Samtal i Cisco Jabber för Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Ring ett samtal inom Jabber

Du kan ringa till ett annat Cisco Jabber-program med hjälp av Jabber-inbördes samtal. Samtal inom Jabber innebär vissa skillnader:
 • Du kan endast ringa ett samtal inom Jabber till en kontakt åt gången.

 • När du är i ett samtal inom Jabber kommer ditt pågående samtal att avslutas, om du ringer en annan kontakt.

 • När du startar ett Jabber-inbördes samtal med en kontakt, och kontakten samtidigt startar ett samtal inom Jabber med dig, kopplas du automatiskt fram till samtalet och får ingen avisering om inkommande samtal.

Innan du börjar

Denna funktion aktiveras av din administratör.


Steg 1  Tryck på samtalsikonen på din kontakt. Till exempel i kontaktlistan eller i chattfönstret.
Steg 2  Välj Jabber-samtal i menyn.

Byt ljudenheter


     
Steg 1  Anslut ditt headset eller din ljudenhet till lämplig USB-port.
Steg 2  Gå till Jabber > Inställningar > Ljud/video.
Steg 3  Välj din ljudenhet i de nedrullningsbara listorna när maskinvaran har upptäckts.
Steg 4  Justera volymen på ljudenheten.
Steg 5  Stäng fönstret Inställningar för att tillämpa ändringarna.

Skapa ett ad-hoc-konfererenssamtal

Du kan skapa en ad-hoc-konferens med dina kontakter – sammanför samtalen så skapas ett konferenssamtal.


   
Steg 1  Starta ett samtal med din första kontakt.
Steg 2  Starta ett andra samtal med en annan kontakt, medan det första samtalet parkeras automatiskt.
Steg 3  Välj Mer > Sammanför så slås de två samtalen ihop till ett konferenssamtal.

Vidarebefordra samtal

Du kan vidarebefordra samtal från Cisco Jabber.


   
Steg 1  Gå till Jabber > Inställningar > Samtal.
Steg 2  Välj Vidarebefordra samtal.
Steg 3  Välj ett alternativ i den tillgängliga listan eller lägg till ett nytt nummer under avsnittet Vidarebefordra samtal till.
 1. Lägg till ett nytt nummer i den tillgängliga listan genom att trycka på + (plus)-knappen.
 2. Ange ett telefonnummer, inklusive lands- och riktnummer.

Vidarebefordra ett pågående samtal


   
Steg 1  Tryck på ikonen för utvidgat menyinnehåll och välj Överför.
Steg 2  Sök efter personen som du vill vidarebefordra samtalet till.
Steg 3  När du trycker på ikonen Vidarebefordra kopplas samtalet vidare.


Attachments

  Outcomes