Lägg till alternativa värdar för schemalagda möten eller möten i personliga rum

Document created by Cisco Localization Team on Oct 20, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode
 

Alternativa värdar

Om du inte kan delta i ett av dina schemalagda möten eller möten i ditt personliga rum kan en alternativ värd anta värdrollen åt dig. En alternativ värd är någon som har behörighet att hålla dina schemalagda möten eller möten i personliga rum när du inte kan hålla dem själv. Du kan utse en eller flera alternativa värdar för ett enskilt möte eller för en serie av återkommande möten.

Den alternativa värden kan starta, hantera och spela in mötet. Om den alternativa värden spelar in mötet, kommer mötet att visas i listan över inspelningar. Du får e-postmeddelandet med länken till inspelningen när den är tillgänglig.


Observera


 

En alternativ värd kan inte starta ett möte från ett Cisco TelePresence-system eller något annat videosystem.

  

När du anger alternativa värdar på din WebEx-webbplats har du, beroende på dina webbplatsinställningar, två alternativ:

 • Du kan välja att alla som har ett värdkonto på din webbplats kan bli alternativa värdar. Detta alternativ är inte tillgängligt via WebEx produktivitetsverktyg och Microsoft Outlook.

   

 • Du kan ange alternativa värdar genom att ange deras e-postadresser. Med WebEx produktivitetsverktyg och Microsoft Outlook kan du välja alternativa värdar i din lista över deltagare.

   


  Observera


  Webbplatsadministratörer anger dessa alternativ. En webbplatsadministratör kan inaktivera båda alternativen eller inaktivera alternativet som låter alla med ett värdkonto bli en alternativ värd.


Du kan endast utse någon till alternativ värd om personen redan har ett värdkonto på din WebEx-webbplats. För att meddela alla mötesdeltagare som du har utsett till alternativa värdar använder WebEx följande metoder:

 • Mötesdeltagaren får ett meddelande om att den är en alternativ värd för mötet på lobbysidan till ditt personliga rum.

   

 • Alla som har utsetts till alternativa värdar för mötet informeras om detta i e-postinbjudan.

   

Om en alternativ värd deltar i mötet innan du deltar kommer mötet automatiskt att starta och den alternativa värden antar värdrollen. Alternativa värdar som deltar efter den första alternativa värden blir inte automatiskt värden. Om du senare deltar i ett pågående möte kommer WebEx automatiskt att återställa värdrollen till dig.

Lägg till alternativa värdar på din WebEx-webbplats

         
1    Logga in på din WebEx-webbplats och gå till Vara värd för ett möte > Schemalägg ett möte.  

Det finns två olika schemaläggare:

  
 • Snabbschemaläggare > Schemalägg ett möte.
 • Avancerad schemaläggare > Bjud in deltagare.
2    (Valfritt) Markera kryssrutan Låt alla som har ett värdkonto på denna webbplats vara värd för mina möten och gå sedan till steg 7.
3    Om du vill ha bättre kontroll över vilka som kan hålla dina möten, gå till steg 4.
4    På WBS32 WebEx-webbplatser anger du deltagarnas e-postadresser i rutan Deltagare, trycker på Retur och klickar på för varje person som du vill ska identifieras som en alternativ värd. Gå därefter till steg 7. På andra WebEx-webbplatser väljer du Använd adressbok (snabbschemaläggare) eller Välj deltagare (avancerad schemaläggare).
5    I dialogrutan Välj deltagare anger du källan som du väljer deltagare från (t.ex. personliga kontakter).
6    Välj kontakter och markera sedan Alternativ värd.  

Den angivna kontakten visas i listan till höger, under kategorin Alternativ värd.

  
7    Välj OK.
8    Granska dina mötesuppgifter och välj sedan Starta eller Schemalägg möte.

Lägg till alternativa värdar för möten i ditt personliga rum


Observera


Om du gör någon till en alternativ värd som redan väntar i lobbyn till ditt personliga rum kommer något av följande scenarion att inträffa:

 • Om den alternativa värden är inloggad kommer mötet att startas automatiskt i ditt personliga rum, såvida du inte redan har ett pågående möte i det personliga rummet.

   

 • Om den alternativa värden inte är inloggad kommer han eller hon att uppmanas att logga in innan han eller hon startar mötet.

   


      
1    Välj Mitt WebEx > Inställningar > Mitt personliga rum.
2    Markera kryssrutan Låt andra hålla möten i mitt personliga rum utan mig.
3    Välj något av följande alternativ:
 • Tillåt att vem som helst som har ett konto på denna webbplats kan vara alternativ värd för möten i mitt personliga rum

   

 • Låt mig välja alternativa värdar för möten i mitt personliga rum

   

Dessa inställningar gäller för alla möten i ditt personliga rum (direktmöten och schemalagda möten).

4    Om du valde att ange dina alternativa värdar i steg 3 ska du ange deras e-postadresser (separerade med komma).
5    Välj Spara.

Lägg till alternativa värdar i Microsoft Outlook för Windows

Innan du börjar

Se till att WebEx produktivitetsverktyg är installerat.

