      
1    Öppna en ny mötespost i Outlook-fönstret och välj Lägg till WebEx och TelePresence i verktygsfältet.
2    Gör följande för att ange allmän mötesinformation:
 • Skriv ett mötesämne i rutan Ämne.
 • Ange start- och sluttider för mötet i listrutorna Starttid och Sluttid.
 • (Valfritt) För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka på Återkommande och välj sedan återkommande-alternativ. Mer information om skillnader bland återkommande mönster mellan WebEx och Microsoft Outlook finns i Begränsning av återkommande mönster i WebEx-integreringen till Outlook.

3    Ange namn och e-postadresser till de personer som ska bjudas in i rutan Till.
4    I panelen Mötesalternativ anger du TelePresence-alternativen:    
 • Se till att Tillåt personer att delta via WebEx är avmarkerad. Detta alternativ ska vara avmarkerat som standard.
 • Välj Lägg till TelePresence-rum.

  Systemen du väljer läggs till i rutorna Till och Plats i mötesfönstret. Mer information finns i Lägg till TelePresence-system vid schemaläggning.

 • (Valfritt) Ange antal ytterligare inringande videomötesdeltagare som kan ringa in till mötet under Lägg till inringande videomötesdeltagare.

  Med detta alternativ kan du reservera kapacitet så att fler personer kan delta via videokonferenssystem som Cisco TelePresence EX Series eller enheter som har Cisco Jabber Video. Antalet som du anger exkluderar eventuella TelePresence-system som du lägger till i rutorna Till och Plats. Håll i åtanke det rekommenderade antalet på din webbplats och överskrid inte den rekommenderade gränsen.

 • (Valfritt) Välj Avancerade TelePresence-inställningar om du vill göra ytterligare inställningar för till exempel inringning och utringning. Mer information finns i Avancerade TelePresence-alternativ.
5    Välj Skicka.

Schemaläggning av CMR Hybrid-möten

   

Med Integration till Outlook kan du schemalägga ett CMR Hybrid-möte där deltagarna kan ansluta med WebEx Meeting Center eller med TelePresence.


Observera    
 • Värden och deltagarna kommer att få samma e-postinbjudan. E-postinbjudan innehåller ingen konfidentiell värdinformation, t.ex. värdnyckel eller värdåtkomstkod. Värdar hittar sin värdnyckel eller värdåtkomstkod genom att logga in och visa mötesinformationen i webbläsaren eller i WebEx Meetings-mobilappen.

   

 • Om du schemalägger en alternativ värd kan de starta mötet, hantera mötet och spela in mötet. Mötesinspelningen skickas dock till dig i egenskap av ursprunglig värd.

   

 • När du schemalägger ett möte ska du inte schemalägga mer än två möten under samma tidsperiod, eftersom du inte kan vara värd för två aktiva möten samtidigt. Även om du tillåter att alternativa värdar startar dina möten utan dig klassas du som värd för möten som du har schemalagt, så länge du inte är ombud åt en värd.

   

    
      
1    Öppna en ny mötespost i Outlook-fönstret och välj Lägg till WebEx och TelePresence i verktygsfältet.
2    Gör följande för att ange allmän mötesinformation:
 • Skriv ett mötesämne i rutan Ämne.
 • Ange start- och sluttider för mötet i listrutorna Starttid och Sluttid.
 • (Valfritt) För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka på Återkommande och välj sedan återkommande-alternativ. Mer information om skillnader bland återkommande mönster mellan WebEx och Microsoft Outlook finns i Begränsning av återkommande mönster i WebEx-integreringen till Outlook.

 • Ange mötesplatsen i rutan Plats.
3    Ange namn och e-postadresser till de personer som ska bjudas in i rutan Till.
4    I panelen Mötesalternativ anger du alternativen för WebEx och TelePresence på ditt CMR Hybrid-möte:
 • Markera Tillåt personer att delta via WebEx.

  Detta alternativ är som standard alltid avmarkerat. Kryssa i det varje gång du schemalägger ett möte och vill lägga till WebEx i det.

 • Välj Lägg till TelePresence-rum.
 • Ange ett möteslösenord för WebEx-deltagare. Om din webbplats kräver ett möteslösenord visas en asterisk intill rutan.
  Observera      

  Ett WebEx-möteslösenord skiljer sig från den PIN-kod som du kan ange för ett TelePresence-möte. Läs mer om hur du använder PIN-kod i Avancerade TelePresence-alternativ.

