Tilføj alternative værter for dine planlagte møder eller møder i personligt lokale

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode
 

Alternative værter

Hvis du ikke kan deltage i et af dine planlagte møder eller møder i personligt lokale, kan en alternativ vært overtage rollen som vært. En alternativ vært er en person, som har tilladelse til at være vært for dine alternative møder eller møder i personligt lokale, når du ikke selv kan være vært for dem. Du kan tildele en eller flere alternative værter for et enkelt møde eller for en gentaget mødeserie.

Den alternative vært kan starte, administrere og optage mødet. Hvis den alternative vært optager mødet, vil optagelserne blive vist på listen over dine optagelser. Du modtager en e-mailmeddelelse med linket til optagelsen, når den er tilgængelig.


Bemærk


 

En alternativ vært kan ikke starte et møde fra et Cisco TelePresence-system eller et andet videosystem.

  

Når du udpeger alternative værter fra dit WebEx-websted, har du to valgmuligheder afhængigt af dine webstedsindstillinger:

 • Du kan vælge at tillade enhver person med en værtskonto på dit websted at blive en alternativ vært. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig med WebEx-produktivitetsværktøjer og Microsoft Outlook.

   

 • Du kan angive alternative værter ved at indtaste deres e-mailadresser. Med WebEx-produktivitetsværktøjer og Microsoft Outlook vælger du alternative værter fra din liste over mødedeltagere.

   


  Bemærk


  Webstedsadministratorer indstiller disse valgmuligheder. En webstedsadministrator kan deaktivere begge valgmuligheder eller deaktivere valgmuligheden til at tillade enhver person med en værtskonto at blive en alternativ vært.


Du kan kun gøre en anden person til alternativ vært, hvis denne person allerede har en værtskonto på dit WebEx-websted. WebEx bruger følgende metoder til at underrette hver deltager om, at du har udpeget dem som alternativ vært:

 • En meddelelse på siden for dit personlige lokales lobby underretter en deltager om, at vedkommende er alternativ vært for mødet.

   

 • E-mailinvitationen for hver specificeret alternativ vært informerer dem om, at de er en alternativ vært for mødet.

   

Hvis en alternativ vært deltager i mødet før dig, startes mødet automatisk, og den alternative vært påtager sig værtsrollen. Alternative værter, som deltager efter den første alternative vært, bliver ikke automatisk udpeget som vært. Hvis du deltager senere i det igangværende møde, giver WebEx automatisk værtsrollen tilbage til dig.

Tilføj alternative værter på dit WebEx-websted

         
1    Log ind på dit WebEx-websted, og gå til Vær vært for et møde > Planlæg et møde.  

Der er to tilgængelige planlægningsprogrammer:

  
 • Hurtigplanlægningsprogram > Planlæg et møde.
 • Avanceret planlægningsprogram > Inviter mødedeltagere.
2    (Valgfri) Marker afkrydsningsfeltet Lad alle med en værtskonto på dette websted være vært for mit møde, og gå derefter til trin 7.
3    Hvis du foretrækker at have mere kontrol over, hvem der kan være vært for dine møder, skal du gå til trin 4.
4    I WBS32 WebEx-websteder skal du indtaste mødedeltagerens e-mailadresser i feltet Mødedeltagere, trykke på Enter og klikke på for hver person, du vil have identificeret som en alternativ vært, gå så til trin 7. På andre WebEx-websteder skal du vælge Brug adressebog (hurtigplanlægningsprogram) eller Vælg mødedeltagere (avanceret planlægningsprogram).
5    I dialogboksen Vælg mødedeltagere skal du vælge kilden, som mødedeltagere skal vælges fra (for eksempel Personlige kontakter).
6    Vælg dine kontakter, og vælg derefter Alternativ vært.  

De udpegede kontakter vises på listen til højre, under kategorien Alternativ vært.

  
7    Klik på OK.
8    Gennemse dine mødeoplysninger, og vælg derefter Start eller Planlæg møde.

Tilføj alternative værter for dine møder i personligt lokale


Bemærk


Hvis du gør en person, som allerede venter i lobbyen til dit personlige lokale, til en alternativ vært, sker et af følgende scenarier:

 • Hvis den alternative vært er logget ind, starter mødet automatisk i dit personlige lokale, hvis du ikke har et allerede igangværende møde i et personligt lokale.

   

 • Hvis den alternative vært ikke er logget ind, modtager vedkommende en anmodning om at logge ind, før mødet startes.

   


      
1    Mit WebEx > Præferencer > Mit personlige lokale.
2    Marker afkrydsningsfeltet Tillad andre at være vært for møder i mit personlige lokale uden mig.
3    Vælg én af følgende valgmuligheder:
 • Tillad enhver med en konto på dette websted at være en alternativ vært for møder i mit personlige lokale

   

 • Lad mig vælge alternative værter for møder i mit personlige lokale

   

Disse indstillinger gælder for alle dine møder i personligt lokale (omgående og planlagte møder).

4    Hvis du valgte dine alternative værter i trin 3, skal du indtaste deres e-mailadresser (adskilt med kommaer).
5    Vælg Gem.

Tilføj alternative værter i Outlook til Windows

Før du begynder

Kontroller, at WebEx-produktivitetsværktøjer er installeret.