        
1    Använd metoden som du föredrar för att schemalägga ett möte med Microsoft Outlook:
 • I WebEx-verktygsfältet i Microsoft Outlook väljer du Schemalägg möte > Schemalägg WebEx- och Telepresence-möte.

   

 • Från Microsoft Outlook-verktygsfältet (E-postvyn) väljer du Nya objekt > Möte eller avtalad tid.

   

 • Från Microsoft Outlook-verktygsfältet (Kalendervyn) väljer du Nytt möte eller Ny avtalad tid.

   

2    Lägg till deltagare i ditt möte.
3    I WebEx-verktygsfältet till mötesinbjudan väljer du Lägg till WebEx-möte.

Du kan hoppa över detta steg om du valde Schemalägg möte > Schemalägg WebEx- och Telepresence-möte i steg 1.

4    Om dialogrutan WebEx-inställningar inte är öppen väljer du Ändra inställningar i WebEx-verktygsfältet för att öppna den.
5    I dialogrutan WebEx-inställningar klickar du på fliken Resurser.
6    Under avsnittet Alternativ värd markerar du kryssrutorna för de mötesdeltagare som du vill utse till alternativa värdar.
7    Välj OK.

Lägg till alternativa värdar i Microsoft Outlook för Windows (WebEx och TelePresence-möten)

Följ endast detta förfarande om din WebEx-webbplats och ditt konto är aktiverat för mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid.

Innan du börjar

Se till att WebEx produktivitetsverktyg är installerat.

      
1    Använd metoden som du föredrar för att schemalägga ett möte med Microsoft Outlook:
 • I WebEx-verktygsfältet i Microsoft Outlook väljer du Schemalägg möte > Schemalägg WebEx- och Telepresence-möte.

   

 • Från Microsoft Outlook-verktygsfältet (E-postvyn) väljer du Nya objekt > Möte eller avtalad tid.

   

 • Från Microsoft Outlook-verktygsfältet (Kalendervyn) väljer du Nytt möte eller Ny avtalad tid.

   

2    Lägg till deltagare i ditt möte.
3    I WebEx-verktygsfältet till mötesinbjudan väljer du Lägg till WebEx och Telepresence.

Du kan hoppa över detta steg om du valde Schemalägg möte > Schemalägg WebEx- och Telepresence-möte i steg 1.

4    I dialogrutan Mötesalternativ, under Välj alternativ värd, markerar du kryssrutorna för de deltagare som du vill utse till alternativa värdar.
5    Välj OK.

Lägg till alternativa värdar i Microsoft Outlook för Mac

Innan du börjar

Se till att WebEx produktivitetsverktyg är installerat.

       
1    Använd metoden som du föredrar för att schemalägga ett möte med Microsoft Outlook:
 • I WebEx-verktygsfältet i Microsoft Outlook väljer du Schemalägg möte > Schemalägg WebEx- och Telepresence-möte.

   

 • Från Microsoft Outlook-verktygsfältet (E-postvyn) väljer du Nya objekt > Möte eller avtalad tid.

   

 • Från Microsoft Outlook-verktygsfältet (Kalendervyn) väljer du Nytt möte eller Ny avtalad tid.

   

2    Lägg till deltagare i ditt möte.
3    I mötesinbjudan väljer du Lägg till WebEx.

Du kan hoppa över detta steg om du valde Schemalägg möte > Schemalägg WebEx- och Telepresence-möte i steg 1.

4    I dialogrutan WebEx-inställningar väljer du Ändra inställningar.
5    Under avsnittet Alternativ värd markerar du kryssrutorna för de mötesdeltagare som du vill utse till alternativa värdar.
6    Välj OK.

Lägg till alternativa värdar i Microsoft Outlook för Mac (WebEx och TelePresence-möten)

Använd endast detta förfarande om CMR Hybrid är aktiverat på WebEx-webbplatsen och i ditt konto.

Innan du börjar

Säkerställ att Cisco produktivitetsverktyg är installerat.

       
1    Använd metoden som du föredrar för att schemalägga ett möte med Microsoft Outlook:
 • I WebEx-verktygsfältet i Microsoft Outlook väljer du Schemalägg möte > Schemalägg WebEx- och Telepresence-möte.

   

 • Från Microsoft Outlook-verktygsfältet (E-postvyn) väljer du Nya objekt > Möte eller avtalad tid.

   

 • Från Microsoft Outlook-verktygsfältet (Kalendervyn) väljer du Nytt möte eller Ny avtalad tid.

   

2    Lägg till deltagare i ditt möte.
3    I WebEx-verktygsfältet till mötesinbjudan väljer du Lägg till WebEx > Lägg till WebEx och Telepresence.

Du kan hoppa över detta steg om du valde Schemalägg möte > Schemalägg WebEx- och Telepresence-möte i steg 1.

4    Välj Ändra inställningar för att öppna dialogrutan Mötesalternativ för WebEx och TelePresence.
5    Under avsnittet Alternativ värd markerar du kryssrutorna för de mötesdeltagare som du vill utse till alternativa värdar.
6    Välj OK.
 

Attachments

  Outcomes