Cisco Jabber for Mac'te URI araması

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

URI Çevirme

   

Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcıları (URI) ile çağrı yapmak ve kişileri çözümlemek için URI aramasını kullanabilirsiniz.

   

Cisco TelePresence Video Communication Server'a (VCS) bağlı olan kullanıcılara yalnızca ilişkili URI'leri kullanılarak erişilebilir.

    

Örneğin, Anita Perez adlı bir kullanıcının dizin numarasıyla ilişkili SIP URI'si şöyle olur: aperez@ornek.com. URI araması, kullanıcıların Anita'yı dizin numarası yerine SIP URI'si ile aramasını sağlar.

    

Microsoft Outlook'tan İçe Aktarılan Kişiler

Microsoft Outlook'tan içe aktarılan kişiler SIP URI'leri içerebilir. Apple OS X Maverick Sürüm 10.9'dan önceki sürümlerde, Mac adres defteri bazı karakterleri görüntülemeyebilir; örneğin aperez@ornek.com, aperezornekcom olarak görüntülenebilir. Bununla birlikte, bu URI'leri kullanarak arama ve çağrı yapmaya devam edebilirsiniz.

SIP URI Kurulumu

Mac adres defterinizdeki kişiler için SIP URI'si oluşturabilirsiniz.

Başlamadan Önce

Cisco Jabber for Mac için Adres Defteri Eklentisini yapılandırdığınızdan emin olun.


      
Adım 1    Mac adres defterinizde kullanıcıyı seçin ve Düzenle seçeneğini belirleyin.
Adım 2    Kişi kartının telefon bölümünde, kişiniz için SIP URI'sini ekleyin.
Adım 3    Bitti'yi seçin.

SIP URI kullanarak bir Kişiyi arama

Bir kişiyi SIP URI'sini kullanarak arayabilirsiniz.


     
Adım 1    @ simgesi ve bu simgeden sonra en az iki karakter dahil olacak şekilde URI karakterlerini girin. Örneğin, aperez@or. Çağrı bricklet'i sonuçları görüntüleyecektir.
Adım 2    Kişiyi SIP URI'sini kullanarak aramak için bricklet'te Çağrı'yı seçin.

 

Attachments

    Outcomes