Przekierowywanie połączeń w aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Aby nie przegapić żadnych połączeń w czasie nieobecności przy biurku, można przekierować połączenia na inny numer telefonu.

    


      
Krok 1    W oknie centrum rozwiń menu Elementy sterujące telefonu.
Krok 2    Wybierz opcję Przekazuj połączenia do.
Krok 3    Z dostępnej listy wybierz odpowiednie preferencje.

 


Attachments

    Outcomes