Ułatwienia dostępu w aplikacji Cisco Jabber dla Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Ikony dostępności

Ikony stanu dostępności korzystają z symboli do prezentowania dostępności.

Aby użyć ikon stanu dostępności, wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Stan > Użyj dostępnych ikon dostępności.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe ikony stanu i ikony stanu dostępności:
                     
Ikona standardowaIkona dostępnościOpis

Dostępny

Niedostępny

Nie przeszkadzać

Niedostępny

Konfigurowanie nawigacji za pomocą klawiatury dla wszystkich elementów sterowania

 

Dostęp do elementów klienta Jabber jest możliwy przy użyciu nawigacji za pomocą klawiatury. Naciśnij COMMAND + numer, aby przełączać się między kartami. Na przykład aby przejść do pierwszej karty, naciśnij COMMAND + 1. Naciśnij klawisz Tab i klawisze strzałek, aby przemieszczać się w oknie głównym.

  

       
Krok 1    Wybierz opcję Preferencje systemowe.
Krok 2    W oknie Preferencje systemowe wybierz pozycję Klawiatura.
Krok 3    W oknie Klawiatura wybierz kartę Skróty.
Krok 4    W opcji Pełny dostęp z klawiatury: W oknach dialogowych klawisz Tab pozwala uaktywniać: wybierz opcję wszystkie elementy sterujące.

 

Attachments

    Outcomes