Skróty klawiaturowe w aplikacji Cisco Jabber dla Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Aktywne połączenie

        
                         

Działanie

Skrót klawiaturowy

Rozłączanie

COMMAND + K

Wyciszenie/włączenie dźwięku

OPTION + COMMAND + STRZAŁKA W DÓŁ

Zwiększenie głośności

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zmniejszenie głośności

STRZAŁKA W DÓŁ

Zawieszanie

Dostęp do opcji menu, gdy aktywne jest okno konwersacji. Klawisz TAB lub SHIFT + TAB umożliwia przemieszczanie się między przyciskami i obiektami w oknie.

Przekieruj połączenie

OPTION + COMMAND + T

Włączenie/wyłączenie automatycznego znikania paska sterowania połączeniami.

Dostępny tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja VoiceOver.

COMMAND + OPTION + SHIFT + H

    

Połączenie przychodzące

        
             
DziałanieSkrót klawiaturowy
Odbieranie połączeniaCOMMAND + L
Odrzucenie, odebranieGdy aktywne jest okno rozmów, klawisz TAB lub SHIFT + TAB umożliwia przełączanie się między przyciskami Odrzuć lub Odbierz.
Odebranie połączenia i wyświetlenie identyfikatora abonenta dzwoniącego
 1. CONTROL + COMMAND + J umożliwia otwarcie menu stanu aplikacji Cisco Jabber

   

 2. STRZAŁKA W DÓŁ umożliwia przemieszczanie się między opcjami menu i wybór opcji odbierania połączenia od xxx-xxx-xxxx.

   

 3. Naciśnij klawisz ENTER.

   

        

Wiadomości błyskawiczne

    
                                           

Działanie

Skrót klawiaturowy

       

Rozpoczęcie czatu z wybranymi kontaktami.

COMMAND + N

Rozpoczęcie czatu grupowego z wieloma wybranymi kontaktami.

OPTION + SHIFT + COMMAND + N

Przełączanie między kartami czatu.

CONTROL + TAB

Zamknięcie czatu.

COMMAND + W

Wyjście z pola wprowadzania wiadomości tekstowej.

SHIFT + TAB

Przywrócenie czcionki domyślnej.

OPTION + SHIFT + COMMAND + T

Wyświetlenie wszystkich czcionek.

COMMAND + T

Pogrubienie

COMMAND + B

Kursywa

OPTION + COMMAND + I

Podkreślenie

COMMAND + U

Powiększenie

COMMAND + + (plus)

Mniejszy

COMMAND + - (minus)

Wyświetlenie kolorów

SHIFT + COMMAND + C

        

Skróty globalne

Globalne skróty klawiaturowe, gdy okno aplikacji Cisco Jabber znajduje się w tle.

     
             
DziałanieSkrót klawiaturowy
Odbieranie połączeniaCONTROL + COMMAND + L
Nawiązanie połączenia na podstawie tekstu zaznaczonego w aplikacjiSHIFT + COMMAND + 0 (zero) lub

COMMAND + )

Odebranie połączenia i wyświetlenie identyfikatora abonenta dzwoniącego
 1. CONTROL + COMMAND + J umożliwia otwarcie menu stanu aplikacji Cisco Jabber

   

 2. STRZAŁKA W DÓŁ umożliwia przemieszczanie się między opcjami menu i wybór opcji odbierania połączenia od xxx-xxx-xxxx.

   

 3. Naciśnij klawisz ENTER.

   

    

Wiadomości głosowe

    
                
DziałanieSkrót klawiaturowy
Usunięcie wiadomości głosowejDELETE
Opróżnienie kosza wiadomości głosowychOPTION + COMMAND + DELETE
Odtworzenie wiadomości głosowej (przełączanie między odtwarzaniem i wstrzymywaniem)OPTION + COMMAND + P
Wyświetlenie karty wiadomości głosowejCOMMAND + 4
        

Połącz

             
DziałanieSkrót klawiaturowy
NowePołSHIFT + COMMAND + N
PowtórzCOMMAND + R
Nawiązanie połączenia z kontaktem wybranym z listy kontaktówOPTION + COMMAND + C
    
    
 

Attachments

  Outcomes