Κλήση URI στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Κλήση URI

   

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κλήση URI για να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να επιλύσετε επαφές με ενιαία αναγνωριστικά πόρου (URI).

   

Οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS), είναι προσβάσιμοι μόνο με χρήση του συσχετισμένου URI τους.

    

Για παράδειγμα, μια χρήστης με το όνομα Anita Perez έχει το ακόλουθο SIP URI συσχετισμένο με τον αριθμό καταλόγου της: aperez@example.com. Η κλήση URI επιτρέπει στους χρήστες να καλούν την Anita με το SIP URI αντί για τον αριθμό καταλόγου της.

    

Επαφές που έχουν εισαχθεί από το Microsoft Outlook

Οι επαφές που έχουν εισαχθεί από το Microsoft Outlook μπορεί να περιέχουν SIP URI. Για εκδόσεις πριν από Apple OS X Maverick Έκδοση 10.9, το βιβλίο διευθύνσεων Mac ενδέχεται να μην εμφανίζει ορισμένους χαρακτήρες, για παράδειγμα το aperez@example.com μπορεί να εμφανίζεται ως aperezexamplecom. Ωστόσο, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης και κλήσης χρησιμοποιώντας αυτά τα URI.

Ρύθμιση SIP URI

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα SIP URI για τις επαφές στο βιβλίο διευθύνσεων Mac σας.

Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει την προσθήκη βιβλίου διευθύνσεων για Cisco Jabber for Mac.


      
Βήμα 1    Επιλέξτε τον χρήστη στο βιβλίο διευθύνσεων Mac και επιλέξτε Επεξεργασία.
Βήμα 2    Εντός της ενότητας τηλεφώνου της κάρτας επαφής, προσθέστε το SIP URI για την επαφή σας.
Βήμα 3    Επιλέξτε Ολοκληρώθηκε.

Κλήση επαφής με χρήση SIP URI

Μπορείτε να καλέσετε μια επαφή χρησιμοποιώντας το SIP URI της επαφής.


     
Βήμα 1    Καταχωρίστε τους χαρακτήρες του URI συμπεριλαμβανομένου του συμβόλου @ και τουλάχιστον δύο χαρακτήρες μετά το @. Για παράδειγμα, aperez@ex. Το bricklet κλήσης θα εμφανίσει τα αποτελέσματα.
Βήμα 2    Επιλέξτε Κλήση στο bricklet, για να καλέσετε την επαφή χρησιμοποιώντας το SIP URI της επαφής.

 

Attachments

    Outcomes