Απαιτήσεις υλικού εξοπλισμού για Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Υλικό

Απαίτηση

Εγκατεστημένη RAM

2 GB RAM

Ελεύθερη φυσική μνήμη

1 GB

Ελεύθερος χώρος δίσκου

300 MB

Ταχύτητα και τύπος CPU

Intel Core 2 Duo ή μεταγενέστεροι επεξεργαστές σε οποιονδήποτε από τον ακόλουθο υλικό εξοπλισμό Apple:

  • Mac Pro

  • MacBook Pro (συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου Retina Display)

  • MacBook

  • MacBook Air

  • iMac

  • Mac Mini

Θύρες I/O

USB 2.0 για συσκευές κάμερας και ήχου USB.
Attachments

    Outcomes