สร้างข้อความสถานะส่วนบุคคลใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

คุณสามารถสร้างข้อความสถานะส่วนบุคคลเพื่อแทนที่ข้อความเริ่มต้น และบอกผู้ติดต่อว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ได้อย่างรวดเร็ว

    


       
ขั้นตอนที่ 1    เลือกไอคอนสำหรับข้อความสถานะที่กำหนดเอง
ขั้นตอนที่ 2    เลือกช่องข้อความสถานะบนหน้าต่างหลัก
ขั้นตอนที่ 3    พิมพ์ข้อความที่จะแสดง
ขั้นตอนที่ 4    กดปุ่ม Return บนคีย์บอร์ดของคุณ

Cisco Jabber จะแสดงข้อความสถานะส่วนบุคคลของคุณ


 


Attachments

    Outcomes