Συνεργασία με τις επαφές μου στο Cisco Jabber for Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Όταν συνομιλείτε με μια επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε στοιχεία ελέγχου για να κάνετε τα εξής:

  • Να χρησιμοποιήσετε από κοινού την οθόνη σας

  • Να ξεκινήσετε μια συνάντηση στην αίθουσα συναντήσεων συνεργασίας

  • Να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη λίστα συμμετεχόντων

  • Να ξεκινήσετε μια τηλεφωνική κλήση
Attachments

    Outcomes