ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ของ Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

ฮาร์ดแวร์

ข้อกำหนด

RAM ที่ติดตั้ง

2 GB RAM

หน่วยความจำว่าง

1GB

พื้นที่ดิสก์ว่าง

300 MB

ความเร็วและชนิด CPU

หน่วยประมวลผล Intel Core 2 Duo หรือใหม่กว่าบนฮาร์ดแวร์ใดๆ ต่อไปนี้ของ Apple:

  • Mac Pro

  • MacBook Pro (รวมรุ่นจอแสดงผล Retina)

  • MacBook

  • MacBook Air

  • iMac

  • Mac Mini

พอร์ต I/O

USB 2.0 สำหรับกล้อง USB และอุปกรณ์เสียง
Attachments

    Outcomes