การโทรใน Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

เริ่มต้นใช้การโทรระหว่าง Jabber กันเอง

คุณสามารถโทรหาไคลเอนต์ Cisco Jabber อื่นได้โดยใช้การโทรระหว่าง Jabber กันเอง มีข้อแตกต่างบางประการในการใช้การโทรระหว่าง Jabber กันเอง:
 • คุณสามารถทำการโทรระหว่าง Jabber กันเองได้กับผู้ติดต่อเพียงครั้งละหนึ่งรายเท่านั้น

 • ขณะที่คุณกำลังใช้งานการโทรระหว่าง Jabber กันเอง หากคุณโทรหาผู้ติดต่ออีกหนึ่งราย การสนทนาที่กำลังใช้งานอยู่จะสิ้นสุดลง

 • เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานการโทรระหว่าง Jabber กันเองกับผู้ติดต่อหนึ่งราย และผู้ติดต่อของคุณเริ่มต้นใช้งานการโทรระหว่าง Jabber กันเองกับคุณพร้อมกัน สายของคุณจะเชื่อมต่อกันโดยที่คุณจะได้ไม่ได้การแจ้งเตือนสายเรียกเข้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ผู้ดูแลของคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้


ขั้นตอนที่ 1  เลือกไอคอนการโทรของผู้ติดต่อของคุณ ตัวอย่างเช่น ในรายชื่อผู้ติดต่อหรือในหน้าต่างแชท
ขั้นตอนที่ 2  เลือก การโทร Jabber จากเมนู

เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องเสียง


     
ขั้นตอนที่ 1  เสียบชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสียงอื่น ๆ ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2  เลือก Jabber > การกำหนดค่า > เสียง/วิดีโอ
ขั้นตอนที่ 3  เลือกอุปกรณ์เสียงของคุณจากรายการแบบหล่นลงหลังจากฮาร์ดแวร์ได้รับการยอมรับ
ขั้นตอนที่ 4  ปรับระดับเสียงสำหรับอุปกรณ์เสียงที่
ขั้นตอนที่ 5  ปิดหน้าต่าง การกำหนดค่า เพื่อใช้งานการเปลี่ยนแปลง

สร้างการโทรสัมมนาเฉพาะกิจ

คุณสามารถสร้างการสัมมนาเฉพาะกิจกับผู้ติดต่อของคุณได้ เพียงรวมสายของคุณเพื่อสร้างการโทรสัมมนา


   
ขั้นตอนที่ 1  เริ่มต้นการโทรกับผู้ติดต่อรายแรกของคุณ
ขั้นตอนที่ 2  เริ่มต้นการโทรครั้งที่สองกับผู้ติดต่ออีกราย สายแรกจะถูกพักไว้โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 3  เลือก เพิ่มเติม > รวม จากนั้นทั้งสองสายจะถูกรวมเข้าไปยังการโทรสัมมนา

ฝากสาย

คุณสามารถโอนสายจาก Cisco Jabber ได้


   
ขั้นตอนที่ 1  เลือก Jabber > การกำหนดค่า > การโทร
ขั้นตอนที่ 2  เลือก โอนสาย
ขั้นตอนที่ 3  ในส่วน โอนสายไปยัง เลือกตัวเลือกจากรายการที่พร้อมใช้งาน หรือเพิ่มหมายเลขใหม่
 1. เพิ่มหมายเลขใหม่ในรายการที่พร้อมใช้งาน โดยเลือกปุ่ม + (บวก)
 2. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ระบุรหัสประเทศและรหัสพื้นที่

โอนสายการโทรที่ใช้งานอยู่


   
ขั้นตอนที่ 1  เลือกไอคอนเมนูเพิ่มเติมและเลือก โอนสาย
ขั้นตอนที่ 2  ค้นหาผู้ที่คุณต้องการโอนสายถึง
ขั้นตอนที่ 3  เลือก โอนสาย จากนั้นสายจะถูกโอน


Attachments

  Outcomes