การประชุมใน Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 6Show Document
  • View in full screen mode

ไอคอนสถานะโทนสีเทา

ไอคอนสถานะการติดต่อจะใช้สัญลักษณ์ในการแสดงสถานะ

หากต้องการใช้ไอคอนสถานะการติดต่อ ให้เลือก Jabber > การกำหนดค่า > สถานะ > ใช้ไอคอนแสดงสถานะการติดต่อ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงไอคอนมาตรฐานและไอคอนสถานะการติดต่อ:
                    
ไอคอนมาตรฐานไอคอนสถานะโทนสีเทาคำอธิบาย

ว่าง

ไม่อยู่

ส่วนตัว

ไม่มี

การนำทางด้วยคีย์บอร์ด

ใช้ปุ่มแท็บและปุ่มลูกศรในการนำทางผ่านหน้าต่างหลัก


Attachments

    Outcomes