โอนสายใน Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

หากไม่ต้องการพลาดสายเมื่อคุณไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน คุณสามารถฝากสายไปที่หมายเลขโทรศัพท์อื่น

    


      
ขั้นตอนที่ 1    จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการควบคุมการโทร
ขั้นตอนที่ 2    เลือก โอนสายไปยัง
ขั้นตอนที่ 3    เลือกการกำหนดค่าของคุณจากรายการที่ใช้งาน

 


Attachments

    Outcomes