Połączenia w aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Rozpoczynanie połączenia między aplikacjami Jabber

Funkcja połączeń między aplikacjami Jabber umożliwia nawiązywanie połączenia z innym klientem Cisco Jabber. W przypadku połączeń między aplikacjami Jabber występują pewne różnice:
 • Połączenie między aplikacjami Jabber można nawiązać tylko z jednym kontaktem na raz.

 • Jeśli w trakcie połączenia między aplikacjami Jabber zostanie nawiązane połączenie z innym kontaktem, trwające połączenie zostanie zakończone.

 • Jeśli użytkownik i jego kontakt podejmie próbę nawiązania połączenia między aplikacjami Jabber w tym samym czasie, połączenie użytkownika zostanie nawiązane i nie pojawi się powiadomienie o połączeniu przychodzącym.

Zanim rozpoczniesz

Ta funkcja jest włączana przez administratora.


Krok 1  Wybierz ikonę połączenia dla kontaktu. Na przykład na liście kontaktów lub w oknie czatu.
Krok 2  Z menu wybierz opcję Połączenie Jabber.

Zmiana urządzeń audio


     
Krok 1  Podłącz słuchawki lub inne urządzenie dźwiękowe to odpowiedniego portu USB.
Krok 2  Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Audio/wideo.
Krok 3  Po rozpoznaniu sprzętu wybierz z listy rozwijanej urządzenie audio.
Krok 4  Zmień głośność urządzenia audio.
Krok 5  Zamknij okno Preferencje, aby zastosować zmiany.

Tworzenie połączenia konferencyjnego bez rezerwacji

Połączenie konferencyjne bez rezerwacji można utworzyć przez scalenie połączeń.


   
Krok 1  Nawiąż połączenie z pierwszym kontaktem.
Krok 2  Nawiąż drugie połączenie z innym kontaktem. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
Krok 3  Wybierz kolejno opcje Więcej > Scal. Połączenia zostaną scalone w połączenie konferencyjne.

Przekierowywanie połączeń

Aplikacja Cisco Jabber umożliwia przekierowywanie połączeń.


   
Krok 1  Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Połączenia.
Krok 2  Wybierz opcję Przekazywanie połączeń.
Krok 3  W sekcji Przekazuj połączenia do wybierz opcję z dostępnej listy lub dodaj nowy numer.
 1. Dodaj nowy numer do dostępnej listy, klikając przycisk + (plus).
 2. Wprowadź numer telefonu razem z numerem kierunkowym.

Przekazywanie aktywnego połączenia


   
Krok 1  Wybierz ikonę menu Więcej, a następnie opcję Przekieruj połączenie.
Krok 2  Wyszukaj osobę, do której chcesz przekazać połączenie.
Krok 3  Wybierz ikonę Przekieruj. Połączenie zostanie przekazane.


Attachments

  Outcomes