Kontakty w aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Konfigurowanie wtyczki książki adresowej komputera Mac

Skonfiguruj wtyczkę książki adresowej komputera Mac, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie połączeń z kontaktami przy użyciu aplikacji Cisco Jabber bezpośrednio z książki adresowej komputera Mac.


Krok 1  Wybierz kolejno opcje Jabber > Zainstaluj dodatek książki adresowej Mac.
Krok 2  Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Ogólne > Włącz integrację książki adresowej Mac, a następnie uruchom klienta ponownie, aby zastosować zmiany.

Dodawanie grup książki adresowej

Do listy kontaktów można dodać grupę książki adresowej.


     
Krok 1  Wybierz kolejno opcje Jabber > Kontakty > Nowa grupa katalogu.
Krok 2  Wprowadź nazwę grupy książki adresowej.
Krok 3  Wybierz przycisk OK.


Attachments

    Outcomes