Kontakter i Cisco Jabber för Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Konfigurera Mac-adressbokstillägget

Aktivera ett alternativ i Mac-adressbokstillägget så att du kan ringa till kontakter i Cisco Jabber direkt från din Mac-adressbok.


Steg 1  Gå till Jabber > Installera Mac-adressbokstillägg.
Steg 2  Gå till Jabber > Inställningar > Allmänt > Aktivera integrering med Mac-adressbok. Programmet måste startas om för att detta ska börja gälla.

Lägg till kataloggrupper

Du kan lägga till en kataloggrupp i din kontaktlista.


     
Steg 1  Gå till Jabber > Kontakter > Ny kataloggrupp
Steg 2  Ange namnet på kataloggruppen.
Steg 3  Välj OK.


Attachments

    Outcomes