สร้างข้อความสถานะส่วนบุคคลใน Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

 

คุณสามารถสร้างข้อความสถานะส่วนบุคคลเพื่อแทนที่ข้อความเริ่มต้น และบอกผู้ติดต่อว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ได้อย่างรวดเร็ว

 

ขั้นตอนที่ 1             เลือกช่องข้อความสถานะบนหน้าต่างหลัก
ขั้นตอนที่ 2             เลือกที่มีจำหน่ายกำหนดเอง,กำหนดเอง Away,กำหนดเองไม่รบกวน, หรือแก้ไขข้อความสถานะ
ขั้นตอนที่ 3             พิมพ์ข้อความที่จะแสดง
ขั้นตอนที่ 4             กดปุ่ม Return บนคีย์บอร์ดของคุณ

Cisco Jabber จะแสดงข้อความสถานะส่วนบุคคลของคุณ


 


 

Attachments

    Outcomes