Kortkommandon i Cisco Jabber för Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

Aktivt samtal

                     
ÅtgärdKortkommando
Avsluta samtalCOMMAND + K
Växla mellan ljud på/avOPTION + COMMAND + NEDÅTPIL
Höj volymenUPPÅTPIL
Sänk volymenNEDÅTPIL
ParkeraNär samtalsfönstret är aktivt har du åtkomst via menyerna, annars kan du använda TAB eller SHIFT+TAB för att bläddra mellan knappar och objekt i fönstret.
Överför samtaletOPTION + COMMAND + T

Inkommande samtal

            
ÅtgärdKortkommando
Besvara ett samtalCOMMAND + L
Avvisa, svaraNär konversationsfönstret är i fokus trycker du på TAB eller SHIFT + TAB för att bläddra till Avvisa- eller Svara-knappen.
Svara på ett samtal och se inringar-id
  1. CONTROL + COMMAND + BLANKSTEG för att öppna statusmenyn i Cisco Jabber

  2. NEDÅTPILEN för att bläddra bland menyalternativen och välj besvara samtal från xxx-xxx-xxxx

  3. Tryck på ENTER.

Snabbmeddelanden

                                             
ÅtgärdKortkommando
Starta en chatt med vald kontaktCOMMAND + N
Starta en gruppchatt med flera utvalda kontakterOPTION + SHIFT + COMMAND + N
Stäng chattCOMMAND + W
Gå ur inmatningsfältet för meddelandetextCONTROL + TAB
Återställ standardteckensnittOPTION + SHIFT + COMMAND + T
Visa alla teckensnittCOMMAND + T
FetstilCOMMAND + B
KursivOPTION + COMMAND + I
UnderstrykningCOMMAND + U
StörreCOMMAND + + (plus)
MindreCOMMAND + - (minus)
Visa färgerSHIFT + COMMAND + C
Kopiera stilOPTION + SHIFT + COMMAND + C
Klistra in stilOPTION + COMMAND + V

Globala kortkommandon

Globala kortkommandon när Cisco Jabber-fönstret är i bakgrunden.

            
ÅtgärdKortkommando
Besvara ett samtalCONTROL + COMMAND + L
Mata in markerad text i programSHIFT + COMMAND + 0 (nolla) eller

COMMAND + )

Svara på ett samtal och se inringar-id
  1. CONTROL + COMMAND + BLANKSTEG för att öppna statusmenyn i Cisco Jabber

  2. NEDÅTPILEN för att bläddra bland menyalternativen och välj besvara samtal från xxx-xxx-xxxx

  3. Tryck på ENTER.

Röstmeddelanden

               
ÅtgärdKortkommando
Ta bort röstmeddelandeDELETE
Töm papperskorgen på röstmeddelandenOPTION + COMMAND + DELETE
Spela upp röstmeddelande (växla mellan uppspelning och paus)OPTION + COMMAND + P
Visa fliken RöstmeddelandenCOMMAND + 4

Samtal

            
ÅtgärdKortkommando
Nytt samtalSHIFT + COMMAND + N
Ring igenCOMMAND + R
Ring upp den valda kontakten i kontaktlistanOPTION + COMMAND + C

Attachments

    Outcomes