 • (Valfritt) Ange antal ytterligare inringande videomötesdeltagare som kan ringa in till mötet under Lägg till inringande videomötesdeltagare.

  Med detta alternativ kan du reservera kapacitet så att fler personer kan delta via videokonferenssystem som Cisco TelePresence EX Series eller enheter som har Cisco Jabber Video. Antalet som du anger exkluderar eventuella TelePresence-system som du lägger till i rutorna Till och Plats. Håll i åtanke det rekommenderade antalet på din webbplats och överskrid inte den rekommenderade gränsen.

 • (Valfritt) Markera Inkludera inte lösenord i e-postinbjudan om du vill göra mötet säkrare.
 • (Valfritt) Markera Välj alternativ värd om du vill väja en eller flera alternativa värdar som kan starta och hålla i mötet tills du deltar. Mer information finns i https://help.webex.com/docs/DOC-10607.
 • (Valfritt) Välj Avancerade WebEx-inställningar om du vill göra ytterligare inställningar för till exempel ljudanslutningar och registrering. Mer information finns i Avancerade WebEx-inställningar.
 • (Valfritt) Välj Avancerade TelePresence-inställningar om du vill göra ytterligare inställningar för till exempel inringning och utringning. Mer information finns i Avancerade TelePresence-alternativ.
5    Välj Skicka.

Lägg till TelePresence-system vid schemaläggning

   

Med Integration till Outlook kan du enkelt lägga till TelePresence-system i ett möte som du schemalägger. Dialogen Välj TelePresence-rum visar alla TelePresence-system i din organisation. Du behöver inte gå igenom en stor global adresslista i din organisation.   

    
      
1    Säkerställ att du är i ett mötesfönster med panelen Mötesalternativ öppen.
2    Välj Lägg till TelePresence-rum. Dialogen Välj TelePresence-rum visas.
3    Bläddra till systemen eller sök via något av följande:    
 • Sök: Skriv in texten som är en del av rummets namn. Detta söker inte via plats.           
 • Adress: Välj en plats för att endast visa rum på den önskade platsen.
4    Välj systemet du vill lägga till.    
5    Välj Rum – > OK.     

Alternativt kan du använda adressboken i Outlook eller Hitta rum för att söka efter TelePresence-system bland rummen i din organisation. Det kan dock vara svårt att identifiera rum med TelePresence i en lista och det är inte säkert att platsen framgår tydligt.

      
Observera            

Alla TelePresence-rum som du väljer måste dessutom vara listade i Cisco TelePresence Management Suite Extension för Microsoft Exchange (Cisco TMSXE). Annars kan de inte schemaläggas.

      
     

Schemalägg en personlig konferens eller ett möte med enbart ljud

       
  
 •     

  Genom att använda integrering till Outlook kan du schemalägga:    

       

  • Personliga WebEx-konferensmöten om din webbplats använder WebEx-ljud. Vid en personlig konferens kan du starta ljuddelen först, men en onlinedel finns alltid tillgänglig att delta i vid behov.

    

  • Möte med endast ljud om din webbplats använder ljud från telefonitjänsteleverantör (TSP).

    

      
    
    

När du schemalägger en personlig konferens eller ett möte med enbart ljud innehåller e-postinbjudan som du, som värd, tar emot värdens åtkomstkod, vilken du kan använda för att starta ljuddelen av ditt möte. För personliga konferensmöten innehåller den också värdnyckeln som du kan använda för att återta värdprivilegierna.

    

För vissa TSP-ljudkonton (telefonitjänstleverantörskonton) gäller följande: om en värd med ett TSP-konto schemalägger två närliggande CMR Hybrid-möten där det andra är schemalagt att börja direkt efter att det första slutar, och om TelePresence-schemaläggningssystemet automatiskt förlänger det efter dess schemalagda sluttid, kommer det andra mötet automatiskt att avslutas eftersom samma TSP-ljudkonto inte kan användas för båda mötena samtidigt. För att kringgå detta problem kan du konfigurerar två olika TSP-ljudkonton med olika åtkomstkoder. Sedan använder du ett konto till det första mötet och det andra kontot till det andra mötet. Ett annat alternativ är att du ber administratören att inaktivera alternativet som automatiskt förlänger mötet i TelePresence-system.

