Skapa personliga statusmeddelanden i Cisco Jabber för Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

 

Du kan skriva personliga statusmeddelanden istället för de förinställda meddelandena så att dina kontakter direkt kan se vad du har för dig.

 

Steg 1             Markera statusmeddelandefältet på huvudfönstret.
Steg 2             Välj Anpassad Tillgänglig,Anpassad Borta,Anpassad Stör ej, eller Redigera statusmeddelande.
Steg 3             Skriv meddelandet som ska visas.
Steg 4             Tryck på Retur-tangenten på tangentbordet.

Cisco Jabber visar ditt personliga statusmeddelande.


 


 

Attachments

    Outcomes