URI-uppringning i Cisco Jabber för Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

URI-uppringning

   

Du kan använda URI-uppringning för att ringa samtal och hantera kontakter med hjälp av Uniform Resource Identifiers (URI).

   

Användare som är anslutna till Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) kan enbart nås via deras respektive URI.

    

Till exempel, en användare som heter Anita Perez har följande SIP-URI knuten till sitt katalognummer: aperez@exempel.com. URI-uppringning gör det möjligt för användare att ringa upp Anita via hennes SIP-URI istället för att använda hennes katalognummer.

    

Importerade kontakter från Microsoft Outlook

Kontakter som importeras från Microsoft Outlook kan innehålla SIP-URI:er. I tidigare versioner än Apple OS X Maverick version 10.9 kan det hända att vissa tecken inte visas i Mac-adressboken. Till exempel kan aperez@exempel.com visas som aperezexempelcom. Du kan ändå göra sökningar och ringa upp personer med dessa URI:er.

Konfigurera SIP-URI

Du kan skapa en SIP-URI för kontakter i din Mac-adressbok.

Innan du börjar

Kontrollera att du har konfigurerat adressbokstillägget i Cisco Jabber för Mac.


      
Steg 1    Markera användaren i din Mac-adressbok och välj Redigera.
Steg 2    Under telefonavsnittet på visitkortet lägger du till kontaktens SIP-URI.
Steg 3    Klicka på Klar.

Ringa till en kontakt med en SIP-URI

Du kan ringa till en kontakt via dennes SIP-URI.


     
Steg 1    Skriv in tecknen som ingår i URI:en, inklusive @-tecknet och minst två tecken efter @. Till exempel aperez@ex. I samtalsbrickan visas nu resultaten.
Steg 2    Välj Ring upp på brickan för att ringa upp kontakten via dennes SIP-URI.

 

Attachments

    Outcomes