Hovory v aplikaci Cisco Jabber pro Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Zahájení hovoru mezi dvěma aplikacemi Jabber

Hovor mezi dvěma aplikacemi Jabber umožňuje telefonovat do jiného klienta Cisco Jabber. Při telefonování mezi dvěma aplikacemi Jabber existují určité rozdíly:
 • Při telefonování mezi dvěma aplikacemi Jabber smíte telefonovat pouze s jedním kontaktem zároveň.

 • Při telefonování mezi dvěma aplikacemi Jabber platí, že pokud zatelefonujete jinému kontaktu, probíhající hovor se ukončí.

 • Když zahájíte hovor mezi dvěma aplikacemi Jabber s určitým kontaktem a daná osoba současně zahájí hovor mezi dvěma aplikacemi Jabber s vámi, hovor se spojí a neobdržíte žádné oznámení o příchozím hovoru.

Než začnete

Tuto funkci povoluje váš správce.


Krok 1  Vyberte ikonu hovoru u daného kontaktu. Můžete tak učinit například v seznamu kontaktů nebo v okně konverzace.
Krok 2  V nabídce zvolte možnost Hovor·aplikace·Jabber.

Změna zvukových zařízení


     
Krok 1  Zapojte svou náhlavní soupravu nebo jiné zvukové zařízení do odpovídajícího portu USB.
Krok 2  Vyberte položky Jabber > Předvolby > Zvuk·a·video.
Krok 3  Po rozpoznání hardwaru vyberte zvukové zařízení v rozevíracích seznamech.
Krok 4  Upravte hlasitost zvukového zařízení.
Krok 5  Zavřete okno Předvolby, aby se změny použily.

Vytvoření okamžitého konferenčního hovoru

Můžete vytvořit okamžitý konferenční hovor se svými kontakty – stačí jednotlivé hovory sloučit do jednoho konferenčního hovoru.


   
Krok 1  Zahajte hovor s prvním kontaktem.
Krok 2  Zahajte druhý hovor s jiným kontaktem. První hovor bude automaticky přidržen.
Krok 3  Zvolte položky Další > Sloučit a oba hovory se sloučí do konferenčního hovoru.

Přesměrování hovorů

Aplikace Cisco Jabber umožňuje přesměrování hovorů.


   
Krok 1  Vyberte možnosti Jabber > Předvolby > Hovory.
Krok 2  Zvolte možnost Přesměrování hovorů.
Krok 3  V části Přesměrovat·hovory·na vyberte možnost v seznamu nebo přidejte nové číslo.
 1. Nové číslo můžete do seznamu dostupných kontaktů přidat po výběru tlačítka + (plus).
 2. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby země a oblasti.

Přepojení aktivního hovoru


   
Krok 1  V nabídce vyberte ikonu dalších položek a zvolte možnost Přepojit·hovor.
Krok 2  Vyberte osobu, které chcete hovor přepojit.
Krok 3  Jakmile zvolíte ikonu Přepojit, dojde k přepojení hovoru.


Attachments

  Outcomes