Toegankelijkheid in Cisco Jabber voor Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Toegankelijkheidspictogrammen

Pictogrammen voor toegankelijkheidsstatus gebruiken symbolen om de beschikbaarheid weer te geven.

Selecteer Jabber > Voorkeuren > Status > Toegankelijke presentiepictogrammen gebruiken om pictogrammen voor toegankelijkheidsstatus te gebruiken.

De volgende tabel geeft standaardpictogrammen en toegankelijkheidspictogrammen weer:
                     
StandaardpictogramToegankelijkheidspictogramBeschrijving

Beschikbaar

Afwezig

Niet storen

Niet beschikbaar

Toetsenbordnavigatie configureren voor alle bedieningselementen

 

U kunt toetsenbordnavigatie gebruiken om bedieningselementen te openen in de Jabber-client. Gebruik COMMAND + cijfer om ieder tabblad te verplaatsen. Gebruik bijvoorbeeld COMMAND + 1 om het eerste tabblad te verplaatsen. Gebruik de Tabtoets en de pijltjestoetsen om in het hoofdvenster te navigeren.

  

       
Stap 1    Selecteer Systeemvoorkeuren....
Stap 2    Selecteer Toetsenbord in het venster Systeemvoorkeuren.
Stap 3    Selecteer Sneltoetsen in het venster Toetsenbord.
Stap 4    In Toegang tot volledig toetsenbord: Druk in vensters en dialoogvensters op de Tabtoets om de focus van het toetsenbord te verplaatsen tussen: gedeelte, selecteer Alle bedieningselementen.

 

Attachments

    Outcomes