    
      
1    Välj Schemalägg möte i Outlook-fönstret.          

Alternativt kan du öppna en ny mötespost och klicka på någon av knapparna Lägg till personlig konferens eller Lägg till möte med enbart ljud i verktygsfältet.

     
2    I dialogrutan WebEx-inställningar anger du dessa alternativ:
 • I fliken Ljud och spårning för Ljudanslutningstyp väljer du något av följande:
  • Om du använder WebEx-ljud väljer du Personlig konferens och sedan det personliga konferenskonto som du vill använda.

    

   Om du inte har angett något personligt konferenskonto ännu måste du först generera ett.

    

  • Om du använder ljud från en telefonitjänstleverantör (TSP) ska du välja Telekonferenstjänst och sedan det personliga konferenskonto som du vill använda.

    

 • (Valfritt) Ange ett möteslösenord för inbjudna WebEx-deltagare. Om din webbplats kräver ett möteslösenord visas en asterisk intill rutan.
  Observera      

  Ett WebEx-möteslösenord skiljer sig från den PIN-kod som du kan ange för ett TelePresence-möte. Läs mer om hur du använder PIN-kod i Avancerade TelePresence-alternativ.

 • (Valfritt) Markera Inkludera inte lösenord i e-postinbjudan om du vill göra mötet säkrare.
 • (Valfritt) Markera Välj alternativ värd om du vill väja en eller flera alternativa värdar som kan starta och hålla i mötet tills du deltar. Mer information finns i https://help.webex.com/docs/DOC-10607.
 • (Valfritt) Välj Avancerade WebEx-inställningar om du vill göra ytterligare inställningar för till exempel ljudanslutningar och registrering. Mer information finns i Avancerade WebEx-inställningar.
3    Gör följande för att ange allmän mötesinformation:
 • Skriv ett mötesämne i rutan Ämne.
 • Ange start- och sluttider för mötet i listrutorna Starttid och Sluttid.
 • (Valfritt) För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka på Återkommande och välj sedan återkommande-alternativ. Mer information om skillnader bland återkommande mönster mellan WebEx och Microsoft Outlook finns i Begränsning av återkommande mönster i WebEx-integreringen till Outlook.

 • Ange mötesplatsen i rutan Plats i Outlook-mötet.
4    Ange namn och e-postadresser till de personer som ska bjudas in i rutan Till.
5    Välj Skicka.

Redigera ett schemalagt möte

  

När du har schemalagt ett möte med WebEx-integreringen till Outlook kan du när som helst göra ändringar i mötet via Outlook. Du kan till exempel ändra mötets starttid, ange ett nytt lösenord, välja ett annat ljudanslutningsalternativ o.s.v.

    

När du har gjort ändringar i ett schemalagt möte skickar integreringen till Outlook en uppdaterad mötesinbjudan till de deltagare som du har bjudit in till mötet, samt uppdaterar mötesinformationen på din WebEx-webbplats.

    

Observera


    

Om du bokar om en enstaka förekomst av ett återkommande WebEx-möte via Microsoft Outlook kommer ändringarna även att visas på din WebEx-webbplats.

    
   
    
1    I din Microsoft Outlook-kalender öppnar du posten för det schemalagda mötet.
2    För att redigera mötesinformation eller ändra alternativ via antingen verktygsfältet eller via fliken Avtalad tid gör du följande:          
 • För att ändra WebEx-mötesinställningar väljer du Ändra inställningar.

   

 • För att lägga till eller ändra ett återkommande intervall väljer du Återkommande.      

   

 • För att redigera texten i mötets e-postinbjudan går du till fliken Avtalad tid.

   

     
3    Gör något av följande, om det är tillämpligt:
 • För att skicka den uppdaterade mötesinbjudan till de inbjudna deltagarna och spara det uppdaterade mötet i din Outlook-kalender väljer du Skicka uppdatering.

 • Spara det uppdaterade mötet i Microsoft Outlook-kalendern genom att klicka på Spara och stäng.

Avboka ett schemalagt möte

Om du schemalägger ett möte med hjälp av Integration till Outlook kan du avboka mötet i Outlook.

