Tworzenie osobistych komunikatów o stanie w aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

 

Komunikaty domyślne można zastąpić osobistymi komunikatami o stanie, które będą od razu widoczne dla kontaktów.

 

Krok 1             W oknie głównym wybierz pole komunikatu o stanie.
Krok 2             Wybierz opcję Niestandardowy — Dostępny,Niestandardowy — Niedostępny,Niestandardowy — Nie przeszkadzać lub Edytuj komunikat o stanie.
Krok 3             Wprowadź komunikat do wyświetlenia.
Krok 4             Naciśnij klawisz Return na klawiaturze.

W aplikacji Cisco Jabber zostanie wyświetlony osobisty komunikat o stanie.


 


 

Attachments

    Outcomes