ประสานงานกับผู้ติดต่อของฉันใน Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
เมื่อแชตกับผู้ติดต่อ คุณสามารถใช้การควบคุมเพื่อ:

  • ใช้หน้าจอร่วมกัน

  • เริ่มต้นการประชุมในห้องประชุมประสานงานของคุณ

  • แสดงหรือซ่อนรายชื่อผู้เข้าร่วม

  • เริ่มต้นการโทรออก
Attachments

    Outcomes