Du kan använda någon av knapparna Avboka WebEx-möte, Avboka möte i personligt rum eller Avboka personligt konferensmöte på WebEx-verktygsfältet i Outlook för att avboka och ta bort WebEx-informationen från Outlook-mötet eller den avtalade tiden. Det kan vara en bra idé att göra detta om du ändrar typen för WebEx-mötet, exempelvis om du ursprungligen schemalade ett WebEx-möte och vill ändra det till ett möte i personligt rum.


Observera


    
 • Om du avbokar ett WebEx-möte via din WebEx-webbplats kommer dessa ändringar inte att återspeglas i Outlook. Om du till exempel avbokar mötet från din webbplats kommer mötet inte att avbokas i din Outlook-kalender. Därför rekommenderar vi att du endast använder Outlook för att avboka ett möte. Det är inte möjligt att redigera ett möte via din WebEx-webbplats om mötet har schemalagts via Outlook.

   

 • Om du avbokar en enstaka förekomst av ett återkommande WebEx-möte via Microsoft Outlook kommer ändringarna även att visas på din WebEx-webbplats.

   

 • Om du sparar mötet eller den avtalade tiden efter att du har använt någon av dessa avbokningsknappar, och du inte har lagt till ett annat WebEx-möte, möte i personligt rum eller personligt konferensmöte, så blir posten i stället ett vanligt Microsoft Outlook-möte utan någon tillhörande WebEx-information.

   

    

Du kan även avboka ett möte via Microsoft Outlook-kalendern genom att följa beskrivningen nedan.

     
1    I din Microsoft Outlook-kalender öppnar du posten för det schemalagda mötet.
2    Välj Avboka möte.
3    Välj Ja i bekräftelsemeddelandet.
4    Välj Skicka avbokning.

Avancerade WebEx-inställningar

   

Dessa alternativ hjälper dig att anpassa standardinställningarna för WebEx-möten. Vissa alternativ är inte tillgängliga om din administratör har stängt av dem.

     
                   
       

Använd alternativet …       

       
       

För att …       

       
       

Typ av tjänst       

       
       

Välj typen av möte som du vill schemalägga.

Om du schemalägger ett gemensamt möte med WebEx och TelePresence är TelePresence standardmötestypen.

              
       

Möteslösenord       

       
       

Ange ett lösenord för WebEx-mötet.

        

Om du kräver ett lösenord måste personer som inte deltar via e-postinbjudan eller som inte är inloggade på WebEx-webbplatsen ange ett lösenord för att kunna delta i mötet. Personer som deltar via e-postinbjudan eller som är inloggade på WebEx-webbplatsen behöver inte ange ett lösenord för att delta i mötet.

       
       

Inkludera inte lösenord från e-postinbjudan       

       
       

Inkludera inte möteslösenord i e-postinbjudningar.

        

Ge lösenordet till de inbjudna deltagarna på ett annat sätt om du kryssar för det här alternativet.

       
       

Lista detta möte på WebEx-webbplatsen       

       
       

Visa mötet i möteskalendrarna på din WebEx-webbplats.             

       
       

Deltagare kan delta i mötet [x] minuter före starttiden       

       
       

Gör det möjligt för deltagare att delta i mötet inom ett visst antal minuter före den schemalagda starttiden.       

        
Observera              

Om du avmarkerar den här rutan eller sätter detta alternativet till 0 minuter måste du starta mötet innan deltagarna kan delta.       

        
       
    
    
               
      

Fliken Ljud och spårning      

      
       

Använd alternativet …       

       
       

För att …       

       
       

Konferenstyp       

       
       

Välj hur du vill att dina mötesdeltagare ska ansluta till mötesljudet:

 • Ingen: Mötet har inget ljud. Du kan tillhandahålla ljud via en annan metod än mötestjänsten.

   

 • WebEx-ljud: Mötet inkluderar en integrerad ljudtjänst. Välj en eller båda av följande:

   

  • Visa globala inringningsnummer för deltagare: Tillhandahåller inringningsnummer som mötesdeltagare i andra länder kan ringa för att ansluta till ljudet.

    

  • Visa avgiftsfritt nummer: Tillhandahåller avgiftsfria inringningsnummer som mötesdeltagare kan ringa för att ansluta till ljudet.

