ปุ่มลัดคีย์บอร์ดของ Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

การโทรที่ใช้งานอยู่

                     
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
วางสายCOMMAND + K
เปิด/ปิดเสียงOPTION + COMMAND + DOWN ARROW
เพิ่มระดับเสียงUP ARROW
ลดระดับเสียงDOWN ARROW
พักสายเข้าใช้งานได้ผ่านเมนูขณะกำลังใช้งานหน้าต่างการสนทนา หรือกด TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลื่อนผ่านปุ่มและอ็อบเจ็กต์ต่างๆ ในหน้าต่าง
โอนสายOPTION + COMMAND + T

สายโทรเข้า

            
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
รับสายCOMMAND + L
"ตัดสาย, รับสาย"ขณะที่เลือกหน้าต่างการสนทนาอยู่ ให้กด TAB หรือ SHIFT + TAB เพื่อเลื่อนไปที่ปุ่มตัดสายหรือรับสาย
รับสายและดู ID ผู้โทร
  1. CONTROL + COMMAND + SPACEBAR เพื่อเปิดเมนูสถานะ Cisco Jabber

  2. DOWN ARROW เพื่อเลื่อนผ่านเมนูตัวเลือก และเลือก รับสายจาก xxx-xxx-xxxx

  3. กด ENTER

ข้อความ

                                             
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
เริ่มต้นการแชทกับผู้ติดต่อที่เลือกCOMMAND + N
เริ่มต้นการแชทกลุ่มกับผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งรายที่เลือกOPTION + SHIFT + COMMAND + N
ปิดแชทCOMMAND + W
ออกจากช่องพิมพ์ข้อความที่จะส่งCONTROL + TAB
คืนค่าแบบอักษรเริ่มต้นOPTION + SHIFT + COMMAND + T
แสดงแบบอักษรทั้งหมดCOMMAND + T
ตัวหนาCOMMAND + B
ตัวเอียงOPTION + COMMAND + I
ขีดเส้นใต้COMMAND + U
ใหญ่ขึ้นCOMMAND + + (plus)
เล็กกว่าCOMMAND + - (minus)
แสดงสีSHIFT + COMMAND + C
รูปแบบการคัดลอกOPTION + SHIFT + COMMAND + N
รูปแบบการวางOPTION + COMMAND + C

ปุ่มลัดหลัก

ปุ่มลัดคีย์บอร์ดหลักขณะที่หน้าต่าง Cisco Jabber อยู่ในพื้นหลัง

            
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
รับสายCONTROL + COMMAND + L
โทรตามข้อความที่เลือกในแอพพลิเคชันSHIFT + COMMAND + 0 (ศูนย์) หรือ

COMMAND + )

รับสายและดู ID ผู้โทร
  1. CONTROL + COMMAND + SPACEBAR เพื่อเปิดเมนูสถานะ Cisco Jabber

  2. DOWN ARROW เพื่อเลื่อนผ่านเมนูตัวเลือก และเลือก รับสายจาก xxx-xxx-xxxx

  3. กด ENTER

ข้อความเสียง

               
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
ลบข้อความเสียงDELETE
ทิ้งข้อความเสียงเปล่าOPTION + COMMAND + DELETE
เล่นข้อความเสียง (สลับระหว่างเล่นและหยุดพัก)OPTION + COMMAND + P
ดูแท็บข้อความเสียงCOMMAND + 4

โทร

            
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
โทรใหม่SHIFT + COMMAND + N
โทรซ้ำCOMMAND + R
โทรไปยังผู้ติดต่อที่เลือกในรายชื่อผู้ติดต่อOPTION + COMMAND + C

Attachments

    Outcomes