Cisco Jabber för Mac – hubbfönster

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
1 Statusmeddelande

6. Röstmeddelanden

2 Sök- eller samtalsrad

7. Möten

3 Kontakter

8. Egna grupper

4 Chattar

9. Telefonkontroller

5 Senaste

 Attachments

    Outcomes