    

 • Andra telekonferenstjänster: Mötet inkluderar ljud som tillhandahålls av en annan tjänsteleverantör. Anvisningarna som du skriver in i textrutan kommer att visas i e-postinbjudan.

   

 • Använd endast internettelefon (VoIP): Mötesdeltagare ansluter till ljudet via sina datorer.

   

              
       

Ingångs- och utgångston       

       
       

Om du väljer WebEx-ljud ska du välja något av följande:

 • Pipljud: Ett enkelt ljud spelas upp.

   

 • Meddela namn: Vid anslutning till ljud spelar mötesdeltagarna in sina namn. När mötesdeltagarna träder in eller lämnar mötet kommer deras inspelade namn att spelas upp.

   

 • Ingen ton: Inget ljud spelas upp.

   

              
       

Spårningskod       

       
       

Identifiera din avdelning, ditt projekt eller annan information som din organisation vill associera med dina möten. Spårningskoder kan vara valfria eller obligatoriska beroende på hur din webbplatsadministratör har konfigurerat dem.

       
    
    
            
      

Fliken Registrering      

      
       

Använd alternativet …       

       
       

För att …       

       
       

Kräv deltagarregistrering       

       
       

Kräv att alla inbjudna måste registrera sig för att delta i mötet. Deltagare kan inte delta i mötet förrän du har godkänt deras registreringsförfrågningar.

Det här alternativet är endast tillgängligt om rutan Deltagare kan delta i mötet [x] minuter före starttiden har avmarkerats.

              
       

Godkänn alla registreringar automatiskt       

       
       

Godkänn alla registreringsförfrågningar automatiskt.

        

Om det här alternativet inte är markerat måste du godkänna registreringsförfrågningar i Mitt WebEx på WebEx-webbplatsen.

       
    
    
               
      

Fliken Resurser      

      
       

Använd alternativet …       

       
       

För att …       

       
       

Mallar för fliken Info       

       
       

Välj en mall för Info-fliken som visas i innehållsvisaren under mötet. Info-fliken innehåller information om mötet, t.ex. mötesvärd, telefonnummer till ljudanslutning och värdnyckel (endast för värden).

Observera      

Du kan endast välja en annan mall om en eller flera anpassade mallar för fliken Info är tillgängliga. Din administratör kan lägga till mallar för din WebEx-webbplats.

       

Alternativ värd       

       
       

Välj en eller flera alternativa värdar. En av dem kan starta och hålla i mötet tills du deltar.

        

Endast personer som har värdkonton på din WebEx-webbplats är listade i denna ruta.       

       
       

Spela automatiskt upp presentationen innan värden deltar       

       
       

Spela automatiskt upp en presentation som deltagarna kan titta på innan värden ansluter till mötet.

       
    

Spara som standard: När du markerar detta alternativ sparas alla inställningar som standardinställningar.

    

Avancerade TelePresence-alternativ

   

Med dessa alternativ kan du göra anpassade inställningar för TelePresence-möten.   

     
                
       

Alternativ       

       
       

Det här kan du göra med alternativet       

       
       

PIN-kod till möte       

       
       

Skapa ett numeriskt lösenord för att hindra oinbjudna personer från att ringa in till TelePresence-mötet.       

        

PIN-koden ingår i e-postinbjudan. De inbjudna måste ange PIN-koden för att delta i TelePresence-mötet.

        

En PIN-kod till ett TelePresence-möte skiljer sig från ett WebEx-möteslösenord.

       
       

Faktureringskod       

       
       

Ange faktureringskoden till detta möte om din administratör inte redan har angivet en.

        

Faktureringskoden för TelePresence skiljer sig från WebEx-spårningskoden.

       
       

Schemalagda system             

       
       

Med dessa alternativ anger du hur de schemalagda TelePresence-systemen ska ansluta till mötet vid den schemalagda starttiden:       

Använd systemets standardinställningar: Använd den anslutningsmetod som har angivits som standardmetod av din administratör.

Anslut automatiskt: Tillåt att de schemalagda systemen ansluter automatiskt till mötet vid starttiden.

