Kortkommandon i Cisco Jabber för Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Aktivt samtal

        
                         

Åtgärd

Kortkommando

Avsluta samtal

COMMAND + K

Växla mellan ljud på/av

OPTION + COMMAND + NEDÅTPIL

Höj volymen

UPPÅTPIL

Sänk volymen

NEDÅTPIL

Parkera

När samtalsfönstret är aktivt har du åtkomst via menyerna, annars kan du använda TAB eller SHIFT+TAB för att bläddra mellan knappar och objekt i fönstret.

Överför samtalet

OPTION + COMMAND + T

Samtalskontrollpanel, autotoning på/av

Endast tillgängligt när VoiceOver är aktiverat.

COMMAND + OPTION + SHIFT + H

    

Inkommande samtal

        
             
ÅtgärdKortkommando
Besvara ett samtalCOMMAND + L
Avvisa, svaraNär konversationsfönstret är i fokus trycker du på TAB eller SHIFT + TAB för att bläddra till Avvisa- eller Svara-knappen.
Svara på ett samtal och se inringar-id
 1. CONTROL + COMMAND + J för att öppna statusmenyn i Cisco Jabber

   

 2. NEDÅTPILEN för att bläddra bland menyalternativen och välj besvara samtal från xxx-xxx-xxxx

   

 3. Tryck på ENTER.

   

        

Snabbmeddelanden

    
                                           

Åtgärd

Kortkommando

       

Starta ett samtal med vald kontakt.

COMMAND + N

Starta en gruppchatt med flera utvalda kontakter.

OPTION + SHIFT + COMMAND + N

Växla mellan chattflikar.

CONTROL + TAB

Stäng chatt.

COMMAND + W

Gå ur inmatningsfältet för meddelandetext.

SHIFT + TAB

Återställ standardteckensnitt.

OPTION + SHIFT + COMMAND + T

Visa alla teckensnitt.

COMMAND + T

Fetstil

COMMAND + B

Kursiv

OPTION + COMMAND + I

Understrykning

COMMAND + U

Större

COMMAND + + (plus)

Mindre

COMMAND + - (minus)

Visa färger

SHIFT + COMMAND + C

        

Globala kortkommandon

Globala kortkommandon när Cisco Jabber-fönstret är i bakgrunden.

     
             
ÅtgärdKortkommando
Besvara ett samtalCONTROL + COMMAND + L
Mata in markerad text i programSHIFT + COMMAND + 0 (nolla) eller

COMMAND + )

Svara på ett samtal och se inringar-id
 1. CONTROL + COMMAND + J för att öppna statusmenyn i Cisco Jabber

   

 2. NEDÅTPILEN för att bläddra bland menyalternativen och välj besvara samtal från xxx-xxx-xxxx

   

 3. Tryck på ENTER.

   

    

Röstmeddelanden

    
                
ÅtgärdKortkommando
Ta bort röstmeddelandeDELETE
Töm papperskorgen på röstmeddelandenOPTION + COMMAND + DELETE
Spela upp röstmeddelande (växla mellan uppspelning och paus)OPTION + COMMAND + P
Visa fliken RöstmeddelandenCOMMAND + 4
        

Samtal

             
ÅtgärdKortkommando
Nytt samtalSHIFT + COMMAND + N
Ring igenCOMMAND + R
Ring upp den valda kontakten i kontaktlistanOPTION + COMMAND + C
    
    
 

Attachments

  Outcomes