        
1    Brug din foretrukne metode til at planlægge et møde med Microsoft Outlook:
 • I WebEx-værktøjsbjælken i Microsoft Outlook, vælg Planlæg møde > Planlæg WebEx- og Telepresence-møde.

   

 • I Microsoft Outlook værktøjsbjælken (E-mailvisning), vælg Nye elementer > Møde eller aftale.

   

 • I Microsoft Outlook værktøjsbjælken (Kalendervisning), vælg Nyt møde eller Ny aftale.

   

2    Tilføj mødedeltagere til dit møde.
3    I WebEx-værktøjsbjælken for mødeinvitationen skal du vælge Tilføj WebEx-møde.

Du kan springe dette trin over, hvis du valgte Planlæg møde > Planlæg WebEx- og Telepresence-møde i trin 1.

4    Hvis dialogboksen WebEx-indstillinger ikke er åben, skal du vælge Skift indstillinger fra WebEx-værktøjsbjælken for at åbne den.
5    I dialogboksen WebEx-indstillinger skal du vælge fanen Ressourcer.
6    I afsnittet Alternativ vært, marker de tilsvarende afkrydsningsfelter for mødedeltagerne, som du vil udpege som alternative værter.
7    Klik på OK.

Tilføj alternative værter i Microsoft Outlook til Windows (WebEx- og TelePresence-møder)

Følg kun denne procedure, hvis dit WebEx-websted og din konto er aktiveret til (CMR) Hybrid-mødelokaler til samarbejde.

Før du begynder

Kontroller, at WebEx-produktivitetsværktøjer er installeret.

      
1    Brug din foretrukne metode til at planlægge et møde med Microsoft Outlook:
 • I WebEx-værktøjsbjælken i Microsoft Outlook, vælg Planlæg møde > Planlæg WebEx- og Telepresence-møde.

   

 • I Microsoft Outlook værktøjsbjælken (E-mailvisning), vælg Nye elementer > Møde eller aftale.

   

 • I Microsoft Outlook værktøjsbjælken (Kalendervisning), vælg Nyt møde eller Ny aftale.

   

2    Tilføj mødedeltagere til dit møde.
3    I WebEx-værktøjsbjælken for mødeinvitationen skal du vælge Tilføj WebEx og Telepresence.

Du kan springe dette trin over, hvis du valgte Planlæg møde > Planlæg WebEx- og Telepresence-møde i trin 1.

4    I dialogboksen Mødevalgmuligheder, under Vælg alternativ vært, skal du markere de tilsvarende afkrydsningsfelter for de mødedeltagere, som du vil udpege som alternative værter.
5    Klik på OK.

Tilføj alternative værter i Microsoft Outlook til Mac

Før du begynder

Kontroller, at WebEx-produktivitetsværktøjer er installeret.

       
1    Brug din foretrukne metode til at planlægge et møde med Microsoft Outlook:
 • I WebEx-værktøjsbjælken i Microsoft Outlook, vælg Planlæg møde > Planlæg WebEx- og Telepresence-møde.

   

 • I Microsoft Outlook værktøjsbjælken (E-mailvisning), vælg Nye elementer > Møde eller aftale.

   

 • I Microsoft Outlook værktøjsbjælken (Kalendervisning), vælg Nyt møde eller Ny aftale.

   

2    Tilføj mødedeltagere til dit møde.
3    På mødeinvitationen skal du vælge Tilføj WebEx.

Du kan springe dette trin over, hvis du valgte Planlæg møde > Planlæg WebEx- og Telepresence-møde i trin 1.

4    I dialogboksen WebEx-indstillinger skal du vælge Skift indstillinger.
5    I afsnittet Alternativ vært, marker de tilsvarende afkrydsningsfelter for mødedeltagerne, som du vil udpege som alternative værter.
6    Klik på OK.

Tilføj alternative værter i Microsoft Outlook til Mac (WebEx- og TelePresence-møder)

Brug kun denne procedure, hvis dit WebEx-websted og din konto er aktiveret til CMR Hybrid.

Før du begynder

Kontroller, at Cisco-produktivitetsværktøjer er installeret.

       
1    Brug din foretrukne metode til at planlægge et møde med Microsoft Outlook:
 • I WebEx-værktøjsbjælken i Microsoft Outlook, vælg Planlæg møde > Planlæg WebEx- og Telepresence-møde.

   

 • I Microsoft Outlook værktøjsbjælken (E-mailvisning), vælg Nye elementer > Møde eller aftale.

   

 • I Microsoft Outlook værktøjsbjælken (Kalendervisning), vælg Nyt møde eller Ny aftale.

   

2    Tilføj mødedeltagere til dit møde.
3    I WebEx-værktøjsbjælken for mødeinvitationen skal du vælge Tilføj WebEx > Tilføj WebEx og Telepresence.

Du kan springe dette trin over, hvis du valgte Planlæg møde > Planlæg WebEx- og Telepresence-møde i trin 1.

4    Vælg Skift indstillinger for at åbne dialogboksen WebEx og TelePresence-mødevalgmuligheder.
5    I afsnittet Alternativ vært, marker de tilsvarende afkrydsningsfelter for mødedeltagerne, som du vil udpege som alternative værter.
6    Klik på OK.
 

Attachments

  Outcomes