               

Välj vilket möte du vill delta i: En knapp som ger tillgång till mötes- och inringningsinformation är tillgänglig på de schemalagda systemen. Välj detta alternativ om du vill att mötesdeltagare ska kunna använda knappen för att delta i mötet.

               

För system som inte stödjer det här alternativet vidarebefordrar du e-postinbjudan (med inringningsinformationen) till deltagarna.

Endast rumsreservation: Reservera de fysiska rummen men tillåt inte anslutning till systemen vid starttiden.

              
       

Inställningar för in- och uppringning i TelePresence               

       
       

Välj Lägg till för att ange anslutningsmetoder för enheter eller system som inte finns i listan över schemalagda system.

Fliken Inringning

        

Välj någon av anslutningstyperna SIP-ljud eller SIP-video och ange sedan hur många personer som kan ringa in med den valda anslutningstypen. Siffran du anger står i själva verket för antalet enheter. Om fyra personer deltar i mötet på en enhet räknas det som en.

Du kan vidarebefordra e-postinbjudan med inringningsinformation till de inbjudna deltagarna.

Observera      

Det antal som du anger i Tillåt X personer att ringa in för anslutning via SIP-video motsvaras av antalet i Tillåt ytterligare X personer att delta via videoenheter i panelen Mötesalternativ.

                      

Fliken Uppringning

        

Välj en anslutningstyp bland IP-video, IP-ljud, ISDN-video, ISDN-ljud, SIP-video eller SIP-ljud och ange de inbjudna deltagarnas kontaktuppgifter. Deras enheter ansluts då automatiskt på den schemalagda starttiden.

               

Ändra inställningar       

För att redigera eller ta bort en anslutningsmetod som du har lagt till väljer du Redigera eller Ta bort som lämpligt.

              
    

Begränsning av återkommande mönster i WebEx-integreringen till Outlook

I följande tabell visas skillnader mellan återkommande mönster i WebEx och Microsoft Outlook.

 
                    
Tabell 1, WebEx-möten
       

Typ       

       
       

Outlook-alternativ       

       
       

Motsvarande alternativ för WebEx-möte       

       
       

Veckovis       

       
       

Var [X] vecka på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]       

       

Gällande Event Center-händelser och Training Center-utbildningssessioner:

Varje vecka på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]

Om du använder Microsoft Outlook för att schemalägga ett möte som upprepas var X:e vecka och X är större än 1, schemaläggs mötet så som du angett i Outlook, men det visas som ett veckovist möte på din WebEx-webbplats.

Veckostarten pekar alltid på standardvärdet som är söndag. Anpassning stöds inte, så om du ändrar veckostarten till en annan dag synkroniseras inte veckostarten med WebEx-webbplatsen.

       

Månadsvis       

       

Den [första, andra, tredje, fjärde, sista] dagen i varje månad Stöds ej

       

Stöds ej       

                    
       

Den [första, andra, tredje, fjärde, sista] vardagen eller helgdagen       

       
       

Stöds ej       

       
       

Årligen       

       
                    

[första, andra, tredje, fjärde, sista] [dag, vardag, helgdag] i [januari ... december]       

       
                    

Stöds ej.       

       
 
                                
Tabell 2, personliga konferensmöten i WebEx
       

Typ       

       
       

Outlook-alternativ       

       
       

Motsvarande alternativ för personligt konferensmöte i WebEx

       
       

Månadsvis              

       
       

Dag [X] var [y]:e månad

       

Dag [x] i varje månad.

Den [första, andra, tredje, fjärde, sista] vardagen eller helgdagen

Stöds ej       

       

Årligen

       

Varje [januari....december] [1,....31]

       

Stöds ej       

                    
       

[första, andra, tredje, fjärde, sista] [dag, vardag, helgdag] i [januari .... december]       

       
       

Stöds ej       

       

[första, andra, tredje, fjärde, sista] [söndag, Stöds ej. måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag] i [januari ... december]

Stöds ej       

Slutdatum

              

Inget slutdatum.

Om tidsperioden är längre än ett år kommer den att omvandlas till ett år.

Upphör efter [x] förekomster.

Om tidsperioden är längre än ett år kommer den att omvandlas till ett år.

                    

Upphör vid [datuminmatning]

       
                    

Om tidsperioden är längre än ett år kommer den att omvandlas till ett år.

       
 

Attachments

  Outcomes