Współpraca z kontaktami w aplikacji Cisco Jabber dla Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Podczas rozmów z osobami z listy kontaktów za pomocą elementów sterujących możliwe jest:

  • udostępnienie ekranu,

  • rozpoczęcie spotkania w pokoju spotkań CMR,

  • wyświetlenie lub ukrycie listy uczestników,

  • rozpoczęcie rozmowy telefonicznej.
Attachments

    Outcomes